Demografické údaje o autorovi YouTube

Průzkum mezi autory a interprety otevřený od března 2021 je dobrovolná anketa pro interprety a autory kanálů YouTube sídlících v USA.

Průzkum je nyní k dispozici v části Demografické údaje o autoroviNastavení Studia YouTube. Toto nastavení mohou v současné době používat pouze vlastníci kanálů v USA. Poznámka: Pokud jste se už průzkumu v minulosti zúčastnili, vaše odpovědi jsou v této sekci Studia uvedeny.

Demografické údaje o autorovi naleznete také v mobilní aplikaci Studio YouTube v sekci nastavení.

Informace uvedené v demografických údajích nám pomáhají lépe porozumět interpretům a autorům, kteří YouTube používají. Autoři a interpreti mají možnost sdělit nám tyto údaje:

 • genderová identita,
 • rasa a etnická příslušnost,
 • sexuální orientace.

Tyto informace o kanálech YouTube nám umožňují upravovat naše systémy tak, aby nedocházelo k neúmyslné předpojatosti.

Chceme zajistit, aby služba YouTube byla inkluzivní, a fungovala tak pro všechny. V současnosti je proces vyhodnocování našich systémů omezený, protože nemáme informace o identitě kanálů na YouTube. Nemáme tedy ve větším měřítku možnost posoudit, jak naše služby a zásady vyhovují potřebám kanálům autorů a interpretů konkrétní rasy, etnické příslušnosti, sexuální orientace nebo konkrétního pohlaví.

Poznámka: Víme, že identita je osobní, proto je poskytnutí těchto informací nepovinné. Toto nastavení nám poskytuje údaje o identitě, které jinak u kanálů autorů a interpretů na YouTube neznáme. Informace o vašich odpovědích z průzkumu budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Informace, které poskytnete, nebudou použity k ovlivnění výkonu jednotlivých videí nebo kanálů v systémech YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

Jak demografické údaje autorů využijeme

Získané údaje použijeme k posouzení, jak YouTube vyhovuje potřebám kanálů autorů a interpretů, kteří zastupují různé komunity. K čemu budeme poskytnuté údaje používat:

 • zkoumání, jak naše algoritmy a systémy zacházejí s obsahem z různých komunit,
 • porozumění tomu, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity,
 • vyhledávání potenciálních vzorců nežádoucího chování včetně obtěžování a nenávisti,
 • zlepšování stávajících programů, kampaní a nabídek.

Pokud v našich systémech narazíme na problémy, které se týkají konkrétních komunit, budeme se je snažit opravit. Tyto snahy hodláme vyvíjet dlouhodobě a o jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Pokud se rozhodnete uvedené demografické údaje poskytnout, společnost Google LLC bude vaše údaje uchovávat v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Zadané informace budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Bez vašeho dalšího souhlasu nebudou zveřejněny ani používány pro reklamní účely.

Další podrobnosti o tom, jak budeme poskytnuté údaje používat:

Zkoumání, jak naše algoritmy a systémy zacházejí s obsahem z různých komunit

Údaje nám pomohou porozumět tomu, jak naše systémy zpracovávají obsah z různých komunit.
Naším cílem je lépe identifikovat potenciální problémy v našich automatických systémech a zjištěné chyby napravovat, aby zůstala zachována inkluzivnost těchto systémů.

Porozumění tomu, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity

Údaje nám také pomohou zjistit, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity autorů.

Toto rozrůstání hodnotíme například sledováním, jak se jednotlivým komunitám daří na YouTube zpeněžovat obsah. Vyslyšeli jsme názory autorů a interpretů na případy, kdy naše systémy zpeněžení nefungují podle očekávání. Kromě řešení těchto potíží se budeme aktivně snažit, aby naše systémy a zásady vyhovovaly všem autorům a typům obsahu.

Vyhledávání potenciálních vzorců nežádoucího chování včetně obtěžování a nenávisti

Pokud obsah porušuje naše zásady týkající se nenávisti a obtěžování, odstraníme ho. Slýcháme ale, že na řadu autorů nadále směřuje nevhodný a hanlivý obsah a chování v komentářích. Údaje z průzkumu nám pomohou zjistit, jak může takové chování na různé komunity autorů dopadat. Pomůže nám to také průběžně zlepšovat naše automatické systémy.

Zlepšování stávajících programů, kampaní a nabídek

V části demografických údajů máte možnost udělit souhlas, abychom vám na základě vašich informací mohli zasílat pozvánky k programům a akcím. Vaše informace nám pomohou lépe porozumět našim současným programům, kampaním a nabídkám. Jedná se například o různé akce pro autory nebo o programy na podporu růstu nových autorů. Provádíme také zkoumání názorů autorů prostřednictvím specializovaných skupin, zjišťování zpětné vazby s osobní účastí autorů, průzkumů a dalších výzkumných metod. Díky tomuto úsilí můžeme názory autorů na vývoj služeb zprostředkovávat našim týmům vývojářů. Informace z demografických údajů nám umožní zasílat pozvánky ke zjišťování názorů i dalším autorům, kteří budou odrážet různorodost komunit na YouTube.

Možnost úpravy nebo smazání vašich informací

Zadané informace o genderové identitě, rase a etnické příslušnosti a sexuální orientaci můžete jednou za 45 dnů upravit nebo odstranit podle pokynů uvedených níže. Příští datum, kdy můžete odpovědi znovu odeslat, se zobrazí ve Studiu. Údaje také můžete kdykoli úplně smazat.

Upozornění: Když se rozhodnete tyto informace upravit nebo smazat, žádným způsobem to neovlivní výkon vašeho obsahu na YouTube.

Úprava zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • V aplikaci Studio YouTube vyhledejte Demografické údaje o autorovi klepnutím na svůj profilový obrázek "" a poté na Nastavení "".
 3. Vyberte možnost UPRAVIT PRŮZKUM.
 4. Upravte zadané údaje.
 5. Vyberte ODESLAT.

Smazání zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • V aplikaci Studio YouTube vyhledejte Demografické údaje o autorovi klepnutím na svůj profilový obrázek "" a poté na Nastavení "".
 3. Zvolte možnost SMAZAT DATA.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením vyberte možnost SMAZAT.

Stažení zadaných demografických údajů o autorovi:

Demografické údaje o autorovi si můžete stáhnout podle těchto pokynů. Upozorňujeme, že pokud si chcete stáhnout údaje kanálů YouTube, které vlastníte, musíte být přihlášeni pomocí osobního účtu Google, nikoli pomocí účtu značky.

 

Další informace ohledně demografických údajů o autorovi

Kdy budu mít toto nastavení k dispozici?

Průzkum pro autory a interprety se sídlem v USA jsme zahájili 29. března 2021. Od 1. října 2021 jsou tyto otázky k dispozici v části Demografické údaje o autorovinastavení Studia YouTube na počítači.

Upozorňujeme, že toto nastavení může používat pouze vlastník kanálu. Pokud používáte účet značky, musíte být primárním vlastníkem. Jestliže využíváte oprávnění kanálu YouTube, musíte být vlastníkem kanálu.

Kdy toto nastavení rozšíříte do dalších zemí a pro další identity?

Začínáme u autorů a interpretů se sídlem v USA, ale je možné, že nastavení časem zpřístupníme i v dalších zemích a oblastech. Víme, že zvolené kategorie a odpovědi v průzkumu neodrážejí veškeré způsoby, jak lidé po celém světě definují svou identitu. Do budoucna proto plánujeme tyto kategorie a možnosti rozšířit.

Toto nastavení doplňuje naše stávající snahy o zlepšení prostředí pro všechny autory a diváky. YouTube bude například i nadále spolupracovat se svými hendikepovanými diváky a autory za účelem zlepšení přístupnosti platformy, aby bylo zajištěno, že prostředí YouTube je pro všechny inkluzivní.

Musím odpovědět na všechny otázky?

Ne. Pokud se rozhodnete demografické údaje vyplnit, všechny otázky jsou nepovinné. Můžete otázky ponechat bez odpovědi nebo vybrat možnost „Nechci odpovídat“.

Ovlivní nastavení výkon mého kanálu?

Informace, které poskytnete, nebudou použity k ovlivnění výkonu jednotlivých položek obsahu v systémech YouTube.

Chceme dbát na to, aby naše systémy netrpěly neúmyslnou předpojatostí. Demografické údaje proto budou použity k posouzení funkčnosti součástí YouTube, jako jsou systémy vyhledávání, doporučování a zpeněžení. Pokud zjistíme chyby, které dopadají na určité komunity, zaměříme se na zlepšování systémů tak, aby byly přesnější a inkluzivnější.

Jak jste dotazník demografických údajů vytvořili?

Úzce spolupracujeme s odborníky na občanská a lidská práva a s autory, kteří zastupují různé komunity.

Budou mé odpovědi sdíleny mimo YouTube?

Informace, které poskytnete v průzkumu pro autory a interprety nebo v sekci demografických údajů, budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Bez vašeho dalšího souhlasu se nezveřejní ani nebudou používány pro reklamní účely. Tyto informace nebudeme poskytovat inzerentům ani je používat k cílení reklam.

Pokud budete chtít, můžete nám poskytnout souhlas s použitím vašich údajů k zasílání pozvánek na programy a akce. Může se jednat například o propagaci kanálu nebo obsahu, workshopy, uživatelské průzkumy nebo jiné kampaně.

Mohu informace po zadání aktualizovat nebo upravit?

Demografické údaje o autorovi můžete upravit jednou za 45 dnů. Příští datum, kdy můžete odpovědi znovu odeslat, se zobrazí ve Studiu. Údaje také můžete kdykoli úplně smazat.

Úprava zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • V aplikaci Studio YouTube vyhledejte Demografické údaje o autorovi klepnutím na svůj profilový obrázek "" a poté na Nastavení "".
 3. Vyberte možnost UPRAVIT PRŮZKUM.
 4. Upravte zadané údaje.
 5. Vyberte ODESLAT.

Smazání zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • V aplikaci Studio YouTube vyhledejte Demografické údaje o autorovi klepnutím na svůj profilový obrázek "" a poté na Nastavení "".
 3. Zvolte možnost SMAZAT DATA.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením vyberte možnost SMAZAT.

Stažení zadaných demografických údajů o autorovi:

Demografické údaje o autorovi si můžete stáhnout podle těchto pokynů. Upozorňujeme, že pokud si chcete stáhnout údaje kanálů YouTube, které vlastníte, musíte být přihlášeni pomocí osobního účtu Google, nikoli pomocí účtu značky.

 

Mění se tím nějak informace o mém účtu Google?

Informace, které poskytnete v průzkumu pro autory a interprety nebo v sekci demografických údajů, budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
59
false
false