Zarządzanie ustawieniami napisów

Napisy są dostępne w filmach, do których zostały dodane przez właściciela, oraz w tych filmach, do których zostały automatycznie dodane przez YouTube. Możesz zmienić domyślne ustawienia napisów na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Ustawienia napisów w YouTube

Możesz zmienić wygląd, język i wiele innych opcji napisów.

Włączanie i wyłączanie napisów

 1. Wyświetl film.
 2. Jeśli napisy są dostępne, w odtwarzaczu zobaczysz ikonę 
 3. Aby włączyć napisy, dotknij 
 4. Aby wyłączyć napisy, jeszcze raz dotknij 

Włączanie i wyłączanie domyślnych ustawień

 1. Otwórz stronę Ustawienia konta.
 2. Wybierz Odtwarzanie w menu po lewej stronie.
 3. Zaznacz lub odznacz opcję Zawsze pokazuj napisy.
 4. Zaznacz Wyświetlaj napisy automatyczne z systemu rozpoznawania mowy (jeśli są dostępne), aby włączyć automatyczne tworzenie napisów dla filmów, które jeszcze nie mają napisów.
 5. Kliknij Zapisz.

Dostosowywanie domyślnego rozmiaru i stylu napisów

Aby dostosować domyślny rozmiar i styl napisów:

 1. Otwórz odtwarzacz wideo.
 2. Kliknij ustawienia .
 3. Wybierz Napisy.
 4. Kliknij Opcje, aby zmienić:
  • czcionkę, kolor, przezroczystość i rozmiar napisów;
  • kolor i przezroczystość tła;
  • kolor i przezroczystość okna;
  • styl krawędzi znaków.

Uwaga: wybrane ustawienia będą domyślnymi ustawieniami formatu napisów do momentu, gdy wprowadzisz kolejne zmiany lub gdy klikniesz przycisk Resetuj, który przywraca ustawienia domyślne.

Skróty ustawień napisów

Dzięki skrótom klawiaturowym możesz szybko dostosować formatowanie napisów podczas oglądania filmów. Aby skorzystać ze skrótów, kliknij dowolne miejsce w odtwarzaczu.

 • „+” zwiększa rozmiar napisów.
 • „-” zmniejsza rozmiar napisów.

Wybór języka napisów

Aby wybrać język napisów, kliknij ikonę napisów. Jeżeli na liście nie ma danego języka, wybierz opcję automatycznego tłumaczenia napisów za pomocą Tłumacza Google.
 1. Kliknij ikonę ustawień na dole ekranu filmu. 
 2. Wybierz Napisy.
 3. Kliknij Przetłumacz automatycznie.
 4. Wybierz język.

Wyświetlanie tekstu napisów

W przypadku filmów z napisami przesłanymi przez właścicieli możesz wyświetlić pełną treść napisów i przejść do wybranej części filmu.
 1. Pod odtwarzaczem kliknij Więcej.
 2. Wybierz ikonę transkrypcji . W miarę oglądania filmu treść napisów będzie przewijać się, pokazując aktualny tekst.
 3. Kliknij dowolny wiersz tekstu napisów, aby przejść do odpowiadającej mu części filmu.
   

Ustawienia napisów na telewizorach i konsolach do gier

Ustawienia napisów możesz wybierać i zmieniać na dowolnym telewizorze, konsoli do gier lub urządzeniu do strumieniowego przesyłania multimediów obsługującym YouTube.

 1. Na stronie odtwarzania filmu przejdź do elementów sterujących.
 2. Wybierz Więcej opcji.
 3. Kliknij przycisk .
 4. W menu wybierz Napisy, aby włączyć lub wyłączyć napisy w dostępnych językach.
 5. W tym samym menu możesz też zmienić:
  • rodzinę czcionek,
  • kolor czcionki,
  • rozmiar czcionki,
  • kolor tła,
  • przezroczystość tła.

Uwaga: jeśli w filmie nie ma napisów, to przycisk  jest widoczny, ale nie można go kliknąć.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?