Posluživanje oglasa treće strane

Pomoću alata YouTube VAST QA možete provjeriti ispunjavaju li vaše VAST oznake oglasa naše specifikacije za posluživanje oglasa treće strane. Uz pomoć tog alata možete i na jednostavan način u YouTube playeru pregledati posluženi videooglas treće strane.

Odobreni davatelji usluge treće strane

Umetnuti oglasi treće strane i njihovi popratni banner oglasi moraju sadržavati linearnu VAST oznaku od davatelja usluge s odobrenjem za YouTube VAST. Oglase koje poslužuju treće strane i koji prekrše naša pravila za oglase možemo ograničiti ili obustaviti. U nastavku možete pronaći podrobni XML sažetak.

XML sažetak za umetnute oglase za odgovor poslužitelja VAST oglasa

Element Atribut Vrijednosti Obavezno Podržano Napomene
VAST   Root node Da Da  
  version String (3.0) Da Da Mora podržavati VAST verzije 2.* ili 3.0
Ad ID String Da Da Element najviše razine upakirava svaki oglas u odgovoru
InLine None None Da Da Element druge razine koji okružuje sve oglasne podatke za jedan oglas
AdSystem None String Da Da Označava izvorni poslužitelj oglasa
  version String Željeno Da Sustav oglasa koristi internu verziju
AdTitle None String Ne Da Naziv oglasa
Description None String Ne Da Dulji opis oglasa
Survey None URI Ne Ne URI zahtjeva davatelja usluge ankete (YouTube podržava samo piksele za praćenje istraživanja certificiranih davatelja usluge istraživanja na ovom čvoru. Ankete ili pozivnice za ankete trenutačno se ne mogu poslužiti putem VAST XML-a.)
Error None URI Ne Da URI zahtjeva ako se oglas ne prikazuje zbog pogreške. YouTube će samo izvršiti zahtjev URI-ju nakon pogreške, ali ne može prenijeti dodatne informacije o njoj.
Impression None URI Da Da URI za praćenje pojavljivanja
Creatives None None Da Da Spremnik za jedan ili više elemenata oglasa
Creative     Da Da Upakirava svaki element oglasa
  ID String Ne Da Neobavezni identifikator
  sequence Integer Ne Da Željeni redoslijed prikazivanja više oglasa
  AdID String Ne Da ID oglasa (bivši ISCI)
Linear     Da Da  
  skipoffset 00:00:05 Ne Da Samo VAST 3.0
Duration None Time Da Da  
TrackingEvents     Ne Da  
Tracking   URI Ne Da URI za praćenje različitih događaja za vrijeme reprodukcije
  događaj creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Ne

Da

(samo za start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete). Samo VAST 3.0 podržava preskakanje

Naziv događaja koji će linearni element pratiti. Polje "creativeView" uvijek treba zatražiti, ako postoji.
AdParameters   String Ne Ne Podaci će se proslijediti u videooglas.
VideoClicks     Da Da  
ClickThrough None URI Da Da URI za otvaranje odredišne stranice kada gledatelj klikne videozapis
ClickTracking   URI Ne Da URI za zahtjev praćenja kada gledatelj klikne videozapis
CustomClick   URI Ne Da URI za zahtjev prilagođenih događaja, kao što je videozapis na žarišnoj točki
  ID String Ne Ne Neobavezni identifikator
MediaFiles     Da Da  
MediaFile   URI

Da

(Potrebna su minimalno dva zasebna čvora MediaFile – po jedan za svaki format videozapisa MP4 i WebM)

Da Lokacija linearne datoteke
  delivery progressive Da Da Način isporuke oglasa (YouTube ne preferira streaming)
  vrsta String Da (MP4 i WebM) Da MIME vrsta (popularne MIME vrste obuhvaćaju, bez ograničenja, "video/x-ms-wmv" za Windows Media)
  bitrate Integer Da Da Brzina prijenosa kodiranog videozapisa u Kbps
  width Integer (480) Da Da Dimenzije piksela videozapisa
  height Integer (360) Da Da Dimenzije piksela videozapisa
  scalable Boolean Ne Ne Može li se slika skalirati (YouTube to radi prema zadanim postavkama).
  maintainAspectRatio Boolean Ne Da  
  apiFramework String Ne Ne Ako je multimedijska datoteka interaktivna, apiFramework definira metodu koja će se upotrijebiti za komunikaciju.
CompanionAds     Ne Da  
Companion     Ne Da Popratni oglasi u željenim dimenzijama piksela.
  ID String Ne Da Neobavezni identifikator
  width Integer (300) Da (ako se poslužuje popratni oglas) Da Dimenzije piksela popratnog oglasa
  height Integer (60) Da (ako se poslužuje popratni oglas) Da Dimenzije piksela popratnog oglasa
  expandedWidth Integer Ne Ne Dimenzije piksela proširenog popratnog oglasa (YouTube ne dopušta proširive oglase s umetnutim oglasima)
  expandedHeight Integer Ne Ne Dimenzije piksela proširenog popratnog oglasa (YouTube ne dopušta proširive oglase s umetnutim oglasima)
  apiFramework String Ne Ne Atribut apiFramework definira metodu komunikacije s popratnim oglasom
StaticResource   URI Ne Da URI statične datoteke, primjerice slike.
  creativeType String Da (ako se poslužuje popratni oglas pomoću StaticResourcea) Da MIME vrsta statičnog resursa, podržane su samo slikovne datoteke
IFrameResource None URI Ne Da URI izvor za iFrame za prikazivanje popratnog elementa
HTMLResource None CDATA Ne Ne HTML za prikaz popratnog elementa
JavaScriptResource None CDATA Ne Ne JavaScript za prikaz popratnog elementa
TrackingEvents     Ne Ne  
Tracking   URI Ne Ne URI za prikazivanje popratnog elementa
  event creativeView Da (ako se poslužuje popratni oglas) Ne Polje "creativeView" uvijek treba zatražiti, ako postoji. Za popratne elemente "creativeView" jedini je podržani događaj.
CompanionClickThrough None URI Da (ako se poslužuje statična
slika bez klika ugrađenog u kôd)
Da URI za otvaranje odredišne stranice kada gledatelj klikne popratni oglas.
AltText None String Ne Da Alternativni tekst prikazuje se kada se popratni element prikazuje u HTML okruženju
AdParameters   String Ne Ne Podaci će se proslijediti popratnim oglasima
NonLinearAds     Ne Ne Trenutačno nije podržano (samo linearni umetnuti)
Extensions     Ne Ne  
Extension type Any Ne Ne U čvor Extensions može se uvrstiti bilo koji važeći XML, no on će se ignorirati.
Wrapper None None Ne Ne Element druge razine koji okružuje upakirani oglas koji usmjerava na sekundarni poslužitelj oglasa
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?