Subtitrų nustatymų tvarkymas

Subtitrai pateikiami, kai prie vaizdo įrašų juos prideda savininkas, o kai kuriuose vaizdo įrašuose, kai juos automatiškai prideda „YouTube“. Numatytuosius subtitrų nustatymus galite pakeisti kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.

„YouTube“ subtitrų nustatymai

Galite tinkinti subtitrus, keisdami jų išvaizdą ir kalbą.

Subtitrų įjungimas ir išjungimas

 1. Atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite žiūrėti.
 2. Jei siūlomi subtitrai, vaizdo įrašų leistuvės apačioje dešinėje matysite piktogramą .
 3. Norėdami įjungti subtitrus, spustelėkite .
 4. Norėdami išjungti subtitrus, dar kartą spustelėkite .

Numatytojo nustatymo pasirinkimas: įjungta arba išjungta

 1. Spustelėkite profilio nuotrauką .
 2. Spustelėkite Nustatymai .
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Atkūrimas ir charakteristikos.
 4. Pažymėkite arba atžymėkite parinktį Visada rodyti subtitrus.
 5. Pažymėkite arba atžymėkite parinktį Įtraukti automatiškai sugeneruotus subtitrus (jei yra). Šia parinktimi įjungiami arba išjungiami automatiniai subtitrai, kai prie vaizdo įrašo nepridėti kitokie subtitrai.

Numatytojo subtitrų dydžio ir stiliaus keitimas

Kaip pakeisti subtitrų dydį ir stilių

 1. Vaizdo įrašų leistuvės apačioje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ .
 2. Spustelėkite Subtitrai.
 3. Spustelėkite Parinktys.

Galite tinkinti:

 • šriftą, spalvą, nepermatomumą ir dydį;
 • fono spalvą ir nepermatomumą;
 • lango spalvą ir nepermatomumą;
 • simbolių kraštinės stilių.
Pastaba: tai bus numatytieji subtitrų formato nustatymai, kol jų vėl nepakeisite arba spustelėję Nustatyti iš naujo negrąžinsite numatytojo subtitrų formato.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti kitą subtitrų kalbą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Apačioje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ .
 2. Spustelėkite Subtitrai.
 3. Pasirinkite kalbą.

Jei spustelėję Subtitrai kalbos sąraše nematote, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite Versti automatiškai.
 2. Pasirinkite kalbą.

Transkribuoto subtitrų teksto peržiūrėjimas

Kai vaizdo įrašų subtitrus prideda savininkas, galite peržiūrėti visą transkribuotą jų tekstą ir peršokti į konkrečią vaizdo įrašo vietą.
 1. Po apatiniu dešiniuoju vaizdo įrašų leistuvės kampu spustelėkite Daugiau .
 2. Spustelėkite Atidaryti transkribuotą tekstą. Žiūrint vaizdo įrašą bus slenkama transkribuotu tekstu ir rodomas tuo metu aktualus subtitrų tekstas.
 3. Spustelėkite bet kurią subtitrų teksto eilutę ir peršoksite prie tos vaizdo įrašo vietos.

Subtitrų nustatymai televizoriuose ir žaidimų pultuose

Galite pasirinkti arba pakeisti subtitrų nustatymus bet kuriame televizoriuje, žaidimų pulte ar medijos įrenginyje, kuris palaiko „YouTube“.

 1. Pristabdykite leidžiamą vaizdo įrašą.
 2. Palieskite „Subtitrai“ .
 3. Pasirinkite norimą subtitrų kalbą.
 4. Pasirinkite Subtitrų stilius.
 5. Pasirinkite, kuriuos nustatymus norite tinkinti. Galite pakeisti šriftą ir jo išvaizdą. Taip pat galite pakeisti foną ir langą, kuriame rodomi subtitrai.
Pastaba: jei vaizdo įraše nesiūlomi subtitrai, parinktis  gali būti pateikta, bet negalėsite jos pasirinkti. Jei parinktis nepateikiama, subtitrai vaizdo įraše nesiūlomi.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?