Mga setting ng content para sa mga pamilyang gumagamit ng mga pinapatnubayang karanasan

Binibigyan namin ang mga magulang ng mga mapagpipilian para magabayan ang paggamit ng kanilang anak sa YouTube, dahil naniniwala kaming magagawa ng mga bata na tumuklas ng mga bagong interes, matuto mula sa iba't ibang pananaw, at makaramdam ng sense of belonging kapag nag-e-explore sila sa mundo ng mga online na video sa buong YouTube. Kung naniniwala kang handa nang i-explore ng iyong anak ang malawak na mundo ng content sa YouTube, puwede kang pumili sa pagitan ng paggamit ng aming hiwalay na YouTube Kids app para sa mas ligtas at mas simpleng karanasan, o paggawa at pamamahala ng pinapatnubayang karanasan sa YouTube.

Sa YouTube, naniniwala kaming matutulungan tayo ng iba't ibang content at pagdinig sa iba't ibang boses na matuto tungkol sa isa't isa. Nangangahulugan din itong pagkakalantad sa mga pananaw na posibleng hindi mo sinasang-ayunan. Mayroon kaming Mga Alituntunin ng Komunidad para makatulong na bumuo ng ligtas na karanasan sa panonood para sa lahat. Mayroon din kaming higit pang patakaran sa content na inilalarawan sa ibaba na partikular na nalalapat para sa mga batang manonood sa isang pinapatnubayang karanasan. Kung isinasaalang-alang mo ang isang pinapatnubayang karanasan sa YouTube para sa iyong anak, hinihikayat ka naming suriin ang gabay na ito kasama ng pamilya mo bago magsimula.

Diskarte namin

Bumuo ang YouTube ng hanay ng mga patakaran sa pagiging angkop ng content na karaniwang nakahanay sa mga content rating ng TV at pelikula. Nakakatulong ang mga patakarang ito na gumabay sa kung aling mga video ang kwalipikado sa magkakaibang setting ng content na available para sa mga pamilya. Pinag-isipan pa ang mga patakarang ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa maraming external na espesyalista sa child development, media ng mga bata, digital na pag-aaral, at pagkamamamayan. Ang aming mga naka-automate na system, na nagsasaalang-alang sa mga patakaran sa content na ito, pagkatapos ay tumutukoy ng mga naaangkop na video na isasama sa bawat setting ng content. Alam naming hindi perpekto ang aming mga system at magkakamali ang mga ito. May team kami ng mga engineer at taong tagasuring nagtutulungan para patuloy na mapahusay ang aming mga system. Regular din naming sinusuri ulit ang aming mga patakaran, samakatuwid, posibleng hindi kumpleto ang mga patakarang nakalista sa ibaba.

Kung makakakita ka ng isang bagay na sa tingin mo ay hindi naaangkop para sa YouTube, pakiulat ito.

Mga setting ng content

Mag-explore Sa pangkahalatan, nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 9+
Mag-explore pa Sa pangkalahatan, nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 13+
Karamihan sa YouTube Halos lahat ng video sa YouTube maliban sa content na minarkahan bilang 18+

Mga patakaran sa content

Magkakaiba ang aming mga patakaran sa content sa pagitan ng iba't ibang setting ng content na available sa iyo kapag nag-set up ka ng sinusubaybayang account para sa anak mo. Pagkatapos, ang aming mga naka-automate na system, na nagsasaalang-alang sa mga patakaran sa content na ito, ay tumutukoy ng naaangkop na content na isasama sa bawat setting ng content. Alam naming hindi perpekto ang aming mga system at magkakamali ang mga ito. 

Mag-explore

Ang “Mag-explore” ay para sa mga pamilyang handa nang umalis sa YouTube Kids at magsimulang i-explore ang mas malaking mundo ng content sa YouTube. Nagtatampok ang setting na ito ng malawak na hanay ng mga video na karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 9+. Kasama sa mga video ang mga vlog, tutorial, gaming video, balita, pang-edukasyong content, DIY, arts and crafts, sayaw, at marami pang iba. Posibleng kasama sa ilang video ang:

Pang-adult na content: Mga video na may mga romantikong tema, kabilang ang mga bahagyang pagpapakita ng pagmamahal at pang-aakit. Mga pang-edukasyong video na naaangkop sa edad tungkol sa sekswal na pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng kasarian at mga paksa ng Sex Education tulad ng puberty at reproduction.

Karahasan: Mga video na naaangkop sa edad na nauugnay sa mga kasalukuyan at makasaysayang event na pang-edukasyon pero posibleng may bahagyang karahasan sa konteksto ng event. Hindi graphic na karahasan sa mga scripted at animated na video na karaniwan sa mga cartoon, gaming, palabas sa telebisyon, at pelikula.

Mga Armas: Mga video na nagtatampok ng mga hindi makatotohanang armas sa konteksto ng paglalaro ng laruan, gaming, animation, at mga malikhaing armas sa isang kontekstong pangkasaysayan. 

Mapanganib na Content: Mga video na nagtatampok ng mga mapanganib na gawain tulad ng mga stunt, prank, at hamong hindi madaling magaya ng mga menor de edad o may kasamang kitang-kitang disclaimer na may mga naaangkop na paghahayag sa kaligtasan. Mga video na maikling nagpapakita ng alak o tabako. 

Hindi Naaangkop na Wika: Mga video na may hindi madalas na paggamit ng hindi gaanong nakakapanakit na pananalita, tulad ng "damnit" o "hell" sa isang hindi nanliligalig na konteksto.

Diet, Fitness, at Pagpapaganda: Mga video na nagtatampok ng mga review ng produktong pampaganda, tutorial sa make-up na naaangkop sa edad, at pang-edukasyong content tungkol sa wellness, kabilang ang malusog na pagkain at pag-eehersisyo. 

Mga Sensitibong Paksa: Mga video na naaangkop sa edad na tumatalakay sa mga sensitibong isyu tulad ng kalusugan ng isip, mga eating disorder, at kawalan at kalungkutan. Hindi nagtatampok ang mga video sa setting na ito ng graphic na koleksyon ng imahe at nakatuon ang mga ito sa mga positibong diskarte sa pag-angkop at paggaling, at kahalagahan ng paghingi ng tulong.

Mga Music Video: Posibleng kasama sa mga music video ang lyrics na may hindi gaanong nakakapanakit na pananalita, o mga pagbanggit ng alak o tabako. Posible ring magtampok ang mga video ng pagsasayaw na nagpapahiwatig ng kahalayan na hindi makatuwiran, at mga hindi madalas na pagpapakita ng alak o tabako.

Mag-explore pa

Ang “Mag-explore pa” ay para sa mga batang handa nang mag-explore pa sa malawak na mundo ng YouTube. Kasama sa setting na ito ang lahat ng nasa Mag-explore, at ang mas malawak na hanay ng mga video na karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 13+. Kasama sa mga video ang mga live stream, vlog, tutorial, gaming video, balita, pang-edukasyong video, DIY, arts and crafts, sayaw, at marami pang iba. Posibleng kasama sa ilang video ang:

Pang-adult na Content: Mga video na may mga sekswal na tema, tulad ng mga hindi tahasang pagbanggit ng mga sekswal na karanasan at pagpapakita ng pisikal na ugnayan. Mga pang-edukasyong video tungkol sa sekswal na pagkakakilanlan at pagkakakilanlan ng kasarian at mga paksa ng Sex Education tulad ng sexual development, reproductive health, abstinence, at pag-iwas sa sakit. 

Karahasan: Mga hindi graphic na pang-edukasyong video na nauugnay sa mga kasalukuyan o makasaysayang event. Pahapyaw na graphic na karahasan sa mga scripted at animated na video na karaniwan sa gaming, mga palabas sa telebisyon, at mga pelikula.

Mga Armas: Mga video na nagtatampok ng mga totoo o makatotohanang armas sa mga scripted na video na karaniwan sa mga palabas sa telebisyon at pelikula. Mga video na nagtatampok ng mga totoong baril kapag ginagamit sa konteksto ng sport o pang-edukasyon sa kaligtasan ng baril.

Mapanganib na Content: Mga video na nagtatampok ng mga mapanganib na gawain tulad ng mga stunt, prank, at hamong puwedeng magresulta sa malubhang pisikal na panganib pero hindi madaling magaya ng mga menor de edad. Mga video na naglalantad o nagpapakita ng madalas na paggamit ng alak o tabako. 

Hindi Naaangkop na Wika: Mga video na may madalas na paggamit ng nakakapanakit na pananalita o pagmumura tulad ng "bitch" o "ass" sa isang hindi nanliligalig o hindi sekswal na konteksto. Posibleng lumabas ang mga mapanirang-puring pananalita sa isang kontekstong mahigpit na pang-edukasyon o music video, kung hindi madalas at ginagamit ang mga ito sa isang hindi nanliligalig na konteksto. 

Diet, Fitness, at Pagpapaganda: Mga video na nagtatampok ng mga tutorial sa make-up, tip sa pagpapaganda at life hack, at video na nauugnay sa malusog na pagkain at pag-eehersisyo.

Mga Sensitibong Paksa: Mga hindi graphic na video na nauugnay sa mga sensitibong isyu tulad ng kalusugan ng isip, pag-iisip ng pagpapatiwakal, pananakit sa sarili, adiksyon, mga eating disorder, at kawalan at kalungkutan na nakatuon sa mga positibong diskarte sa pag-angkop at paggaling, at kahalagahan ng paghingi ng tulong.

Mga Music Video: Posibleng kasama sa mga music video ang lyrics na may mga sekswal na pagpapatungkol, hindi madalas na tahasang pagmumura, o mga mapanirang-puring pananalita sa isang hindi nanliligalig o mapoot na konteksto. Posible ring magtampok ang mga video ng pagsasayaw na nagpapahiwatig ng kahalayan at paggamit ng alak, tabako, o marijuana. 

Karamihan sa YouTube

Naglalaman ang setting na ito ng halos lahat sa YouTube maliban sa mga video na posibleng hindi naaangkop para sa mga manonood na wala pang 18 taong gulang. Matuto pa rito.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false