Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

Titta på videor med betalda produktplaceringar, sponsring, provision och produktstöd

När en video har betalda produktplaceringar, produktstöd eller sponsring visas en upplysning i början av videon när kreatören har angett det.

Vad är betald produktplacering, sponsring, provision och produktstöd?

Betald produktplacering: 

  • Videor om en produkt eller en tjänst eftersom det finns en koppling mellan kreatören och tillverkaren av produkten eller tjänsten.
  • Videor som skapas för ett företag eller en verksamhet mot ersättning eller kostnadsfria produkter/tjänster.
  • Videor där företagets eller verksamhetens varumärke, budskap eller produkt inkluderas direkt i innehållet, och företaget har gett kreatörer pengar eller kostnadsfria produkter för att skapa videon.

Produktstöd: Videor som skapas för en annonsör eller marknadsförare med ett budskap som reflekterar kreatörens åsikter, övertygelser eller upplevelser.

Sponsring: Videor som har finansierats helt eller delvis av ett företag, utan att varumärket, budskapet eller produkten har integrerats direkt i innehållet. Sponsring marknadsför vanligen tredje partens

  • varumärke
  • budskap
  • produkt

Provision: Videor med en produkt som leder till att kreatören får ersättning om du köper produkten i videon. Provisionen som kreatörerna tjänar kommer från en del av ditt köp.

Om du är en kreatör kan du läsa mer om hur du lägger till betalda produktplaceringar, sponsringar och produktstöd i din video här.

Hur fungerar betalda produktplaceringar, sponsringar och produktstöd för innehåll som visas av kontrollerade konton eller innehåll som har angetts som avsett för barn?

All betald marknadsföring som visas i videor som riktar sig till barn innehåller ett särskilt yppande som barn kan förstå.

All betald marknadsföring måste följa våra annonspolicyer, som förbjuder annonser i vissa kategorier. Annonser i innehåll som är avsett för barn får inte vara vilseledande, orättvisa eller olämpliga för den avsedda målgruppen. Innehållet får inte använda tredjepartsspårare eller på annat sätt samla in personuppgifter utan att först inhämta en vårdnadshavares samtycke. Innehållet måste också följa alla relevanta lagar och regler. Kreatörer och de varumärken de samarbetar med ansvarar för att vara införstådda med och följa de lokala och juridiska skyldigheterna att informera om betald marknadsföring i innehållet. En del av skyldigheterna innefattar när och hur kreatörer ska informera och vem de ska informera.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
59
false
false