Reproduir vídeos HDR en directe a YouTube

Reproduir vídeos HDR en directe a YouTube

Pots reproduir en directe vídeos d'alt rang dinàmic (HDR) a YouTube Live. La tecnologia HDR, que cada cop és compatible amb més dispositius, et permet mostrar colors més vius i realistes als espectadors.

Per reproduir vídeos HDR en directe a YouTube Live, has de produir contingut HDR compatible i utilitzar un codificador que també ho sigui.

Reproduir en directe contingut sobre videojocs HDR

Per reproduir en directe contingut sobre videojocs HDR, has de fer el següent:

 • Tria un joc que sigui compatible amb la sortida HDR.
 • Activa la tecnologia HDR a la configuració del joc.
 • Utilitzar un monitor o un televisor compatible amb HDR.
 • Fer servir un codificador compatible.

Reproduir en directe altres tipus de contingut de vídeo HDR

Per reproduir en directe altres tipus de contingut de vídeo HDR, has de fer el següent:

 • Fer servir un codificador compatible.
 • Utilitzar una càmera compatible amb vídeos HDR amb els estàndards de color PQ o HLG. Consulta el manual de la càmera per veure si admet aquests estàndards.

Programes de codificació compatibles

Mirillis Action!

Per codificar vídeos HDR amb Mirillis Action!, utilitza la versió 4.12.2 o una de posterior i una de les targetes gràfiques compatibles següents:

 • NVIDIA GeForce GTX 10-series o una versió posterior
 • AMD Radeon RX 5700 o una versió posterior
 • Intel 10th Generation graphics o una versió posterior

Per configurar Mirillis Action! per utilitzar la funció HDR de YouTube Live:

 1. A Action!, assegura't que hagis iniciat la sessió amb el teu compte de YouTube.
 2. Ves a la pestanya de gravació de vídeos d'Action!.
 3. A "Hardware acceleration" (Acceleració per maquinari), selecciona HDR10.
 4. A la pestanya "Live Streaming" (Reproducció en directe), selecciona YouTube com a servei de reproducció en continu.
 5. Action! crearà una emissió automàticament quan comencis a reproduir en directe.

També pots crear una emissió i gestionar-la a la Sala de control en directe.

 1. Ves a la Sala de control en directe.
 2. Crea o gestiona una reproducció en directe.
 3. Comprova que la clau de reproducció estigui definida com a Taxa de bits variable (opció predeterminada).
 4. Copia la clau de reproducció.
 5. A Action!, selecciona Custom streaming service (Servei de reproducció en continu personalitzat).
 6. A "Server / URL" (Servidor/URL), introdueix l'URL següent i substitueix STREAMKEY per la teva clau de reproducció de YouTube:
  https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=
 7. Deixa el camp independent "Stream key" (Clau de reproducció) en blanc.

Nota: és possible que Action! no sigui compatible amb alguns jocs HDR més antics.

Nota: només pots codificar vídeos en formats compatibles amb el teu dispositiu.

.

Codificadors de maquinari compatibles

Requisits habituals de configuració del codificador

Per utilitzar la funció HDR de YouTube Live, has d'utilitzar la sortida HLS. A continuació t'indiquem els requisits habituals per configurar un codificador al dispositiu:

Opcions de configuració d'HDR:

 • Còdec de vídeo: HEVC (només pots codificar vídeos en formats compatibles amb el teu dispositiu).
 • Profunditat de bits: 10 bits.
 • Colors primaris: BT.2020 (ha de ser compatible amb la font).
 • Característiques de transferència: ST 2084 PQ o HLG, segons la que produeixi la font.
 • Coeficients de la matriu: BT.2020 Y no constant (ha de ser compatible amb la font)

Sortida HLS:

 • Durada del segment: entre 1 i 4 segons.
 • Format del segment: ha de ser TS (Transport Stream).
 • Els segments d'interval de bytes no s'admeten.
 • Les llistes de reproducció de tipus "rolling" que utilitzis no poden tenir més de 5 segments destacats.
 • Has d'utilitzar els mètodes POST i PUT del protocol HTTPS.
 • No s'admet cap altra encriptació a part de la del protocol HTTPS.
 • URL: introdueix l'URL següent i substitueix STREAMKEY per la teva clau de reproducció de YouTube. Per fer servir la tecnologia HDR, has d'utilitzar una clau de reproducció que estigui definida com a Taxa de bits variable a la Sala de control en directe (és l'opció predeterminada). https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=
 • Si utilitzes la ingestió de la còpia de seguretat, l'URL és el següent: https://b.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=1&file=
Cobalt

Els codificadors de Cobalt que admeten la tecnologia HDR amb el còdec HEVC també són compatibles amb la funció HDR de YouTube Live. Consulta el manual del producte del teu model de Cobalt per veure si és compatible amb HDR amb HEVC.

Configurar un dispositiu de Cobalt per utilitzar HDR amb HEVC

 1. Introdueix la configuració següent al codificador de Cobalt:
  1. "Encoder mode" (Mode del codificador): "HEVC" (només pots codificar en formats compatibles amb el teu dispositiu).
  2. "Bit Depth" (Profunditat de bits): "10 Bits".
  3. "Chroma mode" (Mode del croma): "4:2:0".

 1. A la pàgina "Advanced" (Configuració avançada), a les opcions de tipus de senyal de vídeo, defineix el mateix tipus d'HDR que ofereix la càmera o el dispositiu de captura. La funció HDR de YouTube Live només és compatible amb les opcions de configuració que s'indiquen a continuació. Consulta el manual o la configuració de la funció HDR de la càmera per veure si és compatible amb aquestes opcions de configuració de Cobalt.
  1. "Enable Video Signal Type" (Activa el tipus de senyal de vídeo): marca la casella.
  2. "Video Full Range" (Interval complet de vídeos): marca la casella només si la font produeix vídeos d'interval complet.
  3. "Color Primaries" (Colors primaris): defineix com a "BT.2020" (ha de ser compatible amb la font).
  4. "Transfer Characteristics" (Característiques de transferència): defineix com a "ST 2084 PQ" o "HLG", segons la que produeixi la font.
  5. "Matrix Coefficients" (Coeficients de la matriu): defineix com a "BT.2020 Non-Const Y" (ha de ser compatible amb la font).

 1. A continuació, configura la sortida HLS a YouTube. Ves a la pestanya "Output" (Sortida) i introdueix aquestes opcions de configuració:
  1. "Output Protocol" (Protocol de sortida): "HLS".
  2. "Server Location" (Ubicació del servidor): "Remote" (Remot).
  3. "Transfer Protocol" (Protocol de transferència): "HTTP/S".
  4. "Upload URL" (URL de pujada): https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=

A l'URL anterior, substitueix STREAMKEY per la teva clau de reproducció de YouTube. Per fer servir la tecnologia HDR, has d'utilitzar una clau de reproducció configurada com a Taxa de bits variable a la Sala de control en directe (és l'opció predeterminada).

 1. "Enable Host Header" (Activa la capçalera d'amfitrió): no marquis la casella.
 2. "Base File Name" (Nom del fitxer base): "live" (directe).
 3. "Segment (sec)" (Segment [seg.]): selecciona qualsevol número entre l'1 i el 4.
 4. "Number of Segments" (Nombre de segments): tria qualsevol opció.
 5. "Program name" (Nom del programa): deixa-ho tal com està.

Telestream

El codificador Lightspeed Live Stream de Telestream és compatible amb la funció HDR de YouTube Live.

Segueix les instruccions de la guia de l'usuari del codificador per configurar un canal HLS amb les opcions de configuració següents:

 • "Segment Duration" (Durada del segment): entre 1 i 4 segons.
 • "Segment Format" (Format del segment): ha de ser TS (Transport Stream).
 • "Enable Byte Range" (Activa l'interval de bytes): no activis l'opció.
 • "Playlist type" (Tipus de llista de reproducció): "Rolling" (Contínua).
 • "Elements" (Elements): "5".
 • "Encryption" (Encriptació): "None" (Cap).
 • "Output Location" (Ubicació de sortida): "Push to CDN" (Envia a CDN).
 • "Publishing Point" (Punt de publicació): https://a.upload.youtube.com/http_upload_hls?cid=STREAMKEY&copy=0&file=

A l'URL anterior, substitueix STREAMKEY per la teva clau de reproducció de YouTube. Per fer servir la tecnologia HDR, has d'utilitzar una clau de reproducció configurada com a Taxa de bits variable a la Sala de control en directe (és l'opció predeterminada).

 • "HTTP Method" (Mètode HTTP): activa l'opció "HTTP method" (Mètode HTTP) i tria "POST".

Per configurar la funció HDR, has de definir la configuració del còdec HEVC a la secció "Encoder" (Codificador) del dispositiu amb les opcions següents:

 1. Activa "10 bits" i, a continuació, "HDR Metadata" (Metadades HDR).
 2. "Color Primaries" (Colors primaris): defineix com a "BT2020" (ha de ser compatible amb la font).
 3. "Transfer Characteristics" (Característiques de transferència): defineix com a "SMPTE-ST-2084 (PQ)" o "ARIB-STD-B67 (HLG)", segons la que produeixi la font.
 4. "Matrix Coefficients" (Coeficients de la matriu): defineix com a "BT2020NC" (ha de ser compatible amb la font).

Veure reproduccions en directe de contingut HDR

Els espectadors veuran la teva reproducció en directe en HDR automàticament si el seu dispositiu és compatible. Els espectadors que utilitzin altres dispositius veuran la reproducció en directe en rang dinàmic estàndard (SDR). Aquests són alguns dels dispositius HDR admesos:

 • Televisors HDR que tinguin l'aplicació YouTube.
 • Televisors HDR en què s'emeti contingut mitjançant dispositius Chromecast Ultra.
 • Dispositius mòbils Android amb una pantalla HDR.
 • Ordinadors Windows i Mac compatibles amb gràfics HDR i amb una pantalla compatible amb aquesta tecnologia. Els espectadors veuran la reproducció en directe en HDR si han activat aquesta funció a la configuració del seu ordinador.

Nota: la previsualització a la Sala de control en directe no mostrarà colors HDR.

Com es pot saber si estàs veient contingut HDR

A les reproduccions en directe de contingut HDR es mostra "HDR" al menú de la configuració de la qualitat del vídeo, que normalment es troba a la part inferior dreta de la pantalla. Si el teu dispositiu no és compatible amb HDR, no veuràs aquesta insígnia i la reproducció s'emetrà en SDR.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?