Пригответе се! Очаквайте скоро нови начини за печелене на приходи чрез кратки видеоклипове и актуализации на Партньорската програма на YouTube. Научете повече в блога на YouTube и прегледайте всички подробности в нашия Помощен център.

Гледане на видеоклипове с платени продуктови позиционирания, спонсорства и препоръки

Когато видеоклипът включва платени продуктови позиционирания, препоръки или спонсорства, ще виждате разкриване на информация в началото на видеоклипа, когато това е определено от създателя.

Какво представляват платените продуктови позиционирания, спонсорствата и препоръките?

Платено продуктово позициониране:

  • видеоклипове относно продукт или услуга, тъй като има връзка между създателя на съдържанието и създателя на продукта или услугата;
  • видеоклипове, създадени за компания или бизнес в замяна на възнаграждение или продукти/услуги без парично заплащане;
  • видеоклипове, при които марката, съобщението или продуктът на тази компания или бизнес са включени директно в съдържанието и компанията е дала на създателя пари или продукти без парично заплащане, за да продуцира съответния видеоклип.

Препоръки: видеоклипове, които са създадени за рекламодател или специалист по маркетинг и съдържат съобщение, отразяващо мнението, убежденията или опита на създателя.

Спонсорство: видеоклипове, финансирани изцяло или частично от дадена компания, без марката, съобщението или продуктът да се интегрират директно в съдържанието. По принцип спонсорството популяризира:

  • марката;
  • послание;
  • продукт на третата страна.

Ако сте създател, научете как да добавяте платени продуктови позиционирания, спонсорства и препоръки към видеоклипа си тук.

Как работят платените продуктови позиционирания, спонсорствата и препоръките за съдържание, гледано от контролирани профили, или такова, създадено за деца?

Всички платени популяризации, които се показват в предназначени за деца видеоклипове, съдържат разкриване, което е разбираемо от деца.

Всички платени популяризации трябва да спазват нашите правила за рекламите, съгласно които в определени категории показването на реклами е забранено. Рекламирането в съдържание, създадено за деца, не трябва да бъде подвеждащо, неправомерно или неподходящо за целевата аудитория. Съдържанието не трябва да включва инструменти на трети страни за проследяване или други опити за събиране на лична информация без предварително получаване на родителско съгласие. Съдържанието трябва също да спазва всички приложими закони и разпоредби. Създателите и марките, с които работят, носят отговорност за познаването и спазването в пълна степен на законовите задължения за разкриване на платени популяризации в съдържанието си. Някои от тези задължения включват кога, как и на кого следва да ги разкриват.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false
false