Unawain ang Live Chat sa YouTube Premium Afterparties

Ang mga YouTube Premium afterparty ay mga eksklusibong live stream sa Premium kasama ang mga artist. Oportunidad ang mga ito para sa mga miyembro ng YouTube Premium at YouTube Music Premium na makaugnayan nang real time ang mga artist na nagho-host ng feed ng video at live chat. Available ang mga Premium afterparty sa lahat ng market kung saan inilunsad ang YouTube Premium at YouTube Music Premium, maliban sa South Korea.

Nakikita ng lahat ng miyembro ng YouTube Premium at YouTube Music Premium na nag-a-access sa live stream ang mga mensahe at komento sa live chat sa mga YouTube Premium afterparty. Ibig sabihin, ang mga mensahe at komento sa live chat sa mga live stream na ito ay posibleng ma-access ng lahat ng miyembro ng YouTube Premium at YouTube Music Premium sa kasalukuyan at hinaharap na nagagawang tingnan ang mga naka-archive na live stream.

Magagawa mo pa ring tingnan ang iyong sariling mga mensahe sa live chat at may opsyon kang i-delete ang mga ito sa pamamagitan ng pagbisita sa history ng live chat mo, kahit hindi ka na miyembro ng YouTube Premium at YouTube Music Premium. Magagawa mo ring tingnan ang iyong sariling mga komento at i-delete ang mga ito sa pamamagitan ng pagbisita sa history ng komento mo, kahit na wala ka nang YouTube Premium o YouTube Music Premium.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?