Zarządzanie ustawieniami napisów

Napisy są dostępne w filmach, do których zostały dodane przez właściciela. W niektórych materiałach są one automatycznie dodawane przez YouTube. Możesz zmienić domyślne ustawienia napisów na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Ustawienia napisów w YouTube

Możesz zmienić wygląd oraz język napisów.

Włączanie i wyłączanie napisów

 1. Wyświetl film, który chcesz obejrzeć.
 2. Jeżeli napisy są dostępne, w prawym dolnym rogu odtwarzacza będzie widoczna ikona .
 3. Aby włączyć napisy, kliknij .
 4. Aby je wyłączyć, jeszcze raz kliknij .

Włączanie i wyłączanie domyślnych ustawień

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe .
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. W menu po lewej stronie kliknij Odtwarzanie i jakość.
 4. Zaznacz lub odznacz opcję Zawsze pokazuj napisy.
 5. Zaznacz lub odznacz Włącz automatycznie generowane napisy (gdy są dostępne).Ta opcja powoduje włączenie lub wyłączenie napisów automatycznych w filmach, do których nie dodano napisów.

Zmiana domyślnego rozmiaru i stylu napisów

Jak zmienić rozmiar i styl napisów

 1. W prawym dolnym rogu odtwarzacza kliknij Ustawienia .
 2. Wybierz Napisy.
 3. Kliknij Opcje.

Możesz zmienić:

 • czcionkę, kolor, przezroczystość i rozmiar napisów;
 • kolor i przezroczystość tła;
 • kolor i przezroczystość okna;
 • styl krawędzi znaków.
Uwaga: wybrane ustawienia będą domyślnymi ustawieniami formatu napisów do momentu, gdy wprowadzisz kolejne zmiany lub gdy klikniesz przycisk Resetuj, który przywraca ustawienia domyślne.

Wybór języka napisów

Aby wybrać inny język napisów:
 1. W prawym dolnym rogu kliknij Ustawienia .
 2. Wybierz Napisy.
 3. Wybierz język.

Jeżeli po kliknięciu opcji Napisy języka nie ma na liście:

 1. Kliknij Przetłumacz automatycznie.
 2. Wybierz język.

Wyświetlanie tekstu napisów

W przypadku filmów z napisami dodanymi przez właściciela możesz wyświetlić pełną treść napisów i przejść do wybranej części filmu.
 1. Pod prawym dolnym rogiem odtwarzacza kliknij Więcej .
 2. Kliknij Otwórz transkrypcję. W miarę oglądania filmu treść napisów będzie przewijać się, pokazując aktualny tekst.
 3. Kliknij dowolny wiersz tekstu napisów, aby przejść do odpowiadającej mu części filmu.

Ustawienia napisów na telewizorach i konsolach do gier

Ustawienia napisów możesz wybierać i zmieniać na dowolnym telewizorze, konsoli do gier lub nośniku danych obsługującym YouTube.

 1. Wstrzymaj film, który oglądasz.
 2. Kliknij Napisy .
 3. Wybierz żądany język napisów.
 4. Kliknij Styl napisów.
 5. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić. Masz możliwość zmiany kroju czcionki oraz jej wyglądu. Możesz też zmienić tło oraz okno, w którym są wyświetlane napisy.
Uwaga: jeżeli w filmie nie ma napisów, ikona  może być widoczna, ale nie da się jej kliknąć.Jeżeli nie widać ikony , w tym filmie napisy nie są dostępne.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?