Μετάδοση ροής βίντεο HDR στο YouTube

Μετάδοση ροής βίντεο HDR στο YouTube

Μπορείτε να μεταδώσετε ροή βίντεο Υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) στο YouTube Live. Η τεχνολογία HDR σάς επιτρέπει να προβάλλετε πιο ζωντανά και ρεαλιστικά χρώματα στους θεατές σας στον αυξανόμενο αριθμό συσκευών που υποστηρίζουν το HDR.

Για να μεταδώσετε ροή HDR στο YouTube Live, θα πρέπει να δημιουργήσετε συμβατό περιεχόμενο HDR και να χρησιμοποιήσετε έναν συμβατό κωδικοποιητή.

Ζωντανή ροή περιεχομένου gaming HDR

Για να μεταδώσετε ζωντανή ροή περιεχομένου gaming HDR, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Κάντε αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού που υποστηρίζει έξοδο HDR.
 • Ενεργοποιήστε την επιλογή HDR στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού.
 • Χρησιμοποιήστε μια οθόνη ή τηλεόραση που υποστηρίζει HDR.
 • Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό κωδικοποιητή.

Ζωντανή ροή άλλου περιεχομένου βίντεο HDR

Για να μεταδώσετε ζωντανή ροή άλλου περιεχομένου βίντεο HDR, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

 • Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό κωδικοποιητή.
 • Χρησιμοποιήστε μια κάμερα που υποστηρίζει βίντεο HDR με το πρότυπο χρωμάτων PQ ή HLG. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάμερας για να δείτε αν αυτά τα πρότυπα υποστηρίζονται.

Συμβατοί κωδικοποιητές λογισμικού

Mirillis Action!

Για κωδικοποίηση HDR με το Mirillis Action!, χρησιμοποιήστε την έκδοση 4.12.2 ή μεταγενέστερη και μία από τις παρακάτω συμβατές κάρτες γραφικών:

 • NVIDIA GeForce GTX 10-series ή μεταγενέστερη.
 • AMD Radeon RX 5700 ή μεταγενέστερη.
 • Intel 10th Generation graphics ή μεταγενέστερη.

Για να ρυθμίσετε το Mirillis Action! ώστε να λειτουργεί με το YouTube Live σε HDR:

 1. Από το Action!, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας YouTube.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα εγγραφής βίντεο στο Action!.
 3. Στην ενότητα Επιτάχυνση υλικού, επιλέξτε HDR10.
 4. Στην καρτέλα Μετάδοση ζωντανής ροής, επιλέξτε YouTube ως την υπηρεσία ροής.
 5. Το Action! θα δημιουργήσει αυτόματα μια εκπομπή όταν ξεκινήσετε τη μετάδοση ροής.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε την εκπομπή σας στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής.

 1. Μεταβείτε στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής.
 2. Δημιουργήστε ή διαχειριστείτε μια ζωντανή ροή.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ροής έχει οριστεί σε Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (προεπιλογή).
 4. Αντιγράψτε το κλειδί ροής.
 5. Στο Action!, επιλέξτε Προσαρμογή υπηρεσίας ροής.
 6. Στην ενότητα Διακομιστής/ URL, εισαγάγετε το παρακάτω URL και αντικαταστήστε το STREAMKEY με το κλειδί ροής του YouTube:
  https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=
 7. Αφήστε κενή την ξεχωριστή ρύθμιση Κλειδί ροής.

Σημείωση: Το Action! ενδέχεται να μην είναι συμβατό με κάποια παλιά παιχνίδια HDR.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κωδικοποίηση μόνο στις μορφές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

.

Συμβατοί κωδικοποιητές εξοπλισμού

Κοινές απαιτήσεις διαμόρφωσης κωδικοποιητή

Το YouTube Live σε HDR απαιτεί τη χρήση εξόδου HLS. Ακολουθούν οι κοινές απαιτήσεις για τη ρύθμιση ενός κωδικοποιητή στη συσκευή σας:

Διαμορφώσεις HDR:

 • Κωδικοποιητής βίντεο: HEVC (μπορείτε να κωδικοποιήσετε μόνο σε μορφές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας)
 • Βάθος bit: 10 bit
 • Βασικά χρώματα: BT.2020 (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή)
 • Χαρακτηριστικά μεταφοράς: ST 2084 PQ ή HLG, αναλόγως τι παράγει η πηγή σας.
 • Συντελεστές πίνακα: Μη συνεχής φωτεινότητα BT.2020 (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή σας)

Έξοδος HLS:

 • Διάρκεια τμήματος: Μεταξύ 1 - 4 δευτερολέπτων.
 • Μορφή τμήματος: Πρέπει να είναι Ροή μεταφοράς (TS).
 • Το εύρος byte δεν υποστηρίζεται.
 • Πρέπει να γίνεται χρήση playlist σε αναπαραγωγή που να μην ξεπερνά τα 5 τμήματα σε εκκρεμότητα.
 • Πρέπει να γίνεται χρήση HTTPS POST/PUT.
 • Η κρυπτογράφηση δεν υποστηρίζεται, με εξαίρεση τη χρήση HTTPS.
 • URL: Εισαγάγετε το παρακάτω URL και αντικαταστήστε το STREAMKEY με το κλειδί ροής YouTube. Για HDR, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ροής που να έχει οριστεί στην επιλογή Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής (η προεπιλογή). https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=
 • Αν γίνεται χρήση της απορρόφησης αντιγράφων ασφαλείας, το URL είναι: https://b.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=1&file=
Cobalt

Οι κωδικοποιητές Cobalt που υποστηρίζουν HEVC HDR είναι συμβατοί με το YouTube Live σε HDR. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προϊόντος του συγκεκριμένου μοντέλου Cobalt για να δείτε αν υποστηρίζει HEVC HDR.

Ρύθμιση Cobalt για HEVC HDR

 1. Εισαγάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις στον κωδικοποιητή Cobalt:
  1. Λειτουργία κωδικοποιητή: HEVC (μπορείτε να κάνετε κωδικοποίηση μόνο σε μορφές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας)
  2. Βάθος bit: 10 bit
  3. Λειτουργία χρώματος: 4:2:0

 1. Στη σελίδα Σύνθετες ρυθμίσεις, ορίστε τις επιλογές τύπου σήματος βίντεο με τον ίδιο τύπο HDR που έχει η κάμερα HDR ή άλλη συσκευή λήψης HDR. Το YouTube Live σε HDR υποστηρίζει μόνο τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στις ρυθμίσεις της κάμερας HDR για να δείτε αν είναι συμβατή με αυτές τις ρυθμίσεις Cobalt.
  1. Ενεργοποίηση τύπου σήματος βίντεο: Επιλεγμένο
  2. Πλήρες εύρος βίντεο: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο αν η πηγή σας παράγει βίντεο σε πλήρες εύρος.
  3. Βασικά χρώματα: Ορίστε σε BT.2020 (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή σας)
  4. Χαρακτηριστικά μεταφοράς: Ορίστε σε ST 2084 PQ ή HLG, αναλόγως τι παράγει η πηγή σας.
  5. Συντελεστές πίνακα: Ορίστε σε Μη συνεχής φωτεινότητα BT.2020 (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή σας).

 1. Έπειτα, ρυθμίστε την έξοδο HLS σε YouTube. Μεταβείτε στην καρτέλα Έξοδος και εισαγάγετε αυτές τις ρυθμίσεις:
  1. Πρωτόκολλο εξόδου: HLS
  2. Τοποθεσία διακομιστή: Απομακρυσμένη
  3. Πρωτόκολλο μεταφοράς: HTTP/S
  4. URL μεταφόρτωσης: https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=

Στο παραπάνω URL, αντικαταστήστε το STREAMKEY με το κλειδί ροής YouTube. Για HDR, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ροής που να έχει οριστεί στην επιλογή Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής (η προεπιλογή).

 1. Ενεργοποίηση κεφαλίδας κεντρικού υπολογιστή: Μη επιλεγμένο
 2. Βασικό όνομα αρχείου: live
 3. Τμήμα (δευτ.): Οποιοσδήποτε αριθμός από το 1 έως το 4
 4. Αριθμός τμημάτων: Ορίστε οποιαδήποτε επιλογή
 5. Όνομα προγράμματος: Ως έχει

Telestream

Ο κωδικοποιητής Lightspeed Live Stream από την Telestream είναι συμβατός με το YouTube Live σε HDR.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του κωδικοποιητή για τη ρύθμιση ενός Καναλιού HLS με τις παρακάτω διαμορφώσεις:

 • Διάρκεια τμήματος: Μεταξύ 1 και 4 δευτερολέπτων.
 • Μορφή τμήματος: Πρέπει να είναι Ροή μεταφοράς (TS).
 • Ενεργοποίηση εύρους byte: Ψευδές
 • Τύπος playlist: Σε αναπαραγωγή
 • Στοιχεία: 5
 • Κρυπτογράφηση: Καμία
 • Τοποθεσία εξόδου: Προώθηση σε ΔΠΠ
 • Σημείο δημοσίευσης: https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=

Στο παραπάνω URL, αντικαταστήστε το STREAMKEY με το κλειδί ροής YouTube. Για HDR, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ροής που να έχει οριστεί στην επιλογή Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής (η προεπιλογή).

 • Μέθοδος HTTP: Ενεργοποιήστε τη μέθοδο HTTP και επιλέξτε POST

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων HDR, πρέπει να ρυθμίσετε το HEVC στην ενότητα Κωδικοποιητής της συσκευής σας με αυτές τις διαμορφώσεις:

 1. Ενεργοποιήστε την επιλογή 10 bit και μετά το στοιχείο Μεταδεδομένα HDR.
 2. Βασικά χρώματα: Ορίστε σε BT2020 (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή σας)
 3. Χαρακτηριστικά μεταφοράς: Ορίστε σε SMPTE-ST-2084 (PQ) ή ARIB-STD-B67 (HLG), αναλόγως τι παράγει η πηγή σας.
 4. Συντελεστές πίνακα: Ορίστε σε BT2020NC (πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την πηγή σας)

Προβολή ζωντανών ροών HDR

Οι θεατές σας θα δουν τη ροή σας σε HDR αυτόματα σε υποστηριζόμενες συσκευές. Οι θεατές σε άλλες συσκευές θα δουν τη ροή σας σε Τυπικό δυναμικό εύρος (SDR). Στις υποστηριζόμενες συσκευές HDR περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Η εφαρμογή YouTube σε τηλεοράσεις HDR.
 • Η μετάδοση σε συσκευές Chromecast Ultra που είναι συνδεδεμένες σε τηλεοράσεις HDR.
 • Οι κινητές συσκευές που βασίζονται σε Android με οθόνη HDR.
 • Οι υπολογιστές Windows και Mac με υποστήριξη γραφικών HDR και οθόνη HDR. Οι θεατές θα δουν τη ροή σας σε HDR μόνο αν έχουν ενεργοποιημένο το HDR στις ρυθμίσεις του υπολογιστή τους.

Σημείωση: Η προεπισκόπηση στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής δεν θα δείχνει χρώματα HDR.

Πώς να γνωρίζετε αν παρακολουθείτε σε HDR

Οι ροές HDR θα εμφανίζουν την ένδειξη HDR στο μενού ρυθμίσεων ποιότητας βίντεο, που συνήθως βρίσκονται κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει HDR, δεν θα βλέπετε το σήμα HDR και η ροή σας θα εμφανίζεται σε SDR.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;