Používanie rýchlych odpovedí v Štúdiu YouTube

Rýchle odpovede sú návrhy komentárov založené na najčastejšie používaných odpovediach autora na YouTube. Pomocou inteligentných odpovedí môžete v Štúdiu YouTube odpovedať na komentáre jednoduchšie a rýchlejšie. 

Používanie rýchlych odpovedí

Ak chcete použiť rýchlu odpoveď:

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte Komentáre a zmienky
  3. Pod komentárom uvidíte navrhované odpovede.
  4. Vyberte návrh a podľa potreby ho upravte.
  5. Vyberte Odpovedať.

Rýchle odpovede sú v Štúdiu YouTube v počítači momentálne k dispozícii len v angličtine, španielčine, francúzštine a portugalčine. Ďalšie informácie o zmene nastavení jazyka


 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?