Správa nastavení titulkov

Titulky sú k dispozícii vo videách, kde ich pridal vlastník, a niektorých videách, kde ich automaticky pridáva YouTube. Predvolené nastavenia titulkov môžete zmeniť v počítači alebo mobilnom zariadení.

Nastavenia titulkov na YouTube

Titulky môžete prispôsobiť tým, že zmeníte ich vzhľad a jazyk.

Zapnutie alebo vypnutie titulkov

 1. Prejdite na video, ktoré chcete pozerať.
 2. Ak sú titulky k dispozícii, v prehrávači videa bude vpravo dole viditeľná ikona .
 3. Titulky zapnete kliknutím na ikonu .
 4. Opätovným kliknutím na ikonu  titulky vypnete.

Zapnutie alebo vypnutie predvoleného nastavenia

 1. Kliknite na svoju profilovú fotku .
 2. Kliknite na Nastavenia .
 3. V ponuke vľavo kliknite na Prehrávanie a výkonnosť.
 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Vždy zobrazovať titulky.
 5. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Zahrnúť automaticky vygenerované titulky (ak sú k dispozícii). Táto možnosť zapne alebo vypne automatické titulky pre videá, ku ktorým titulky nie sú pridané.

Zmena predvolenej veľkosti a štýlu titulkov

Zmena veľkosti a štýlu titulkov

 1. V prehrávači videa kliknite vpravo dole na Nastavenia  .
 2. Kliknite na Titulky.
 3. Kliknite na Možnosti.

​Prispôsobiť môžete:

 • písmo, farbu, nepriehľadnosť a veľkosť;
 • farbu a nepriehľadnosť pozadia;
 • farbu a nepriehľadnosť okna;
 • štýl okrajov znakov.
Poznámka: Tieto nastavenia budú vašimi predvolenými nastaveniami formátu titulkov, kým ich znova nezmeníte alebo nekliknete na Resetovať, čím sa vrátite na predvolený formát titulkov.

Výber jazyka titulkov

Ak chcete vybrať iný jazyk titulkov:
 1. Vpravo dole kliknite na Nastavenia .
 2. Kliknite na Titulky.
 3. Vyberte požadovaný jazyk.

Ak po kliknutí na Titulky požadovaný jazyk nie je uvedený:

 1. Kliknite na Automaticky preložiť.
 2. Vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazenie prepisu titulkov

V prípade videí, ku ktorým vlastník pridal titulky, si môžete pozrieť celý prepis titulkov a preskočiť na konkrétnu časť videa.
 1. Pod pravým dolným rohom prehrávača videa kliknite na Viac .
 2. Kliknite na Otvoriť prepis. Pri pozeraní videa sa prepis bude posúvať, aby ste videli aktuálny text titulkov.
 3. Kliknutím na ktorýkoľvek riadok textu titulkov preskočíte na danú časť videa.

Nastavenia titulkov v televízoroch a herných konzolách

Nastavenia titulkov môžete vybrať alebo zmeniť vo všetkých televízoroch, herných konzolách alebo mediálnych zariadeniach, ktoré podporujú YouTube.

 1. Pozastavte video, ktoré prehrávate.
 2. Klepnite na Titulky .
 3. Vyberte jazyk, v ktorom chcete titulky zobraziť.
 4. Vyberte Štýl titulkov.
 5. Vyberte nastavenia, ktoré chcete prispôsobiť. Zmeniť môžete písmo a jeho vzhľad. Môžete tiež zmeniť pozadie a okno, v ktorom sa titulky zobrazujú.
Poznámka: Ak video neponúka titulky, môže sa zobraziť ikona , no nemôžete ju vybrať. Ak sa ikona  nezobrazuje, titulky nie sú pre dané video k dispozícii.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false