Quản lý các tùy chọn cài đặt cho phụ đề

Phụ đề có sẵn trên những video mà chủ sở hữu đã thêm phụ đề và trên một số video do YouTube tự động cung cấp phụ đề. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt mặc định cho phụ đề trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Cài đặt phụ đề trên YouTube

Bạn có thể thay đổi hình thức phụ đề, ngôn ngữ phụ đề và hơn thế nữa.

Bật hoặc tắt phụ đề

 1. Chuyển đến video.
 2. Nếu có phụ đề, biểu tượng sẽ hiển thị trên trình phát. 
 3. Để bật phụ đề, hãy nhấn vào
 4. Để tắt phụ đề, hãy nhấn lại vào

Bật hoặc tắt cài đặt mặc định

 1. Đi đến trang Cài đặt tài khoản của bạn.
 2. Chọn Phát lại từ menu bên trái.
 3. Chọn hoặc bỏ chọn Luôn hiển thị phụ đề.
 4. Chọn Hiển thị phụ đề tự động bằng nhận dạng giọng nói (nếu có) để bật phụ đề tự động cho video không cung cấp phụ đề.
 5. Nhấp vào Lưu.

Điều chỉnh kích thước và kiểu phụ đề mặc định

Điều chỉnh kích thước và kiểu phụ đề mặc định

 1. Chuyển đến trình phát video.
 2. Nhấp vào biểu tượng cài đặt .
 3. Chọn Phụ đề.
 4. Nhấp vào Tùy chọn để tùy chỉnh:
  • Phông chữ, màu sắc, độ mờ và kích thước.
  • Màu nền và độ mờ nền.
  • Màu sắc và độ mờ cửa sổ.
  • Kiểu cạnh ký tự.

Lưu ý: Đây sẽ là cài đặt định dạng phụ đề mặc định cho đến khi bạn thay đổi lại hoặc nhấp vào Đặt lại để quay lại định dạng phụ đề mặc định.

Phím tắt phụ đề

Bạn có thể sử dụng phím tắt để điều chỉnh nhanh định dạng phụ đề khi đang xem video. Đảm bảo nhấp vào bên trong trình phát video trước khi sử dụng phím tắt.

 • “+” tăng kích thước phụ đề.
 • “-” giảm kích thước phụ đề.

Chọn ngôn ngữ phụ đề

Chọn các ngôn ngữ phụ đề khác nhau bằng cách nhấp vào biểu tượng phụ đề trên video. Nếu ngôn ngữ không có trong danh sách, bạn có thể chọn tùy chọn phụ đề dịch tự động bằng công cụ Google Dịch.
 1. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở cuối màn hình video. 
 2. Nhấp vào Phụ đề.
 3. Nhấp vào Dịch tự động.
 4. Chọn ngôn ngữ.

Xem bản ghi phụ đề

Với những video có phụ đề do chủ sở hữu cung cấp, bạn có thể xem toàn bộ bản ghi phụ đề và chuyển đến các phần cụ thể của video.
 1. Bên dưới trình phát video, hãy nhấp vào Thêm.
 2. Chọn biểu tượng bản chép lời . Khi bạn xem video, bản ghi sẽ cuộn để hiển thị nội dung phụ đề hiện tại.
 3. Nhấp vào bất kỳ dòng nội dung phụ đề nào để chuyển đến phần video tương ứng.
   

Các tùy chọn cài đặt cho phụ đề trên TV và máy chơi trò chơi

Bạn có thể chọn hoặc thay đổi các tùy chọn cài đặt cho phụ đề trên bất kỳ TV, máy chơi trò chơi hoặc thiết bị truyền thông nào có hỗ trợ YouTube.

 1. Từ trang xem, hãy làm xuất hiện các nút điều khiển trình phát.
 2. Chọn "Tùy chọn khác".
 3. Nhấp vào nút .
 4. Trên trình đơn, hãy chọn Phụ đề để bật phụ đề theo các ngôn ngữ có sẵn hoặc tắt phụ đề.
 5. Trên cùng trình đơn đó, bạn cũng có thể thay đổi:
  • Bộ phông chữ
  • Màu phông chữ
  • Cỡ chữ
  • Màu nền
  • Độ mờ của nền

Lưu ý: Nếu video không cung cấp phụ đề thì bạn vẫn sẽ thấy nút nhưng không thể nhấp vào nút đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?