Administrer innstillinger for teksting

Teksting (undertekster) er tilgjengelig i videoer der eieren har lagt det til, samt i enkelte videoer der YouTube legger det til automatisk. Du kan endre standardinnstillingene for teksting på datamaskinen eller mobilenheten din.

Innstillinger for teksting på YouTube

Du kan tilpasse tekstingen ved å endre utseendet og språket.

Slå teksting av eller på

 1. Gå til videoen du vil se.
 2. Hvis teksting er tilgjengelig for videoen, ser du nederst til høyre i spilleren.
 3. Hvis du vil slå på teksting, klikker du på .
 4. Hvis du vil slå av tekstingen, klikker du på en gang til.

Sett standardinnstillingen til av eller på

 1. Klikk på profilbildet ditt .
 2. Klikk på Innstillinger .
 3. Klikk på Avspilling og ytelse på menyen til venstre.
 4. Merk av eller fjern avmerkingen for Vis alltid teksting.
 5. Merk av eller fjern avmerkingen for Bruk automatisk generert teksting (når tilgjengelig). Med dette alternativet kan du velge om du vil se automatisk teksting i videoer det ikke er lagt til teksting i.

Endre standardstørrelse og -stil for teksting

Endre tekststørrelse og -stil

 1. Klikk på Innstillinger nederst til høyre i videospilleren.
 2. Klikk på Teksting.
 3. Klikk på Alternativer.

​Du kan tilpasse

 • skrifttype, farge, opasitet og størrelse
 • bakgrunnsfarge og opasitet
 • farge og opasitet for vinduet
 • tegnkantstil
Merk: Dette blir standardinnstillingene dine for teksting frem til du endrer dem på nytt eller går tilbake til standardinnstillingene ved å klikke på Tilbakestill.

Velg tekstspråk

Slik velger du et annet tekstspråk:
 1. Klikk på Innstillinger nederst til høyre.
 2. Klikk på Teksting.
 3. Velg ønsket språk.

Gjør følgende hvis du ikke ser det ønskede språket når du klikker på Teksting:

 1. Klikk på Oversett automatisk.
 2. Velg ønsket språk.

Se transkripsjonen for tekstingen

Hvis det er eieren av videoen som står for tekstingen, kan du velge å se hele transkripsjonen for tekstingen og hoppe til bestemte deler av videoen.
 1. Klikk på Mer nede til høyre under videospilleren.
 2. Klikk på Åpne transkripsjonen. Mens du ser på videoen, ruller transkripsjonen slik at du alltid ser den aktuelle teksten.
 3. Du kan klikke på en tekstlinje for å hoppe til den tilsvarende delen av videoen.

Innstillinger for teksting på TV og spillkonsoller

Du kan velge eller endre innstillingene for teksting på alle TV-er, spillkonsoller og medieenheter som støtter YouTube.

 1. Sett videoen du ser på, på pause.
 2. Trykk på Teksting .
 3. Velg hvilket språk tekstingen skal være på.
 4. Velg tekststil.
 5. Velg innstillingene du vil tilpasse. Du kan endre skrifttypen og utseendet. Du kan også endre bakgrunnen og vinduet tekstingen vises i.
Merk: Hvis videoen ikke har teksting tilgjengelig, kan det likevel hende du ser , men du kan da ikke velge dette alternativet. Hvis du ikke ser , finnes det ikke teksting for denne videoen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?