Annonselevering fra tredjeparter

Du kan bruke YouTube VAST QA-verktøyet til å kontrollere om VAST-annonse-taggene dine er i samsvar med spesifikasjonene for annonselevering fra tredjeparter. Med dette verktøyet er det også enkelt å ta en forhåndskikk på annonsene som leveres av tredjeparter, i YouTube-spilleren.

Godkjente tredjepartsleverandører

In-stream-annonser og tilhørende tilleggsbannerannonser fra tredjeparter må vises via en lineær VAST-tag fra en leverandør som er VAST-godkjent av YouTube. Merk at annonser som leveres av tredjeparter, og som bryter med retningslinjene våre for annonser, kan bli begrenset eller suspendert. Se det detaljerte XML-sammendraget nedenfor.

XML-sammendrag for VAST-annonsetjenerrespons for in-stream-annonser

Element Attributter Verdier Obligatorisk Støttet Merknader
VAST   Rotnode Ja Ja  
  version Streng (3.0) Ja Ja Må støtte alle VAST 2.*- eller 3.0-versjoner
Ad ID Streng Ja Ja Element på toppnivå som er omslag for hver enkelt annonse i svaret
InLine Ingen Ingen Ja Ja Element på andre nivå som omslutter de fullstendige annonsedataene for hver enkelt annonse
AdSystem Ingen Streng Ja Ja Angir annonsetjeneren som er kilde
  version Streng Foretrukket Ja Intern versjon som brukes av annonsesystemet
AdTitle Ingen Streng Nei Ja Generelt navn på annonsen
Description Ingen Streng Nei Ja Mer utfyllende beskrivelse av annonsen
Survey Ingen URI Nei Nei URI for forespørselen til leverandøren av undersøkelsen (YouTube støtter bare sporingspiksler fra godkjente undersøkelsesleverandører i denne noden. Foreløpig er det ikke mulig å vise undersøkelser eller invitasjoner til undersøkelser via VAST-XML.)
Error Ingen URI Nei Ja URI for forespørselen hvis annonsen ikke vises på grunn av feil. YouTube sender bare forespørsel til URI-en ved feil, men kan ikke sende mer informasjon om feilen.
Impression Ingen URI Ja Ja URI for sporing av visninger
Creatives Ingen Ingen Ja Ja Beholder for ett eller flere reklameelementer
Creative     Ja Ja Slår sammen reklameelementene
  ID Streng Nei Ja Valgfri identifikator
  sequence Heltall Nei Ja Foretrukket rekkefølge ved visning av flere reklamer
  AdID Streng Nei Ja Annonse-ID for reklamen (tidligere ISCI)
Linear     Ja Ja  
  skipoffset 00:00:05 Nei Ja Bare VAST 3.0
Duration Ingen Tid Ja Ja  
TrackingEvents     Nei Ja  
Tracking   URI Nei Ja URI for sporing av forskjellige hendelser under avspilling
  event creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Nei

Ja

(bare for start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete) Skip støttes bare med VAST 3.0

Navnet på hendelsen som spores for det lineære elementet. creativeView-elementet skal alltid etterspørres når det er til stede.
AdParameters   Streng Nei Nei Data som sendes videre til videoannonsen
VideoClicks     Ja Ja  
ClickThrough Ingen URI Ja Ja URI åpnes som destinasjonsside når seeren klikker på videoen
ClickTracking   URI Nei Ja URI for å be om sporing når brukeren klikker på videoen
CustomClick   URI Nei Ja URI for forespørsel ved egendefinerte hendelser, for eksempel video med innebygde linker
  ID Streng Nei Nei Valgfri identifikator
MediaFiles     Ja Ja  
MediaFile   URI

Ja

(Minst to separate MediaFile-noder – én for hvert av videoformatene MP4 og WebM – må være inkludert)

Ja Plassering av lineær fil
  delivery progressive Ja Ja Leveringsmåte for annonse (YouTube foretrekker ikke strømming)
  type Streng Ja (MP4 og WebM) Ja MIME-type (blant vanlige MIME-typer kan «video/x-ms-wmv» for Windows Media nevnes)
  bitrate Heltall Ja Ja Bithastighet for kodet video i kbps
  width Integer (480) Ja Ja Pikselformat for video
  height Integer (360) Ja Ja Pikselformat for video
  scalable Boolsk Nei Nei Hvorvidt bildet kan skaleres (YouTube gjør dette som standard).
  maintainAspectRatio Boolsk Nei Ja  
  apiFramework Streng Nei Nei Hvis MediaFile er interaktiv, angir apiFramework kommunikasjonsmetoden.
CompanionAds     Nei Ja  
Companion     Nei Ja Et hvilket som helst antall følgeannonser i et hvilket som helst pikselformat
  ID Streng Nei Ja Valgfri identifikator
  width Heltall (300) Ja (hvis følgeannonse vises) Ja Størrelsen på følgeannonsene i piksler
  height Integer (60) Ja (hvis følgeannonse vises) Ja Størrelsen på følgeannonsene i piksler
  expandedWidth Heltall Nei Nei Størrelsen på utvidbare følgeannonser i utvidet tilstand, i piksler (utvidbare formater er ikke tillatt i in-stream-annonser på YouTube)
  expandedHeight Heltall Nei Nei Størrelsen på utvidbare følgeannonser i utvidet tilstand, i piksler (utvidbare formater er ikke tillatt i in-stream-annonser på YouTube)
  apiFramework Streng Nei Nei apiFramework angir metoden for kommunikasjon med følgeannonsen
Static   URI Nei Ja URI for en statisk fil, for eksempel et bilde.
  creativeType Streng Ja (hvis det vises en følgeannonse via StaticResource) Ja Mime-type for statiske ressurser. Bare bildetyper støttes.
IFrameResource Ingen URI Nei Ja URI-kilde for en iframe der følgeelementet skal vises
HTMLResource Ingen CDATA Nei Nei HTML for visning av følgeelementet
JavaScriptResource Ingen CDATA Nei Nei JavaScript for visning av følgeelementet
TrackingEvents     Nei Nei  
Tracking   URI Nei Nei URI for visning av følgeelementet
  event creativeView Ja (hvis følgeannonse vises) Nei creativeView-elementet skal alltid etterspørres når det er til stede. For følgeannonser er creativeView den eneste hendelsen som støttes.
CompanionClickThrough Ingen URI Ja (hvis den viser et statisk
bilde uten hardkodet sporet klikk)
Ja URI åpnes som destinasjonsside når seeren klikker på følgeannonsen. 
AltText Ingen Streng Nei Ja Alternativ tekst som vises når følgeannonser gjengis i HTML-miljøer
AdParameters   Streng Nei Nei Data som sendes videre til følgeannonsene
NonLinearAds     Nei Nei Støttes foreløpig ikke (bare lineær in-stream)
Extensions     Nei Nei  
Extension type Alle Nei Nei Eventuell gyldig XML-kode kan inkluderes i utvidelsesnoden, men den blir ignorert.
Wrapper Ingen Ingen Nei Nei Element på andre nivå som dekker reklamens omslagskode som peker til en sekundær annonsetjener
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?