Pozeranie videí s plateným umiestnením produktov, sponzorstvami a odporúčaniami

Pokiaľ tak určí autor, na začiatku videa obsahujúceho platené umiestnenie produktov, odporúčania alebo sponzorstvá sa vám zobrazia informácie o zadávateľovi.

Čo sú platené umiestnenia produktov, sponzorstvá a odporúčania?

Platené umiestnenie produktov:

  • videá o produkte alebo službe, pretože medzi autorom a tvorcom produktu alebo služby existuje spojitosť;
  • videá vytvorené pre firmu za úhradu alebo za produkty či služby bez peňažného poplatku; 
  • videá, v ktorých je značka, reklamné posolstvo alebo produkt firmy zahrnutý priamo v obsahu, a firma dala autorovi za vytvorenie videa peniaze alebo produkty bez peňažného poplatku.

Odporúčania: videá vytvorené pre inzerenta alebo marketingového špecialistu s reklamným posolstvom, ktoré odráža názory, presvedčenia alebo skúsenosti autora.

Sponzorstvá: videá, ktoré boli plne alebo čiastočne financované firmou bez integrácie značky, reklamného posolstva alebo produktu priamo do obsahu. Sponzorstvá zvyčajne propagujú:

  • značku,
  • reklamné posolstvo,
  • produkt tretej strany.

Ak ste autor, tu sa dozviete, ako pridať do videa platené umiestnenie produktov, sponzorstvá a odporúčania.

Ako funguje platené umiestnenie produktov, sponzorstvá a odporúčania pri obsahu zobrazovanom účtami pod dohľadom alebo pri obsahu označenom ako určený pre deti?

Všetky platené promá, ktoré sa zobrazujú vo videách zameraných na deti, obsahujú informácie o zadávateľovi, ktoré sú pre deti zrozumiteľné. 

Všetky platené promá musia dodržiavať naše pravidlá reklamy, ktoré zakazujú reklamy v určitých kategóriách. Reklamy zobrazené pri obsahu nastavenom ako určený pre deti navyše nesmú byť zavádzajúce, neférové ani nevhodné pre dané publikum. Obsah nesmie používať žiadne nástroje na sledovanie tretích strán ani sa inak pokúšať zbierať osobné údaje bez predchádzajúceho rodičovského súhlasu. Obsah musí dodržiavať aj všetky príslušné zákony a predpisy. Za porozumenie a dodržiavanie miestnych a zákonných povinností sprístupňovať v obsahu informácie o platenom prome nesú zodpovednosť autori a značky, s ktorými spolupracujú. Medzi tieto povinnosti patrí to, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false
false