Cách sử dụng tính năng Live Redirect trên YouTube

Bạn có thể chuyển người xem sự kiện phát trực tiếp của mình đến một buổi Công chiếu để khơi dậy sự hào hứng. Bạn cũng có thể chuyển họ đến sự kiện phát trực tiếp của kênh khác để giúp những nhà sáng tạo khác phát triển.

Sau khi sự kiện phát trực tiếp của bạn kết thúc, tính năng tự động phát sẽ chuyển người xem đến buổi Công chiếu hoặc sự kiện phát trực tiếp mà bạn chọn.

Lưu ý: Để chuyển hướng người xem đến sự kiện phát trực tiếp của một kênh khác, bạn cần được kênh đó cấp quyền trong YouTube Studio. Tìm hiểu thêm.

Live Redirect

Chuyển hướng người xem của sự kiện phát trực tiếp

 1. Tạo sự kiện trực tiếp.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Tuỳ chỉnh.
 4. Trong mục "Chuyển hướng", hãy nhấp vào Thêm.
 5. Chọn một buổi Công chiếu hoặc tìm sự kiện trực tiếp của một kênh khác.
 6. Khi sự kiện phát trực tiếp của bạn kết thúc, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận cho biết người xem sẽ được chuyển hướng.

Chuyển hướng người xem của buổi Công chiếu

 1. Chuyển đến YouTube Studio.
 2. Ở phần bên trái, hãy nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào Chọn trong mục "Sự kiện để chuyển người xem đến".
 4. Chọn một buổi Công chiếu khác hoặc tìm sự kiện trực tiếp của một kênh khác.
 5. Khi buổi Công chiếu của bạn kết thúc, người xem sẽ được chuyển hướng.

Thay đổi người có thể chuyển hướng đến kênh của bạn

Quan trọng: Chúng tôi đã gặp phải một vấn đề kỹ thuật đối với tính năng Live Redirect. Do đó, chúng tôi tạm thời loại bỏ chế độ cài đặt chuyển hướng "chỉ dành cho người đăng ký" trong khi khắc phục vấn đề. Tìm hiểu thêm.

Nếu một kênh đã được phê duyệt để chuyển hướng đến kênh của bạn bằng chế độ cài đặt "chỉ dành cho người đăng ký" và họ thiết lập lệnh chuyển hướng, thì lệnh chuyển hướng đó sẽ vẫn xảy ra, ngay cả khi họ không có trong danh sách "Những kênh được phép chuyển hướng trực tiếp".

 1. Chuyển đến YouTube Studio.
 2. Ở phần bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Cộng đồng.
 3. Bỏ đánh dấu lựa chọn cho phép chuyển hướng từ những kênh mà bạn đăng ký.
 4. Trong phần "Những kênh được phép chuyển hướng trực tiếp", hãy nhập một kênh.
 5. Nhấp vào Lưu.

Điều kiện sử dụng

Tính năng này chỉ được cung cấp cho những nhà sáng tạo có hơn 1.000 người đăng ký và không có cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng

Mẹo

 • Thiết lập buổi Công chiếu trước khi thiết lập sự kiện trực tiếp.
 • Nhớ thông báo cho khán giả biết rằng khi sự kiện trực tiếp kết thúc, họ nên chờ khoảng 2 giây để màn hình tải lại và chuyển đến buổi Công chiếu.
 • Ghim tin nhắn trò chuyện trực tiếp lên trang xem của buổi Công chiếu chuyển hướng người xem đến sự kiện trực tiếp của bạn.
 • Cho phép những người phát trực tiếp khác chuyển hướng đến sự kiện trực tiếp của bạn. Tìm hiểu thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false