Üçüncü taraf reklam sunumu

VAST reklam etiketlerinizin üçüncü taraf reklam sunma özelliklerimizi karşılayıp karşılamadığından emin olmak için YouTube VAST QA aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı, üçüncü tarafın sunduğu video reklamınızı YouTube oynatıcısında kolayca önizlemek için de kullanabilirsiniz.

Onaylanmış Üçüncü Taraf Satıcıları

Üçüncü taraf yayın içi reklamları ve bunların tamamlayıcı banner reklamları, YouTube VAST onaylı bir satıcının doğrusal VAST etiketini kullanmalıdır. Reklam politikalarımızı ihlal eden üçüncü taraflarca sunulmuş reklamların sınırlandırılabileceğini veya askıya alınabileceğini unutmayın. Ayrıntılı XML özeti için aşağıdaki bölüme göz atın.

VAST reklam sunucusu yanıtı için Yayın İçi reklamlarla ilgili XML özeti

Öğe Özellikler Değerler Zorunlu Destekleniyor Notlar
VAST   Root düğüm Evet Evet  
  version String (3.0) Evet Evet Tüm VAST 2.* sürümlerini veya 3.0 sürümünü desteklemesi gerekir
Reklam Kimlik Dize Evet Evet En üst düzeydeki öğe, yanıttaki her reklamı örter
InLine Yok Yok Evet Evet Tek bir reklama ait tüm reklam verilerini çevreleyen ikinci düzey öğesi
AdSystem Yok Dize Evet Evet Kaynak reklam sunucusunu belirtir
  sürüm Dize Tercih edilen Evet Reklam sistemi tarafından kullanılan dahili sürüm
AdTitle Yok Dize Hayır Evet Reklamın ortak adı
Description Yok Dize Hayır Evet Reklamın daha uzun açıklaması
Survey Yok URI Hayır Hayır Anket sağlayıcısına yapılan isteğin URI'si (YouTube, yalnızca bu düğümdeki sertifikalı araştırma sağlayıcılarından gelen araştırma izleme piksellerini destekler. Anketler veya anket davetleri şu anda VAST XML yoluyla sunulamamaktadır.)
Hata Yok URI Hayır Evet Reklam hata nedeniyle oynatılamazsa istenecek URI. (YouTube, yalnızca hata üzerine URI'ye istekte bulunabilir ancak ek hata bilgisi iletemez.
Gösterim Yok URI Evet Evet Gösterim izleme URI'si
Creatives Yok Yok Evet Evet Bir veya daha fazla Creative öğesi için kapsayıcı
Creative     Evet Evet Her bir reklam öğesini sarmalar
  Kimlik Dize Hayır Evet İsteğe bağlı tanımlayıcı
  sequence Tam sayı Hayır Evet Birden fazla Reklam Öğesinin görüntülenmesi için tercih edilen sıra
  AdID Dize Hayır Evet Reklamın Ad-ID öğesi (önceki adıyla ISCI)
Linear     Evet Evet  
  skipoffset 00:00:05 Hayır Evet Yalnızca VAST 3.0
Duration Yok Saat Evet Evet  
TrackingEvents     Hayır Evet  
Tracking   URI Hayır Evet Oynatma sırasında çeşitli etkinlikleri izlemek için kullanılan URI
  event creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Hayır

Evet

(sadece; start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete için). Yalnızca VAST 3.0, Skip (Atla) öğesini destekler

Linear (Doğrusal) öğesi için takip edilecek etkinliğin adı. Mevcut olduğunda creativeView her zaman istenmelidir.
AdParameters   Dize Hayır Hayır Video reklama iletilecek veriler.
VideoClicks     Evet Evet  
ClickThrough Yok URI Evet Evet İzleyici videoyu tıkladığında hedef sayfa olarak açılacak URI
ClickTracking   URI Hayır Evet İzleyici videoyu tıkladığında takip amaçlı olarak istenecek URI
CustomClick   URI Hayır Evet Videoya erişim gibi özel etkinliklerde istenecek URI'ler
  Kimlik Dize Hayır Hayır İsteğe bağlı tanımlayıcı
MediaFiles     Evet Evet  
MediaFile   URI

Evet

(Her MP4 ve WebM video formatı için en az 2 ayrı MediaFile düğümü olması gerekir)

Evet Doğrusal dosya konumu
  delivery Aşamalı Evet Evet Reklamın yayınlanma yöntemi (YouTube, akışı tercih etmez)
  type Dize Evet (MP4 ve WebM) Evet MIME türü (Bununla sınırlı olmamakla birlikte popüler MIME türleri arasında Windows Media için "video/x-ms-wmv" yer alır)
  bitrate Tam sayı Evet Evet Kodlanmış videonun Kb/san cinsinden hızı
  width Tam sayı (480) Evet Evet Videonun piksel boyutları
  height Tam sayı (360) Evet Evet Videonun piksel boyutları
  scalable Boole Hayır Hayır Resmin ölçeklenmesinin kabul edilir olup olmadığı (YouTube bunu varsayılan olarak yapar).
  maintainAspectRatio Boole Hayır Evet  
  apiFramework Dize Hayır Hayır MediaFile etkileşimliyse apiFramework iletişim için kullanılacak yöntemi tanımlar.
CompanionAds     Hayır Evet  
Companion     Hayır Evet İstenilen herhangi bir piksel boyutunda olan herhangi bir sayıdaki tamamlayıcı öğe.
  Kimlik Dize Hayır Evet İsteğe bağlı tanımlayıcı
  width Tam sayı (300) Evet (tamamlayıcı öğe sunuluyorsa) Evet Tamamlayıcı öğenin piksel boyutları
  height Integer (60) Evet (tamamlayıcı öğe sunuluyorsa) Evet Tamamlayıcı öğenin piksel boyutları
  expandedWidth Tam sayı Hayır Hayır Genişletilebilen tamamlayıcı reklamın genişletilmiş durumdayken piksel boyutları (YouTube'daki Yayın İçi reklamlarda genişletilebilir reklamlara izin verilmez)
  expandedHeight Tam sayı Hayır Hayır Genişletilebilen tamamlayıcı reklamın genişletilmiş durumdayken piksel boyutları (YouTube'daki Yayın İçi reklamlarda genişletilebilir reklamlara izin verilmez)
  apiFramework Dize Hayır Hayır apiFramework, tamamlayıcı öğeyle iletişim için kullanılacak yöntemi tanımlar.
StaticResource   URI Hayır Evet Resim gibi statik bir dosyanın URI'si.
  creativeType Dize Evet (StaticResource ile tamamlayıcı sunuluyorsa) Evet Statik kaynağın MIME türü, yalnızca Resim türleri desteklenir
IFrameResource Yok URI Hayır Evet Tamamlayıcı öğeyi görüntülemek üzere bir iFrame için URI kaynağı
HTMLResource Yok CDATA Hayır Hayır Tamamlayıcı öğeyi görüntüleyecek HTML
JavaScriptResource Yok CDATA Hayır Hayır Tamamlayıcı öğeyi görüntüleyecek JavaScript
TrackingEvents     Hayır Hayır  
Tracking   URI Hayır Hayır Tamamlayıcı öğeyi gösterecek URI
  event creativeView Evet (tamamlayıcı öğe sunuluyorsa) Hayır Mevcut olduğunda creativeView her zaman istenmelidir. Tamamlayıcılar için, creativeView desteklenen tek etkinliktir.
CompanionClickThrough Yok URI Evet (sabit kodlu tıklama olmadan
statik resim olarak sunuluyorsa)
Evet İzleyici tamamlayıcıyı tıkladığında hedef sayfa olarak açılacak URI. 
AltText Yok Dize Hayır Evet Tamamlayıcı bir HTML ortamında işlendiğinde görüntülenecek Alt metni
AdParameters   Dize Hayır Hayır Tamamlayıcı reklamlara iletilecek veriler
NonLinearAds     Hayır Hayır Şu anda desteklenmiyor (yalnızca Doğrusal Yayın İçi)
Extensions     Hayır Hayır  
Extension type Tümü Hayır Hayır Uzantılar düğümüne herhangi bir geçerli XML eklenebilir ancak dikkate alınmaz.
Wrapper Yok Yok Hayır Hayır İkincil reklam sunucusuna yönlendiren sarmalayıcı reklamı çevreleyen ikinci düzey öğe
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?