Разглеждане на страницата с предимствата на Premium за вас

За да могат потребителите на YouTube Premium да се възползват в пълна степен от членството си, на страницата с предимства в услугата са обединени на едно място всички подробности за предимствата, промоции/оферти и персонализирани статистически данни за ползването.

Забележка: Понастоящем тази функция е налице само в мобилното приложение на YouTube.

Ето какво можете да разгледате на с траницата с предимствата в YouTube Premium:

 • Предимства и статистически данни за употребата: Ще имате достъп до списък с предимства на YouTube Premium, включително:
  • видеоклипове без реклами;
  • възпроизвеждане във фонов режим;
  • слушани песни в YouTube Music;
  • видеоклипове, гледани офлайн.

До много от предимствата в списъка ще са посочени също персонализирани статистически данни, които показват до каква степен използвате съответното предимство (с часове и минути на гледане, брой видеоклипове и др.).

 • Промоции и оферти: Вижте какви промоции и оферти са на ваше разположение като член на YouTube Premium.

За да отворите страницата с предимства на YouTube Premium за вас:

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил  в мобилното приложение YouTube.
 2. Докоснете Вашите предимства в Premium.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?