Zarządzanie ustawieniami napisów

Napisy są dostępne w filmach, do których zostały dodane przez właściciela, oraz w tych filmach, do których zostały automatycznie dodane przez YouTube. Możesz zmienić domyślne ustawienia napisów na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Ustawienia napisów w YouTube

Możesz włączyć lub wyłączyć napisy w filmach w YouTube, a także dostosować ich rozmiar na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Włączanie i wyłączanie napisów

 1. Wyświetl film.
 2. Dotknij Menu .
 3. Aby włączyć napisy, dotknij 
 4. Aby wyłączyć napisy, jeszcze raz dotknij 

Dostosowywanie domyślnego rozmiaru i stylu napisów

 1. Uruchom aplikację YouTube na Androida.
 2. Dotknij Menu .
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Dotknij Napisy.

Ustawienia napisów na telewizorach i konsolach do gier

Ustawienia napisów możesz wybierać i zmieniać na dowolnym telewizorze, konsoli do gier lub urządzeniu do strumieniowego przesyłania multimediów obsługującym YouTube.

 1. Na stronie odtwarzania filmu przejdź do elementów sterujących.
 2. Wybierz Więcej opcji.
 3. Kliknij przycisk .
 4. W menu wybierz Napisy, aby włączyć lub wyłączyć napisy w dostępnych językach.
 5. W tym samym menu możesz też zmienić:
  • rodzinę czcionek,
  • kolor czcionki,
  • rozmiar czcionki,
  • kolor tła,
  • przezroczystość tła.

Uwaga: jeśli w filmie nie ma napisów, to przycisk  jest widoczny, ale nie można go kliknąć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?