Ücretli ürün yerleşimi, sponsorluk ve ürün önerisi içeren videoları izleme

İçerik üreticinin ilgili tanımlamayı yaptığı durumlarda ücretli ürün yerleşimi, ürün önerisi veya sponsorluk içeren videoların başlangıcında bir açıklama gösterilir.

Not: YouTube Premium'da videolar reklamsızdır. Bununla birlikte, içerik üreticilerin doğrudan videolara eklediği sponsorlu içerikler gösterilmeye devam edebilir.

Ücretli ürün yerleşimi, sponsorluk ve ürün önerisi nedir?

Ücretli ürün yerleşimleri:

  • İçerik üretici ile bir ürün veya hizmetin sahibi arasındaki ilişki dolayısıyla söz konusu ürün veya hizmet hakkında hazırlanan videolar.
  • Para veya ücretsiz ürün/hizmet karşılığında bir şirket ya da işletme için hazırlanan videolar.
  • Şirket veya işletmenin marka, mesaj ya da ürününe doğrudan yer verilen, içerik üreticinin hazırlamak için şirketten para veya ücretsiz ürün aldığı videolar.

Ürün önerileri: Bir reklamveren veya pazarlamacı için hazırlanan ve içerik üreticinin düşüncelerini, inançlarını ya da deneyimlerini yansıtan mesajların verildiği videolar.

Sponsorluklar: Tamamen veya kısmen bir şirket tarafından finanse edilen ancak şirketin markası, mesajı ya da ürününün içeriğe doğrudan entegre edilmediği videolar. Sponsorluklarda genellikle şunlar tanıtılır:

  • Marka
  • Mesaj
  • Üçüncü taraflara ait ürünler

İçerik üreticiyseniz videolarınıza ücretli ürün yerleşimi, sponsorluk ve ürün önerisi eklemeyi buradan öğrenebilirsiniz.

Gözetimli hesaplar tarafından izlenen veya çocuklara özel olarak ayarlanan içeriklerde ücretli ürün yerleşimleri, sponsorluklar ve ürün önerileri nasıl kullanılır?

Çocuklara yönelik videolarda gösterilen tüm ücretli tanıtımlar, çocuklar tarafından anlaşılabilecek bir açıklama içerir.

Tüm ücretli tanıtımlar, belirli kategorilerdeki reklamların gösterilmesini yasaklayan Reklam Politikalarımıza uymalıdır. "Çocuklara özel" olarak ayarlanmış içeriklerde gösterilen reklamlar hedef kitleye uygun olmalı, yanıltıcı ve aldatıcı olmamalıdır. Söz konusu içeriklerde ebeveyn izni alınmadan üçüncü taraf izleyiciler kullanılmamalı veya kişisel bilgi toplamaya çalışılmamalıdır. İçerikler ayrıca ilgili tüm yasalara ve yönetmeliklere uymalıdır. İçerik üreticiler ve birlikte çalıştıkları markalar, içeriklerindeki ücretli tanıtımları açıklamayla ilgili yerel ve yasal yükümlülükleri öğrenip bunlara uymaktan sorumludur. Bu yükümlülükler arasında, ne zaman, nasıl ve kimlere açıklama yapılacağı yer alır.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
15816680123270583043