Živý čet na afterparty cez YouTube Premium

Afterparty cez YouTube Premium sú priame prenosy s interpretmi určené výhradne pre členov odberu Premium. Predstavujú jedinečnú príležitosť pre členov odberov YouTube Premium a YouTube Music Premium v reálnom čase komunikovať s interpretmi hosťujúcimi video a živý čet. Afterparty cez Premium sú dostupné na všetkých trhoch, kde boli uvedené služby YouTube Premium a YouTube Music Premium, s výnimkou Južnej Kórey.

Správy a komentáre živého četu v priamom prenose afterparty YouTube Premium sa zobrazujú všetkým členom odberov YouTube Premium a YouTube Music Premium, ktorí sa pripoja k priamemu prenosu. Znamená to, že správy a komentáre živého četu v týchto priamych prenosoch môžu byť prístupné pre všetkých terajších aj budúcich členov odberov YouTube Premium a YouTube Music Premium, ktorí si budú môcť pozrieť archivované priame prenosy.

Svoje vlastné správy živého četu si stále môžete zobraziť a máte možnosť ich vymazať v histórii živého četu, a to aj vtedy, ak už nie ste členom odberu YouTube Premium alebo YouTube Music Premium. Takisto si môžete zobraziť svoje vlastné komentáre a vymazať ich v histórii komentárov, a to aj vtedy, ak už nemáte YouTube Premium alebo YouTube Music Premium.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?