Pisanie przy użyciu klawiatury wirtualnej

Wyszukiwanie w innych językach przy użyciu klawiatury ekranowej

Jeśli język, którego używasz do wyszukiwania, wymaga korzystania ze znaków specjalnych (tak jak w przypadku języka arabskiego, greckiego czy tajskiego), korzystanie z wirtualnej klawiatury YouTube umożliwia wpisywanie bardziej precyzyjnych terminów wyszukiwania.

Wirtualna klawiatura jest dostępna tylko w niektórych językach.
Kliknij ikonę klawiatury Keyboard icon na pasku wyszukiwania serwisu YouTube, żeby wyświetlić klawiaturę. Możesz ją kliknąć i przeciągnąć, żeby ustawić w wygodnym miejscu.

Aby pisać za pomocą klawiatury, wystarczy kliknąć jej klawisze myszą lub wpisać odpowiednią literę na klawiaturze sprzętowej (nie wszystkie klawiatury sprzętowe są obsługiwane).

Aby wyświetlić więcej znaków, możesz kliknąć klawisz Alt+Ctr oraz strzałkę w górę na klawiaturze.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?