Κρυπτογράφηση της ροής σας με το RTMPS

Μπορείτε να μεταδώσετε ροή στο YouTube Live με το RTMPS, μια ασφαλή επέκταση του δημοφιλούς πρωτοκόλλου ροής βίντεο RTMP. Αν το χρησιμοποιήσετε, τα δεδομένα σας θα κρυπτογραφηθούν κατά την είσοδο και κατά την εσωτερική μεταφορά μεταξύ των διακομιστών της Google και επομένως κανένας δεν θα μπορεί να υποκλέψει την επικοινωνία σας με την υπηρεσία.

Για να μεταδώσετε ροή στο YouTube Live με το RTMPS, πρέπει να χρησιμοποιήσετε συμβατό κωδικοποιητή.

Πώς να ρυθμίσετε τον κωδικοποιητή σας

1 Ελέγξτε το RTMPS ως προεπιλογή του YouTube

Κάντε ενημέρωση του κωδικοποιητή στην πιο πρόσφατη έκδοση και ελέγξτε για την ενσωματωμένη ρύθμιση του RTMPS στο YouTube.

Αν ο κωδικοποιητής σας δεν περιλαμβάνει RTMPS στην προεπιλογή του YouTube, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε απευθείας στο βήμα 2, Ρυθμίστε το URL απορρόφησης.

2 Ρυθμίστε το URL απορρόφησης

Τα URL που χρησιμοποιούνται για το RTMP και το RTMPS στο YouTube μοιάζουν πολύ. Για να αλλάξετε το URL του RTMP με το URL του RTMPS, προσθέτετε απλώς δύο χαρακτήρες.

  • RTMP: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2
  • RTMPS: rtmps://a.rtmps.youtube.com/live2

Για ροές διπλής απορρόφησης, η αλλαγή είναι η ίδια: αλλάξτε το "rtmp://" σε "rtmps://" και το "rtmp" στο όνομα του διακομιστή σε "rtmps".

Το κλειδί ροής λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο RTMPS όπως και στο RTMP. Για να λάβετε το κλειδί ροής, μεταβείτε στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής (LCR) του YouTube στο http://youtube.com/livestreaming. Ο LCR θα εξακολουθεί να εμφανίζει το συνηθισμένο URL του RTMP από προεπιλογή, επομένως βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το URL του RTMPS αντί αυτού.

3 Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις του RTMPS

Χρησιμοποιήστε τα εξής:

  • Πρωτόκολλο: RTMPS
  • Διακομιστής: a.rtmps.youtube.com
  • Εφαρμογή: live2
  • Θύρα: 443 (πρόκειται για την προεπιλεγμένη θύρα για το RTMPS, αλλά δεν τη χρησιμοποιούν όλοι οι κωδικοποιητές)

Για την αποστολή δεύτερου (εφεδρικού) αντιγράφου της ροής σας, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ρυθμίσεις, αλλά ορίστε τον διακομιστή σε "b.rtmps.youtube.com" και αλλάξτε την εφαρμογή σε "live2?backup=1".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλματα SSL

Αν βλέπετε κάποιο σφάλμα όπως "ο διακομιστής RTMP έστειλε άκυρο πιστοποιητικό SSL". δοκιμάστε τα εξής:

1 Βεβαιωθείτε ότι το URL του διακομιστή είναι σωστό

μετά βεβαιωθείτε ότι ο κωδικοποιητής συνδέεται στο

rtmps://a.rtmps.youtube.com/live2

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο αλλά και ο διακομιστής είναι rtmps και όχι απλώς rtmp.

2 Καθορίστε τον αριθμό θύρας

Αν το URL φαίνεται σωστό αλλά ακόμα εμφανίζεται το σφάλμα SSL, μπορεί να απαιτείται από τον κωδικοποιητή σας να καθορίσετε τον αριθμό θύρας όταν χρησιμοποιείτε το RTMPS. Στην περίπτωση αυτή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε αυτό το URL:

rtmps://a.rtmps.youtube.com:443/live2

Διαφορετικά, αν ο κωδικοποιητής σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθμό θύρας στις επιλογές διαμόρφωσης, επιλέξτε εκεί το 443.

Αν απαιτείται άλλος αριθμός θύρας από τον κωδικοποιητή, ενημερώστε μας μέσω της αποστολής σχολίων.

Το χρονικό όριο της σύνδεσης έληξε

Αν δείτε ένα σφάλμα όπως "αδυναμία σύνδεσης στον διακομιστή, το χρονικό όριο της σύνδεσης έληξε", δοκιμάστε τα εξής:

1 Βεβαιωθείτε ότι το URL του διακομιστή είναι σωστό

μετά βεβαιωθείτε ότι ο κωδικοποιητής συνδέεται στο

rtmps://a.rtmps.youtube.com/live2

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο αλλά και ο διακομιστής είναι rtmps και όχι απλώς rtmp.

2 Δείτε αν ο κωδικοποιητής σας υποστηρίζει RTMPS

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ο κωδικοποιητής σας μπορεί να μην υποστηρίζει RTMPS. Ελέγξτε ξανά την τεκμηρίωση για τον κωδικοποιητή σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;