Impormasyon para sa mga creator tungkol sa pinapatnubayang karanasan sa YouTube

Isang bagong opsyon ang pinapatnubayang karanasan sa YouTube para mabigyang-daan ng mga magulang ang kanilang mga anak (na wala pang 13 taong gulang o wala pa sa naaangkop na edad sa kanilang bansa/rehiyon) na i-access ang YouTube sa pamamagitan ng sinusubaybayang account. Bilang creator, nangangahulugan itong posibleng gawing available ang iyong mga video sa karanasang ito.

Ano ang pinapatnubayang karanasan sa YouTube?

Puwedeng pumili ang mga magulang sa 3 magkakaibang setting ng content sa YouTube (Mag-explore, Mag-explore Pa, at Karamihan sa YouTube). Gagamit kami ng kumbinasyon ng input ng user, machine learning, at pagsusuri ng tao para tukuyin kung aling mga video ang kasama sa bawat setting ng content. Makikita rito ang higit pa tungkol sa mga setting ng content na ito.

Kapag nagbigay ng access sa YouTube ang isang magulang, magiging kagaya ng regular na YouTube ang karanasan ng kanyang anak, pero may mga pagsasaayos sa mga video na mahahanap at mapapanood niya, feature na magagamit niya, default na setting ng account, at proteksyon sa mga ad.

Pagbibigay ng feedback sa mga pinapatnubayang karanasan sa YouTube

Kung kasalukuyang hindi available ang iyong mga video sa isa sa mga setting ng content at naniniwala kang dapat maging available ang mga ito, pakipadala sa amin ang feedback mo.

Bagama't hindi perpekto at magkakaroon ng ilang pagkakamali ang aming mga system, matutulungan kaming humusay ng iyong feedback. Bagama't hindi ka makakatanggap ng sagot sa iyong isinumite, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para suriin ang bawat video na isusumite mo.

Bago mo isumite ang iyong feedback, tiyaking nabasa mo ang tungkol sa mga setting ng content para sa mga pamilyang gumagamit ng mga pinapatnubayang karanasan.

Mga madalas itanong (FAQ)

Anong mga feature ang hindi available para sa mga sinusubaybayang account?

Io-off ang ilang feature na karaniwang available sa YouTube para sa iba't ibang opsyon sa setting ng content. Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga magulang at eksperto sa industriya para magdagdag pa ng mga feature sa paglipas ng panahon. Pumunta sa listahan ng mga feature dito.

Puwede bang piliin ng mga creator na mag-opt in o mag-opt out sa mga setting ng content na ito?

Hindi sa ngayon -- gagamit kami ng kumbinasyon ng input ng user, machine learning, at pagsusuri ng tao para tukuyin kung aling mga video ang kasama.

Maaapektuhan ba ng mga sinusubaybayang account ang lahat ng manonood sa YouTube?

Hindi, isang bagong solusyon ang mga sinusubaybayang account para sa mga magulang at wala itong epekto sa pag-monetize o pagiging nahahanap ng iyong content para sa mga regular na account (hindi sinusubaybayan) sa YouTube.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false
false