Subtitru iestatījumu pārvaldība

Subtitri ir pieejami videoklipos, kuros tos ir pievienojis īpašnieks, un dažos videoklipos, kuros YouTube tos pievieno automātiski. Noklusējuma iestatījumus subtitriem var mainīt datorā vai mobilajā ierīcē.

Subtitru iestatījumi pakalpojumā YouTube

Varat pielāgot subtitrus, mainot to izskatu un valodu.

Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties skatīties.
 2. Ja ir pieejami subtitri, videoklipu atskaņotāja apakšējā labajā stūrī būs redzama ikona .
 3. Lai ieslēgtu subtitrus, noklikšķiniet uz ikonas .
 4. Lai izslēgtu subtitrus, vēlreiz noklikšķiniet uz ikonas .

Noklusējuma iestatījuma ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Noklikšķiniet uz sava profila attēla .
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi .
 3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz ikonas Atskaņošana un veiktspēja.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vienmēr rādīt subtitrus vai noņemiet tai atzīmi.
 5. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iekļaut automātiski izveidotus subtitrus (ja pieejami) vai noņemiet tai atzīmi.Ar šo opciju var ieslēgt vai izslēgt automātiskos subtitrus videoklipiem, kuriem nav pievienoti subtitri.

Subtitru noklusējuma izmēra un stila maiņa

Subtitru izmēra un stila maiņa

 1. Videoklipu atskaņotāja apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi .
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Subtitri.
 3. Noklikšķiniet uz vienuma Opcijas.

Varat pielāgot tālāk norādīto.

 • Fonts, krāsa, necaurredzamība un lielums.
 • Fona krāsa un necaurredzamība.
 • Loga krāsa un necaurredzamība.
 • Rakstzīmju malu stils.
Piezīme: šie būs subtitru formāta noklusējuma iestatījumi, līdz tos atkal nomainīsiet vai noklikšķināsiet uz opcijas Atiestatīt, lai atjaunotu subtitru sākotnējo noklusējuma formātu.

Subtitru valodas atlase

Lai izvēlētos citu subtitru valodu, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Apakšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz vienuma Iestatījumi .
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Subtitri.
 3. Atlasiet valodu.

Ja, noklikšķinot uz vienuma Subtitri, nav norādīta valoda, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz opcijas Tulkot automātiski.
 2. Atlasiet valodu.

Subtitru atšifrējuma skatīšana

Videoklipos ar īpašnieka pievienotiem subtitriem varat skatīt pilnu subtitru atšifrējumu un pāriet uz konkrētām vietām videoklipā.
 1. Zem videoklipu atskaņotāja apakšējā labā stūra noklikšķiniet uz vienuma Vēl .
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Atvērt atšifrējumu. Videoklipa skatīšanās laikā atšifrējums tiks attiecīgi ritināts līdzi, rādot pašreizējo subtitru tekstu.
 3. Noklikšķiniet uz jebkuras subtitru teksta rindas, lai pārietu uz attiecīgo videoklipa daļu.

Subtitru iestatījumi televizoros un spēļu konsolēs

Varat atlasīt vai mainīt subtitru iestatījumus jebkurā televizorā, spēļu konsolē vai multivides ierīcē, kas atbalsta pakalpojumu YouTube.

 1. Apturiet videoklipu, kuru atskaņojat.
 2. Pieskarieties vienumam Subtitri .
 3. Atlasiet valodu, kuru vēlaties izmantot subtitriem.
 4. Atlasiet vienumu Subtitru stils.
 5. Atlasiet iestatījumus, kurus vēlaties pielāgot. Varat mainīt subtitru fontu un izskatu. Varat arī mainīt fonu un logu, kurā subtitri tiek rādīti.
Piezīme: ja videoklipam nav subtitru, var tikt rādīta ikona , taču to nevarēs atlasīt.Ja ikona netiek rādīta, attiecīgajam videoklipam subtitri nav pieejami.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?