พิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์เสมือนจริง

วิธีการค้นหาในภาษาอื่นๆ โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หากคุณใช้ภาษาที่ต้องใช้อักขระพิเศษ (เช่น อาหรับ กรีก ไทย) ให้ป้อนข้อความค้นหาที่เจาะจงมากขึ้นใน YouTube โดยใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริง

แป้นพิมพ์เสมือนจริงสามารถใช้ได้สำหรับบางภาษาเท่านั้น
คลิกไอคอนแป้นพิมพ์ไอคอนแป้นพิมพ์ในแถบค้นหาของ YouTube เพื่อให้แป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น ย้ายแป้นพิมพ์ไปรอบๆ โดยการคลิกและลาก

ในการใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริง เพียงแค่คลิกแป้นพิมพ์ด้วยเมาส์ของคุณ หรือพิมพ์ปุ่มที่สอดคล้องกันบนแป้นพิมพ์จริงของคุณ (แป้นพิมพ์บางรุ่นไม่สามารถเข้ากันได้)

การแสดงอักขระเพิ่มเติม ให้ลองกดปุ่ม Alt+Ctrl และปุ่มลูกศรขึ้นบนแป้นพิมพ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร