Kolmannen osapuolen toteuttama mainosten näyttäminen

Voit tarkistaa YouTube VAST QA ‑työkalun avulla, täyttävätkö VAST-mainostagisi kolmannen osapuolen mainosten näyttövaatimukset. Tämän työkalun avulla voit myös esikatsella kolmannen osapuolen näyttämää mainosta helposti YouTube-soittimella.

Hyväksytyt kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

Kolmannen osapuolen In-Stream-mainosten ja niihin liittyvien bannereiden on oltava lineaarisen VAST-tagin kautta näytettäviä ja YouTuben hyväksymän VAST-toimittajan näyttämiä. Huomaa, että mainoskäytäntöjämme rikkovat kolmannen osapuolen näyttämät mainokset voidaan jäädyttää tai niiden näyttämistä voidaan rajoittaa. Katso alta yksityiskohtainen XML-yhteenveto.

VAST-mainospalvelimen vastauksen In-Stream-mainosten XML-yhteenveto

Elementti Attribuutit Arvot Vaaditaan Tuettu Huomioitavaa
VAST   Päätason solmu Kyllä Kyllä  
  Versio Merkkijono (3.0) Kyllä Kyllä Tuettava kaikkia VAST 2.*- tai 3.0 ‑versioita
Mainos Tunnus Merkkijono Kyllä Kyllä Ylimmän tason elementti, joka ympäröi kaikkia vastauksen mainoksia
InLine Ei mitään Ei mitään Kyllä Kyllä Toisen tason elementti, joka ympäröi yksittäisen mainoksen kaikkea mainosdataa
AdSystem Ei mitään Merkkijono Kyllä Kyllä Ilmoittaa lähdemainospalvelimen
  Versio Merkkijono Suositus Kyllä Mainosjärjestelmä käyttää sisäistä versiota
AdTitle Ei mitään Merkkijono Ei Kyllä Mainoksen yleisnimi
Kuvaus Ei mitään Merkkijono Ei Kyllä Mainoksen pidempi kuvaus
Kysely Ei mitään URI Ei Ei Pyynnön URI kyselyn palveluntarjoajalle (YouTube tukee vain tutkimuksen seurantapikseleitä sertifioiduilta tutkimuspalveluiden tarjoajilta tässä solmussa. Kyselyjä ja/tai kyselykutsuja ei sallita tällä hetkellä VAST XML ‑palvelun kautta.)
Virhe Ei mitään URI Ei Kyllä Pyydettävä URI-osoite, jos mainosta ei näytetä virheen takia. YouTube lähettää pyynnön URI-osoitteeseen vain virhetilanteessa, mutta se ei voi lähettää virheen lisätietoja.
Impressio Ei mitään URI Kyllä Kyllä URI näyttökertojen seurantaa varten
Mainosaineisto Ei mitään Ei mitään Kyllä Kyllä Vähintään yhden Mainosaineisto-elementin säilö
Mainosaineisto     Kyllä Kyllä Ympäröi jokaisen mainosaineistoelementin
  Tunnus Merkkijono Ei Kyllä Valinnainen tunniste
  Järjestys Kokonaisluku Ei Kyllä Ensisijainen järjestys, jossa useat mainosaineistot tulee näyttää
  Mainoksen tunnus Merkkijono Ei Kyllä Mainosaineiston mainostunnus (aiemmin ISCI)
Lineaarinen     Kyllä Kyllä  
  ohituksen poikkeama 00:00:05 Ei Kyllä Vain VAST 3.0
Kesto Ei mitään Aika Kyllä Kyllä  
TrackingEvents     Ei Kyllä  
Seuranta   URI Ei Kyllä URI-osoite erilaisten tapahtumien seuraamiseen toiston aikana
  Tapahtuma creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Ei

Kyllä

(vain start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete). Vain VAST 3.0 tukee ohitettavia

Tapahtuman nimi Lineaarinen-elementin seuraamiseksi. CreativeView tulee pyytää aina, kun tämä on käytössä.
AdParameters   Merkkijono Ei Ei Data, joka siirretään videomainokseen
VideoClicks     Kyllä Kyllä  
ClickThrough Ei mitään URI Kyllä Kyllä URI-osoite, joka avataan kohdesivuna, kun käyttäjä klikkaa videota
ClickTracking   URI Ei Kyllä URI-osoite, joka pyydetään seurantaa varten, kun käyttäjä klikkaa videota
CustomClick   URI Ei Kyllä URI-osoitteet, joilla pyydetään muokattuja tapahtumia, kuten linkkejä sisältävää videota
  Tunnus Merkkijono Ei Ei Valinnainen tunniste
MediaFiles     Kyllä Kyllä  
MediaFile   URI

Kyllä

(Tarvitaan vähintään kaksi erillistä mediatiedostosolmua – yksi kullekin MP4- ja WebM-videomuodolle)

Kyllä Lineaarisen tiedoston sijainti
  jakelu progressiivinen Kyllä Kyllä Mainoksen jakelutapa (YouTube ei suosi striimausta)
  tyyppi Merkkijono Kyllä (MP4 ja WebM) Kyllä MIME-tyyppi (suosituimmat MIME-tyypit sisältävät nämä, mutta eivät rajoitu näihin: video/x-ms-wmv Windows Medialle)
  siirtonopeus Kokonaisluku Kyllä Kyllä Koodatun videon siirtonopeus (kpbs)
  leveys Kokonaisluku (480) Kyllä Kyllä Videon koko pikseleinä
  korkeus Kokonaisluku (360) Kyllä Kyllä Videon koko pikseleinä
  skaalautuva Looginen Ei Ei Onko kuvan skaalaaminen sallittua (YouTuben oletusarvo).
  maintainAspectRatio Looginen Ei Kyllä  
  apiFramework Merkkijono Ei Ei Jos MediaFile on interaktiivinen, apiFramework määrittää viestintätavan.
CompanionAds     Ei Kyllä  
Companion     Ei Kyllä Mikä tahansa määrä pareja missä tahansa pikselikoossa.
  Tunnus Merkkijono Ei Kyllä Valinnainen tunniste
  leveys Kokonaisluku (300) Kyllä (jos companion näytetään) Kyllä Companion-elementin mitat pikseleinä
  korkeus Kokonaisluku (60) Kyllä (jos companion näytetään) Kyllä Companion-elementin mitat pikseleinä
  expandedWidth Kokonaisluku Ei Ei Laajentuvan companion-mainoksen pikselikoko, kun se on laajennettuna (laajentumista ei sallita In-Stream-mainoksissa YouTubessa)
  expandedHeight Kokonaisluku Ei Ei Laajentuvan companion-mainoksen pikselikoko, kun se on laajennettuna (laajentumista ei sallita In-Stream-mainoksissa YouTubessa)
  apiFramework Merkkijono Ei Ei apiFramework määrittää viestintätavan companionin kanssa
StaticResource   URI Ei Kyllä URI staattiseen tiedostoon, kuten kuvaan
  creativeType Merkkijono Kyllä (jos companion näytetään käyttämällä StaticResource‑elementtiä) Kyllä Mime-tyyppinen staattinen resurssi, vain kuvatyyppejä tuetaan
IFrameResource Ei mitään URI Ei Kyllä Iframen URI-lähde companion-elementin näyttämistä varten
HTMLResource Ei mitään CDATA Ei Ei HTML companion-elementin näyttämistä varten
JavaScriptResource Ei mitään CDATA Ei Ei JavaScript companion-elementin näyttämistä varten
TrackingEvents     Ei Ei  
Seuranta   URI Ei Ei URI companion-elementin näyttämistä varten
  tapahtuma creativeView Kyllä (jos companion näytetään) Ei CreativeView tulee pyytää aina, kun tämä on käytössä. Companion-elementeille creativeView on ainoa tuettu tapahtuma.
CompanionClickThrough Ei mitään URI Kyllä (jos näytetään staattinen
kuva ilman pysyvästi koodattua klikkausprosenttia)
Kyllä URI-osoite, joka avataan kohdesivuna, kun käyttäjä klikkaa companionia.
AltText Ei mitään Merkkijono Ei Kyllä Näytettävä vaihtoehtoinen teksti, kun companion luodaan HTML-ympäristössä
AdParameters   Merkkijono Ei Ei Data, joka siirretään companion-mainoksiin
NonLinearAds     Ei Ei Ei tuettu tällä hetkellä (vain lineaarinen In-Stream)
Extensions     Ei Ei  
Extension tyyppi Mikä tahansa Ei Ei Kaikki kelvollinen XML voidaan sisällyttää laajennussolmuun, mutta ne ohitetaan
Wrapper Ei mitään Ei mitään Ei Ei Toisen tason elementti, joka ympäröi toissijaiseen mainospalvelimeen osoittavaa kääremainosta
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?