จัดการการตั้งค่าคำบรรยาย

คำบรรยายวิดีโอ (คำบรรยาย) จะพร้อมใช้งานในวิดีโอที่เจ้าของได้เพิ่มไว้และในวิดีโอบางรายการที่ YouTube เพิ่มคำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ โดยคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคำบรรยายวิดีโอได้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

การตั้งค่าคำบรรยายใน YouTube

คุณจะปรับแต่งคำบรรยายวิดีโอได้โดยการเปลี่ยนลักษณะและภาษา

เปิดหรือปิดคำบรรยายวิดีโอ

 1. ไปยังวิดีโอที่ต้องการดู
 2. หากมีคำบรรยายวิดีโอ ไอคอน จะปรากฏที่ด้านล่างขวาของโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 3. หากต้องการเปิดคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิก  
 4. หากต้องการปิดคำบรรยายวิดีโอ ให้คลิก  อีกครั้ง

เปิดหรือปิดการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. คลิกรูปโปรไฟล์ 
 2. คลิกการตั้งค่า  
 3. คลิกการเล่นและประสิทธิภาพจากเมนูด้านซ้าย
 4. เลือกหรือยกเลิกการเลือกแสดงคำบรรยายวิดีโอเสมอ
 5. เลือกหรือยกเลิกการเลือกใช้คำบรรยายวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (เมื่อใช้งานได้) ตัวเลือกนี้จะเปิดหรือปิดคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่ไม่ได้เพิ่มคำบรรยายไว้

เปลี่ยนขนาดและรูปแบบเริ่มต้นของคำบรรยายวิดีโอ

เปลี่ยนขนาดและรูปแบบของคำบรรยายวิดีโอ

 1. คลิก "การตั้งค่า"  ที่ด้านล่างขวาของโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 2. คลิกคำบรรยาย
 3. คลิกตัวเลือก

​คุณจะปรับแต่งสิ่งเหล่านี้ได้

 • แบบอักษร สี ความทึบแสง และขนาด
 • สีและความทึบแสงของพื้นหลัง
 • สีและความทึบแสงของหน้าต่าง
 • ลักษณะขอบของอักขระ
หมายเหตุ: การตั้งค่าเหล่านี้จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบคำบรรยายวิดีโอจนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หรือคลิกรีเซ็ตเพื่อกลับไปใช้รูปแบบคำบรรยายวิดีโอเริ่มต้น

เลือกภาษาสำหรับคำบรรยายวิดีโอ

หากต้องการเลือกภาษาอื่นสำหรับคำบรรยายวิดีโอ ให้ทำดังนี้
 1. คลิก "การตั้งค่า"  ที่ด้านล่างขวา
 2. คลิกคำบรรยาย
 3. เลือกภาษา

หากไม่มีภาษาที่ต้องการอยู่ในรายการเมื่อคุณคลิกคำบรรยาย ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแปลอัตโนมัติ
 2. เลือกภาษา

ดูข้อความถอดเสียงของคำบรรยายวิดีโอ

คุณจะดูข้อความถอดเสียงของคำบรรยายวิดีโอแบบสมบูรณ์และข้ามไปยังส่วนที่เฉพาะเจาะจงของวิดีโอได้ในวิดีโอที่เจ้าของเพิ่มคำบรรยายวิดีโอไว้แล้ว
 1. คลิกเพิ่มเติม ที่มุมล่างขวาของโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 2. คลิกเปิดข้อความถอดเสียง ในขณะที่คุณดูวิดีโอ ข้อความถอดเสียงจะเลื่อนเพื่อแสดงข้อความคำบรรยายวิดีโอที่เป็นปัจจุบัน
 3. คลิกบรรทัดใดก็ได้ของข้อความคำบรรยายวิดีโอเพื่อข้ามไปยังส่วนนั้นของวิดีโอ

การตั้งค่าคำบรรยายวิดีโอในทีวีและคอนโซลเกม

คุณเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยายวิดีโอได้ในทีวี คอนโซลเกม หรืออุปกรณ์สื่อที่รองรับ YouTube

 1. หยุดวิดีโอที่กำลังเล่นชั่วคราว
 2. แตะ "คำบรรยายวิดีโอ"  
 3. เลือกภาษาของคำบรรยายวิดีโอ
 4. เลือกรูปแบบคำบรรยาย
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการปรับแต่ง คุณจะเปลี่ยนแบบและลักษณะของอักษรได้ นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนพื้นหลังและหน้าต่างที่แสดงคำบรรยายวิดีโอได้อีกด้วย
หมายเหตุ: หากวิดีโอไม่มีคำบรรยายวิดีโอ ระบบอาจแสดงไอคอน  แต่คุณจะเลือกไอคอนดังกล่าวไม่ได้ หากระบบไม่แสดงไอคอน  หมายความว่าวิดีโอนั้นไม่มีคำบรรยายวิดีโอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร