Skattekrav for multikanalsnettverk og tilknyttede kanaler

Google kan begynne å trekke amerikansk skatt på inntekter du genererer fra seere i USA, allerede i juni 2021. Send inn skatteinformasjonen din for USA i AdSense så snart som mulig. Hvis vi ikke har mottatt skatteinformasjonen din innen 31. mai 2021, kan Google være pålagt å trekke fra inntil 24 % av den totale inntekten din på verdensbasis. Hvis skapervirksomheten din er basert i USA, har du kanskje sendt inn skatteinformasjonen din allerede. Sjekk skatteinformasjonen i AdSense-kontoen din for å være sikker.

Google har ansvar for å samle inn skatteinformasjon fra skapere som er med i YouTubes partnerprogram (YPP). Hvis skattefradrag gjelder, trekker Google kildeskatt fra YouTube-inntekten som kommer fra seere i USA. Denne artikkelen gjelder spesielt for skapere som er samarbeidspartnere i et multikanalsnettverk (MCN, Multi Channel Network). Her kan du lese mer om kildeskatt på YouTube. Du kan også gå til den omfattende artikkelen vår med vanlige spørsmål: Send inn skatteinformasjonen din for USA til Google

Informasjon for samarbeidspartnere 

Er du med i et multikanalsnettverk (MCN)? Da må du oppgi skatteinformasjon for USA i AdSense-kontoen som er tilknyttet kanalen din. Denne informasjonen brukes til å fastsette eventuell kildeskatt. For å sikre at kildeskatten beregnes riktig, må AdSense-kontoen din være registrert under det juridiske navnet ditt eller det juridiske navnet til bedriften din. Av skattemessige og juridiske hensyn må den registrerte adresseinformasjonen din også samsvare med den permanente bostedsadressen din.   

Inntekten fra kanalen din fortsetter å utbetales til MCN-partneren din. Hvis kildeskatt gjelder, trekkes den fra utbetalingen multikanalsnettverket ditt mottar med inntektene fra kanalen din. 

Kildeskattbeløpet er ikke synlig i YouTube Analytics, så beløpet må beregnes manuelt i henhold til denne metoden. Multikanalsnettverket ditt mottar en rapport hver måned som gir et omriss av totalbeløpet for kildeskatten i USA. 

Hvis du har sendt inn gyldig skatteinformasjon for USA etter at kildeskatten har påløpt, og du er kvalifisert for en lavere sats, justeres kildeskattsatsen i løpet av neste betalingssyklus. Kanaler som er samarbeidspartnere, er ikke kvalifisert for refusjon. De må søke om refusjon direkte fra IRS. Ta kontakt med en skatterådgiver hvis du har spørsmål om hvordan du gjør dette.

Informasjon for multikanalsnettverk 

YouTube-inntektene til innholdseiere som er med i et multikanalsnettverk, kan også underlegges kildeskatt fra USA. Google bruker skatteinformasjonen som er sendt inn via AdSense-kontoen din, til å beregne kildeskatt for innholdseiere i multikanalsnettverk. Dette omfatter også andre individuelle kanaler eller innholdseiere som er knyttet til kontoen, men som ikke er samarbeidspartnere. 

Dersom kildeskatt gjelder, ser du dette i AdSense-betalingsrapporten. Kildeskatt for samarbeidspartnere finner du i en ytterligere rapport. Vi deler mer informasjon om denne rapporten senere i år. 

Google sender skatterapporteringsskjemaene (for eksempel 1042-S og 1099-MISC) direkte til kanalene som er samarbeidspartnere, på bakgrunn av skatteinformasjonen som er oppgitt i AdSense-kontoen knyttet til kanalen deres.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?