За деца и семейства: Какво се счита за платено продуктово позициониране?

What’s a paid product placement? (For Kids)

Когато гледате видеоклип, може да видите изскачащ символ , който гласи „Собственикът на канала е получил пари или предимства без парично заплащане, за да създаде този видеоклип“ или „Включва платена популяризация“.Това означава, че този, който е създал видеоклипа, може да получи от дадена компания пари или стоки без парично заплащане.

Например ако видеоклипът включва играчка, създателят му може да е получил пари, за да я показва. Това е така, защото компанията, която е създала играчката, иска да я купите.

За родители или настойници: запознаване с платените продуктови позиционирания, спонсорства и препоръки

Ролята на създател в YouTube може да е професия на пълен работен ден и много популярни канали имат екипи, които съдействат за създаването на видеоклиповете в тях. Спонсорството, рекламите и партньорствата са някои от начините, по които създателите се издържат, когато създават отлично съдържание в YouTube. Важно е децата да разберат, че създателите може да получават стоки или услуги в замяна на популяризация. Децата трябва да се научат да разграничават видеоклиповете с платени продуктови позиционирания и препоръки от тези без такива. За всяко съдържание, включващо платени популяризации, когато това е определено от създателя, ще се показва ясно разкриване на информация.

Съвети за родители и настойници

  • Поговорете с детето си за платените популяризации във видеоклипове и го научете как да ги разпознава. Гледайте този кратък видеоклип и поискайте от детето си да ви каже как може да разбере дали съдържанието, което гледа, включва платена популяризация.
  • Обсъдете с детето си любимите му създатели и му обяснете колко от тях създават съдържание за YouTube като професия на пълен работен ден. Това означава, че работят с други бизнеси и партньори, за да финансират канала си.
  • Търсете фрази като „спонсорирано от“, „в партньорство със“ или #реклама, които също могат да означават, че дадена компания е платила на създателя, за да популяризира продукта ѝ.

За още съвети как да помагате на детето си да открива съдържание в YouTube, изтеглете и прегледайте нашия семеен справочник.

Какво представляват платените продуктови позиционирания, спонсорства и препоръки?

Платено продуктово позициониране:
  • видеоклипове, създадени за компания или бизнес в замяна на възнаграждение или продукти/услуги без парично заплащане;
  • видеоклипове, при които марката, съобщението или продуктът на тази компания или бизнес са включени директно в съдържанието и компанията е дала на създателя пари или продукти без парично заплащане, за да продуцира съответния видеоклип.
Препоръки: видеоклипове, които са създадени за рекламодател или специалист по маркетинг и съдържат съобщение, отразяващо мнението, убежденията или опита на създателя или препоръчващия.
Спонсорство: видеоклипове, финансирани изцяло или частично от дадена компания, без марката, съобщението или продуктът да се интегрират директно в съдържанието. По принцип спонсорството популяризира:
  • марката;
  • съобщение;
  • продукт на третата страна.

Какво означава това за детето ми?

Всички платени популяризации, които се показват в предназначени за деца видеоклипове, съдържат разкриване, което може да бъде разбрано от деца.
Всички платени популяризации трябва да спазват нашите правила за рекламите, съгласно които в определени категории показването на реклами е забранено. Рекламирането в съдържание, създадено за деца, не трябва да бъде подвеждащо, неправомерно, неподходящо за целевата аудитория и не трябва да включва инструменти на трети страни за проследяване. Това съдържание не трябва да събира лична информация, без първо да получи родителско съгласие, и трябва да спазва всички закони и разпоредби. Създателите и марките, с които работят, носят отговорност за познаването и спазването на местните и общите правни задължения за разкриване на платени популяризации в съдържанието си. Някои от тези задължения включват кога, как и на кого следва да ги разкриват.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false
false