Pinakamahuhusay na kagawian para sa mga pambata at pampamilyang content

Sa YouTube, naniniwala kaming magagawa ng mga batang tumuklas ng mga bagong interes, matuto, at maramdamang tinatanggap at pinapahalagahan sila kapag ine-explore nila ang mundo sa pamamagitan ng online na video. Nagsisikap kami para tulungan ang mga creator na mauunawaan kung paano gumawa ng mga kapaki-pakinabang, nakakaengganyo, at nakakahikayat na video para sa mga bata at pamilya.

Best Practices for Kids & Family Content (High & Low Quality Principles)

Bilang bahagi ng mga tuloy-tuloy na pagsisikap na ito, bumuo kami ng serye ng mga prinsipyo ng kalidad sa ibaba para tulungan ang mga creator ng pambata't pampamilyang content sa YouTube. Binuo ang mga prinsipyong ito kasama ang mga espesyalista sa paglaki ng bata, at nakabatay ang mga ito sa malawakang pananaliksik.

Nilalayon ng listahan sa ibaba na bigyan ka ng mas magandang ideya ng kung ano ang maituturing na mababa o mataas na kalidad na content, at hindi ito mahaba o kumpletong listahan. Nakakadagdag ang mga prinsipyong ito sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, na tumutulong na gumawa ng mas ligtas na experience sa panonood para sa lahat.

Responsibilidad mong sumunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad sa lahat ng content na iyong gagawin. Patuloy naming susuriin ulit at ia-update ang mga prinsipyo sa page na ito.

Mga prinsipyo sa mataas na kalidad na content

Ang mataas na kalidad ay dapat naaangkop sa edad, kapaki-pakinabang, nakakaengganyo, at nakakahikayat. Posibleng nasa iba't ibang format at sumasaklaw ng iba't ibang paksa ang content na ito, pero dapat nitong i-promote ang:

 • Pagiging mabuting tao: Ipinapakita o hinihikayat ng content na ito ang paggalang, magandang pag-uugali, at mabubuting gawi. Kasama sa mga halimbawa nito ang content tungkol sa pagbabahagi o sa pagiging mabuting kaibigan. Posible ring tungkol sa pagsisipilyo ng iyong ngipin o paghihikayat sa mga bata na kumain ng gulay ang mga video.
 • Pagkakatuto at paghihikayat ng kagustuhang makaalam: Ang content na ito ay nagpo-promote ng kritikal na pag-iisip, tumatalakay ng mga magkakaugnay na ideya, at pag-explore sa mundo. Naaangkop dapat sa edad at idinisenyo para sa batang audience ang content. Puwede rin itong sumaklaw sa tradisyonal hanggang hindi tradisyonal na pag-aaral (halimbawa, akademiko, hindi pormal na pag-aaral, pag-explore batay sa interes, at mga tutorial).
 • Pagkamalikhain, paglalaro, at imahinasyon: Ang content na ito ay pumupukaw ng isipan o ng imahinasyon. Posible rin nitong hikayatin ang mga bata na lumikha, gumawa, at sumali sa isang bagay sa makabuluhan at bagong paraan. Kasama sa mga halimbawa ang paggawa ng mga imaginary na mundo, pagkukuwento, mga trick sa soccer, mga pagsabay sa kanta, at mga malikhaing aktibidad tulad ng sining at mga likha.
 • Pakikipag-ugnayan sa mga isyu sa tunay na mundo: Kasama sa content na ito ang mga aral sa buhay at malalakas na karakter, o hinihikayat nito ang mga kasanayan sa pakikisalamuha at emosyon, paglutas ng problema, at malayang pag-iisip. Kadalasang kasama rito ang isang kumpletong naratibo (tulad ng pag-develop sa karakter, plot, resolusyon) at malinaw na natutunan o aral.
 • Diversity, equity, at inclusion: Ipinagdiriwang at hinihikayat ng content na ito ang pagkatawan at paglahok ng iba't ibang perspektibo at mga grupo ng mga tao. Nagpapakita ito ng maraming iba't ibang hanay ng mga edad, kasarian, lahi, relihiyon, at sekswal na oryentasyon. Isinusulong din nito ang patas na pakikitungo sa mga pagkakaibang iyon. Kasama sa mga halimbawa ang content na tumatalakay sa mga benepisyo ng diversity at inclusion, o nagpapakita ng mga kuwento/karakter kung saan ipinapakita ang mga temang ito.

Mga prinsipyo sa mababang kalidad na content

Iwasang gumawa ng mababang kalidad na content. Ang mababang kalidad na content ay:

 • Lubos na komersyal o pampromosyon: Content na pangunahing nakatuon sa pagbili ng mga produkto o pag-promote ng mga brand at logo (tulad ng mga laruan at pagkain). Kasama rin dito ang content na nakatuon sa labis-labis na consumerism.
 • Paghikayat sa mga negatibong gawi o asal: Content na naghihikayat sa mga mapanganib na aktibidad, pagiging maaksaya, pananakot, pagiging hindi matapat, o kawalan ng respeto sa iba. Halimbawa, posibleng kasama sa content na ito ang mga mapanganib/hindi ligtas na prank, hindi mabuting gawi sa pagkain. 
 • Mapanlinlang na pang-edukasyon: Content na nagke-claim na may halagang pang-edukasyong sa pamagat o thumbnail nito, pero wala naman talagang patnubay o paliwanag, o walang kaugnayan sa mga bata. Halimbawa, mga pamagat o thumbnail na nangangakong tutulungan ang mga manonood na “matutunan ang mga kulay” o “matutunan ang mga numero,” pero sa halip ay nagtatampok ng hindi tumpak na impormasyon ang video.
 • Pumipigil sa pag-unawa: Content hindi pinag-isipan, walang maayos na naratibo, o hindi naiintindihan, tulad ng pagkakaroon ng hindi naririnig na audio. Ang ganitong uri ng video ay kadalasang resulta ng maramihang paggawa o awtomatikong pagbuo.
 • Nakakatawag-pansin o nakakapanlinlang: Content na hindi totoo, exaggerated, kakaiba, o batay sa opinyon, at puwedeng makalito sa batang audience. Posibleng kasama rin dito ang “pagpuno ng keyword,” o ang kasanayan ng paggamit ng mga sikat na keyword na kinawiwilihan ng mga bata sa isang paulit-ulit, binago, o exaggerated na paraan. Posible ring gamitin ang mga keyword sa isang paraan na walang katuturan.
 • Kakaibang paggamit ng mga pambatang karakter: Content na naglalagay ng mga pambatang karakter (animated o live action) sa mga hindi katanggap-tanggap na sitwasyon.

Epekto sa performance ng channel

Posibleng maapektuhan ng mga prinsipyo sa kalidad para sa mga pambata at pampamilyang content ang performance ng iyong channel. Binibigyang-priyoridad sa mga rekomendasyon ang mataas na kalidad na content na “para sa bata.” Ang mga ito rin ang gumagabay sa mga desisyon para sa pagsasama sa YouTube Kids at pag-monetize ng channel at video. Kung mapag-alamang may matinding pagtuon ang isang channel sa mababang kalidad na content na “para sa bata,” posible itong suspindihin sa Partner Program ng YouTube. Kung mapag-alamang nilabag ng indibiwal na video ang mga prinsipyo sa kalidad na ito, posible itong magkaroon ng limitado o walang ad.

Inaasahan namin ang tulong ng bawat isa sa inyo sa paggawa ng kapaki-pakinabang at nakakahikayat na content para sa mga bata at pamilya sa YouTube. Para sa mas detalyadong pangkalahatang-ideya, tingnan ang aming komprehensibong gabay sa Pinakamahuhusay na Kagawian para sa Mga Pambata at Pampamilyang Content.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
false
false
true
59
false
false