Quản lý chế độ cài đặt cho phụ đề

Phụ đề có sẵn trên những video mà chủ sở hữu đã thêm phụ đề và trên một số video do YouTube tự động thêm phụ đề. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt mặc định cho phụ đề trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Cài đặt phụ đề trên YouTube

Bạn có thể tùy chỉnh phụ đề bằng cách thay đổi hình thức và ngôn ngữ của phụ đề đó.

Bật hoặc tắt phụ đề

 1. Chuyển đến video bạn muốn xem.
 2. Nếu video đó có phụ đề, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng ở góc dưới cùng bên phải của trình phát video.
 3. Để bật phụ đề, hãy nhấp vào biểu tượng  .
 4. Để tắt Phụ đề, hãy nhấp lại vào biểu tượng .

Bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt mặc định

 1. Nhấp vào biểu tượng ảnh hồ sơ của bạn .
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt  .
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Tính năng phát và hiệu suất.
 4. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô Luôn hiện phụ đề.
 5. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Bao gồm cả phụ đề được tạo tự động (nếu có). Tùy chọn này dùng để bật hoặc tắt phụ đề tự động cho những video chưa được thêm phụ đề.

Thay đổi kích thước và kiểu phụ đề mặc định

Thay đổi kích thước và kiểu phụ đề

 1. Ở góc dưới cùng bên phải trình phát video, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 2. Nhấp vào Phụ đề.
 3. Nhấp vào Tùy chọn.

​Bạn có thể tùy chỉnh:

 • Phông chữ, màu sắc, độ mờ và kích thước.
 • Màu nền và độ mờ nền.
 • Màu sắc và độ mờ cửa sổ.
 • Kiểu cạnh của ký tự.
Lưu ý: Đây sẽ là các chế độ cài đặt định dạng phụ đề mặc định cho đến khi bạn thay đổi lần nữa hoặc nhấp vào Đặt lại để quay lại định dạng phụ đề mặc định.

Chọn ngôn ngữ phụ đề

Cách chọn một ngôn ngữ phụ đề khác:
 1. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 2. Nhấp vào Phụ đề.
 3. Chọn một ngôn ngữ.

Nếu ngôn ngữ đó không có trong danh sách khi bạn nhấp vào Phụ đề thì hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào Dịch tự động.
 2. Chọn một ngôn ngữ.

Xem bản chép lời phụ đề

Đối với những video có phụ đề do chủ sở hữu thêm, bạn có thể xem toàn bộ bản chép lời của phụ đề và chuyển đến từng đoạn cụ thể trong video đó.
 1. Bên dưới góc dưới cùng bên phải của trình phát video, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 2. Nhấp vào Mở bản chép lời. Khi bạn xem video, bản chép lời sẽ di chuyển để bạn thấy dòng phụ đề hiện tại.
 3. Nhấp vào một dòng phụ đề bất kỳ để chuyển đến đoạn tương ứng trong video.
 4. Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm ở phần đầu bản chép lời để tìm các từ khóa cụ thể.

Các tùy chọn cài đặt cho phụ đề trên TV và máy chơi trò chơi

Bạn có thể chọn hoặc thay đổi chế độ cài đặt cho phụ đề trên bất kỳ TV, máy chơi trò chơi hoặc thiết bị truyền thông nào có hỗ trợ YouTube.

 1. Tạm dừng video mà bạn đang phát.
 2. Nhấn vào biểu tượng Phụ đề  .
 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xem Phụ đề.
 4. Chọn Kiểu phụ đề.
 5. Chọn chế độ cài đặt mà bạn muốn thay đổi. Bạn có thể thay đổi phông chữ và hình thức của phông chữ đó. Bạn cũng có thể thay đổi nền và cửa sổ nơi phụ đề hiển thị.
Lưu ý: Nếu video không cung cấp phụ đề, bạn có thể nhìn thấy biểu tượng nhưng không thể chọn biểu tượng này. Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng  thì tức là video đó không có phụ đề.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false