ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทับซ้อนกันด้วยที่อยู่อีเมลชั่วคราว (@gtempaccount.com)

ป้อนที่อยู่อีเมลชั่วคราวเพื่อลงชื่อเข้าใช้ หากที่อยู่อีเมลเป็น username@my-domain.com อีเมลชั่วคราวก็คือ username%my-domain.com@gtempaccount.com เครื่องหมาย % จะใช้แทนที่เครื่องหมาย @ ในที่อยู่อีเมล username@my-domain.com และ @gtempaccount.com จะถูกเพิ่มในตอนท้าย โดยใช้รหัสผ่านเดิมตามที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้

ฉันลืมรหัสผ่าน

ป้อนอีเมลชั่วคราวในหน้าการกู้บัญชี Google หลังจากเลือก "ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน" เราจะส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังกล่องจดหมายของบัญชี Google Apps ให้ใช้ลิงก์นี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชี YouTube ของคุณ (และบริการบัญชี Google อื่นๆ)