Krok 1. Wybierz rozwiązanie do zarządzania

Rozwiązanie do zarządzania ułatwia konfigurowanie i zabezpieczanie urządzeń w organizacji oraz zarządzanie nimi. Rozwiązanie do zarządzania może dawać różne możliwości, takie jak:

  • wizualizowanie spisu urządzeń;
  • wymuszenie stosowania podstawowych zasad zabezpieczeń, takich jak blokada ekranu z kodem dostępu i szyfrowanie pamięci;
  • zdalne czyszczenie danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia;
  • rozpowszechnianie i konfigurowanie aplikacji;
  • wymuszanie stosowania bardziej zaawansowanych zasad w zależności od potrzeb.

Niektórzy dostawcy tożsamości i rozwiązań zwiększających produktywność oferują w ramach swoich usług wbudowane funkcje zarządzania urządzeniami z Androidem. Inni dostawcy usług zarządzania urządzeniami mobilnymi oferują też rozwiązania dla firm służące do zarządzania urządzeniami z Androidem.

Organizacje korzystające z G Suite lub Cloud Identity

Wszystkie wersje G Suite i Cloud Identity zapewniają dostęp do podstawowych i zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i zarządzania na Androida. Niektórzy dostawcy usług EMM umożliwiają także konfigurowanie urządzeń z użyciem konta G Suite lub Cloud Identity. Więcej informacji znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z Androida z G Suite lub Cloud Identity.

Organizacje korzystające z Microsoft® Office 365 lub Exchange ActiveSync

Usługi Microsoft® Office 365 i Exchange ActiveSync zapewniają dostęp do podstawowych funkcji zabezpieczeń i zarządzania na urządzeniach z Androidem. Niektórzy dostawcy usług EMM umożliwiają także konfigurowanie urządzeń z użyciem konta Microsoft. Więcej informacji znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z Androida z Microsoft® Office 365 lub Exchange ActiveSync.

Wszystkie inne organizacje

Jeśli Twoja organizacja:

  • korzysta z usług innych dostawców tożsamości,
  • nie ma dostawcy tożsamości lub
  • nie wymaga konfigurowania urządzeń z użyciem kont utworzonych przez dostawcę tożsamości,

możesz wybrać dla swojego rozwiązania do zarządzania dowolnego zewnętrznego dostawcę usług EMM.