Unovčavanje je pauzirano za moj kanal

Unovčavanje vašeg kanala pauzira se kada nema aktivnog i odobrenog AdSense za YouTube računa povezanog s kanalom. Partnerski program za YouTube od svih partnera zahtijeva da imaju aktivan, odobren i povezan AdSense za YouTube račun.

Upamtite da bez aktivnog, odobrenog i s vašim kanalom povezanog AdSense za YouTube računa nećete moći zarađivati novac na YouTubeu, a oglasi se neće prikazivati na vašim videozapisima. To uključuje prihod od oglašavanja, pretplate na YouTube Premium i druge izvore prihoda kao što su članstva za sponzore.

Dok je unovčavanje pauzirano, i dalje možete prenositi originalni sadržaj i povećavati publiku na YouTubeu. Ako ste uključeni u Partnerski program za YouTube, a unovčavanje je pauzirano, ne morate se brinuti. I dalje ste dio programa. Unovčavanje će se nastaviti nakon povezivanja aktivnog i odobrenog AdSense za YouTube računa.

Ako imate postojeći AdSense za YouTube račun, samo provjerite je li adresa navedena u evidenciji potvrđena. Radi zaštite računa morate potvrditi svoju adresu prije slanja uplata. Ovdje saznajte više o preduvjetima.

Povezivanje AdSense za YouTube računa

Ako ste uključeni u Partnerski program za YouTube i želite promijeniti AdSense račun povezan sa svojim kanalom, to možete učiniti pomoću sljedećih uputa: Promijenite povezani AdSense za YouTube račun.

Ako imate više kanala uključenih u Partnerski program za YouTube, AdSense za YouTube račun morate povezati sa svakim od tih kanala.

Hoću li nakon nastavka unovčavanja primiti plaćanja za razdoblje tijekom kojeg je moj kanal bio pauziran?

Ne. Pauzirano unovčavanje znači da vaš kanal ne zarađuje novac u razdoblju tijekom kojeg je pauziran i da se oglasi ne prikazuju na vašim videozapisima.

Broji li se pauzirani kanal kao "opomena" izrečena mreži više kanala (MCN)?

Ne. Pauzirano unovčavanje ne krši pravila o odgovornosti za kanale jer se ne smatra zloupotrebom prema tim pravilima. "Prekid unovčavanja" smatra se zloupotrebom, no on nije povezan sa statusom pauziranog unovčavanja. Saznajte više o onemogućenom unovčavanju.

Zatvaraju li se polaganja prava dok je unovčavanje kanala pauzirano?

Ne. Polaganja prava se ne zatvaraju ako je unovčavanje kanala pauzirano.

Koliko traje postavljanje AdSense za YouTube računa?

Iako postavljanje novog AdSense računa ili AdSense za YouTube računa ne traje dugo, aktivacija novog računa može potrajati. Račun se obično odobrava u roku jednog dana, ali može potrajati i dulje. Ako povezujete novi AdSense za YouTube račun i potrebna je potvrda adrese PIN-om, postupak potvrde može potrajati od dva do četiri tjedna. Vaš povezani AdSense za YouTube račun mora biti aktiviran i odobren prije nastavka unovčavanja.

Što će se dogoditi s članstvima za sponzore?

Kada je status unovčavanja kanala pauziran, značajka članstva također je pauzirana i članovi se obavještavaju o tome. Tijekom tog razdoblja kanal može ponovo aktivirati unovčavanje u roku od 120 dana. Nakon 120 dana pauziranog unovčavanja kanal gubi pristup članstvima, a time i članove.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik