Visning av tredjepartsannonser

Med verktyget YouTube VAST QA kan du kontrollera om dina VAST-annonstaggar uppfyller våra krav på annonser med tredje part som värd. Med detta verktyg kan du dessutom enkelt förhandsgranska dina annonser som visas av tredje part på YouTube-spelaren.

Godkända tredjepartsleverantörer

InStream-videoannonser från tredje part och deras kompletterande bannerannonser måste visas via en linjär VAST-tagg från en YouTube VAST-godkänd leverantör. Observera att annonser som visas av tredje part och som bryter mot vår annonspolicy kan begränsas eller stängas av. Se den detaljerade XML-översikten nedan.

XML-översikt av InStream-annonser för VAST-annonsserversvar

Komponent Attribut Värden Obligatoriskt Stöds Anmärkningar
VAST   Rotnod Ja Ja  
  version Sträng (3.0) Ja Ja Måste ha stöd för en version av VAST 2.* eller 3.0
Annons Id Sträng Ja Ja Den översta komponenten lindar in varje annons i svaret
InLine Inga Inga Ja Ja Den näst översta komponenten samlar fullständiga annonsuppgifter för en annons
AdSystem Inga Sträng Ja Ja Indikerar källans annonsserver
  version Sträng Föredras Ja Intern version som används av annonssystemet
AdTitle Inga Sträng Nej Ja Vanligt annonsnamn
Description Inga Sträng Nej Ja Längre beskrivning av annonsen
Survey Inga URI Nej Nej URI för begäran till enkätleverantör (YouTube stöder enbart spårningspixlar från certifierade enkätföretag i denna nod. Enkäter eller enkätinbjudningar kan för närvarande inte visas via VAST XML-filen.)
Fel Inga URI Nej Ja URI som ska begäras om annonsen inte visas på grund av ett fel. YouTube utför endast en begäran till URI vid fel, men kan inte vidarebefordra ytterligare information om felet.
Exponering Inga URI Ja Ja URI för att spåra visning
Creatives Inga Inga Ja Ja Behållare för en eller flera annonskomponenter
Creative     Ja Ja Omsluter varje annonselement
  Id Sträng Nej Ja Valfri identifierare
  sequence Heltal Nej Ja Ordningen i vilken flera annonser ska visas
  AdID Sträng Nej Ja Annons-id för annonsen (hette förut ISCI)
Linear     Ja Ja  
  skipoffset 00:00:05 Nej Ja Endast VAST 3.0
Duration Inga Tid Ja Ja  
TrackingEvents     Nej Ja  
Tracking   URI Nej Ja URI för att spåra olika händelser under uppspelning
  event creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Nej

Ja

(endast för start, första kvartilen, mittpunkt, tredje kvartilen, slutförd). Endast VAST 3.0 har stöd för Skip

Namnet på händelsen som ska spåras för det linjära elementet. Annonsvisning ska alltid begäras när den är tillgänglig.
AdParameters   Sträng Nej Nej Uppgifter som ska föras över till videoannonsen.
VideoClicks     Ja Ja  
ClickThrough Inga URI Ja Ja URI som ska öppnas som målsida när tittaren klickar på videon
ClickTracking   URI Nej Ja URI som ska begäras för spårningsändamål när tittaren klickar på videon
CustomClick   URI Nej Ja URI som ska begäras vid anpassade händelser, till exempel video med hotspot
  Id Sträng Nej Nej Valfri identifierare
MediaFiles     Ja Ja  
MediaFile   URI

Ja

(det måste finnas minst två olika MediaFile-noder, en för varje videoformat – MP4 och WebM)

Ja Den linjära filens plats
  delivery progressiv Ja Ja Metod för annonsvisning (streaming föredras inte av YouTube)
  type Sträng Ja (MP4 och WebM) Ja MIME-typ (vanliga MIME-typer innefattar, men är inte begränsade till,”video/x-ms-wmv” för Windows Media)
  bitrate Heltal Ja Ja Överföringshastighet i kbit/s för kodade videor
  width Heltal (480) Ja Ja Videons pixeldimensioner
  height Heltal (360) Ja Ja Videons pixeldimensioner
  scalable Boolesk Nej Nej Om det är tillåtet att skala bilden (YouTube gör detta som standard).
  maintainAspectRatio Booleskt Nej Ja  
  apiFramework Sträng Nej Nej Om MediaFile är interaktiv definierar apiFramework den metod som ska användas för kommunikation.
CompanionAds     Nej Ja  
Companion     Nej Ja Valfritt antal kompletterande annonser i valfria pixeldimensioner.
  Id Sträng Nej Ja Valfri identifierare
  width Heltal (300) Ja (om medföljande annons visas) Ja Medföljande annonsens pixeldimensioner
  height Heltal (60) Ja (om medföljande annons visas) Ja Medföljande annonsens pixeldimensioner
  expandedWidth Heltal Nej Nej Pixeldimensioner av expanderad medföljande annons när den är expanderad (expanderbara annonser tillåts inte i InStream-annonser på YouTube)
  expandedHeight Heltal Nej Nej Pixeldimensioner av expanderad medföljande annons när den är expanderad (expanderbara annonser tillåts inte i InStream-annonser på YouTube)
  apiFramework Sträng Nej Nej Ramverket för programmeringsgränssnitt definierar den metod som ska användas för kommunikation med kompletterande annons
StaticResource   URI Nej Ja URI till en statisk fil, t.ex. en bild.
  creativeType Sträng Ja (om kompletterande annons använder StaticResource) Ja MIME-typ för statisk resurs, endast bildtyper stöds
IFrameResource Inga URI Nej Ja URI-källa för den iFrame som visar den kompletterande annonsens komponent
HTMLResource Inga CDATA Nej Nej HTML visar den kompletterande annonsens komponent
JavaScriptResource Inga CDATA Nej Nej JavaScript visar den kompletterande annonsens komponent
TrackingEvents     Nej Nej  
Tracking   URI Nej Nej URI för att visa det medföljande elementet
  event annonsvisning Ja (om medföljande annons visas) Nej Annonsvisning ska alltid begäras när den är tillgänglig. Annonsvisning är den enda händelse som stöds för kompletterande annonser.
CompanionClickThrough Inga URI Ja (om statisk
bild visas utan hårdkodad genomklickning)
Ja URI som ska öppnas som målsida när tittaren klickar på den kompletterande annonsen.
AltText Inga Sträng Nej Ja Alternativ text som visas när den kompletterande annonsen visas i HTML
AdParameters   Sträng Nej Nej Uppgifter som ska föras över till de kompletterande annonserna
NonLinearAds     Nej Nej Kan inte användas för närvarande (bara linjära in-stream-annonser)
Extensions     Nej Nej  
Extension type Valfri Nej Nej Ett giltigt XML kan ingå i noden Tillägg, men kommer att ignoreras.
Wrapper Inga Inga Nej Nej Elementet för andra nivån på annonsvinjetten som pekar till den sekundära annonsservern
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?