Pozeranie vekovo obmedzených videí

Keď ľudia používajú YouTube, chceme im poskytnúť čo najvhodnejšie prostredie z hľadiska veku. Máme preto konkrétne pravidlá týkajúce sa toho, ktorý obsah by mal byť vekovo obmedzený. Znamená to, že obsah, ktorý nie je vhodný pre divákov mladších ako 18 rokov, bude vekovo obmedzený.

Čo to znamená pre divákov

Vekovo obmedzené videá nemôžu pozerať diváci, ktorí:

Ak sa nachádzate v Európskej únii (EÚ), Európskom hospodárskom priestore (EHP), Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) je výsledkom koordinácie EÚ s cieľom zosúladiť národné legislatívy v oblasti audiovizuálnych médií vrátane tradičného televízneho vysielania a služieb na vyžiadanie. Smernica o AVMS bola nedávno prepracovaná, aby boli rozšírené niektoré pravidlá týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí. 

V súlade so smernicou o AVMS vás môžeme znova požiadať o overenie vášho dátumu narodenia pri pozeraní vekovo obmedzených videí. Postupujte podľa výziev a odošlite snímku platného dokladu totožnosti alebo kreditnej karty. Prečítajte si viac o tom, čo robíme s vaším dokladom totožnosti alebo kreditnou kartou. 

Prečítajte si viac o smernici o AVMS na tomto webe

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false