Welk beleid wordt door mijn organisatie afgedwongen op mijn apparaat?

Op apparaten met Android 8.0 of hoger die eigendom zijn van of worden beheerd door uw organisatie via een zakelijke mobiliteitsbeheerprovider (Enterprise Mobility Management, EMM), kunt u zien waartoe uw IT-beheerder toegang heeft op uw apparaat. Op deze apparaten ziet u uitgebreide informatie over de rechten en het soort gegevens waartoe uw organisatie toegang heeft op uw beheerde apparaten.

Vereisten

  • Android 8.0 Oreo of hoger
  • Het apparaat wordt beheerd door uw organisatie via EMM

Zien welk beleid wordt afgedwongen op uw apparaat

Ga op Pixel- en Nexus-apparaten naar Instellingen > Beveiliging en locatie > Informatie over beheerd apparaat.

Op andere apparaten moet u wellicht andere stappen uitvoeren.

Meer informatie over 'Informatie over beheerd apparaat'

In de volgende tabellen staan alle items in de Instellingen op Pixel- en Nexus-apparaten en een beschrijving van deze items. Op andere apparaten zijn de namen en beschrijvingen wellicht anders. Uw IT-beheerder dwingt mogelijk niet al deze instellingen af op uw apparaat. Wellicht ziet u ook niet alle beschrijvingen op uw apparaat.

Typen gegevens die uw organisatie kan zien

Item Beschrijving
Gegevens die zijn gekoppeld aan uw werkaccount, zoals e-mail en agenda De IT-beheerder van uw organisatie kan bepaalde typen gegevens zien die zijn gekoppeld aan uw account.
Lijst met apps op uw apparaat Uw IT-beheerder kan zien welke apps u heeft geïnstalleerd op het apparaat.
Tijd en data besteed aan elke app Uw IT-beheerder kan zien hoeveel data elke app gebruikt en hoelang elke app in gebruik is.
Logboek van het meest recente netwerkverkeer
[Datum en tijd] 
Dit wordt weergegeven als netwerklogboeken zijn ingeschakeld of als er in het verleden minstens één logboek is opgehaald. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kan uw IT-beheerder logboeken over netwerkverkeer bekijken. 
Recentste bugrapport 
[Datum en tijd] 
De tijd en datum waarop het recentste bugrapport is opgehaald door uw IT-beheerder. Als er nooit een bugrapport is opgehaald, staat er Geen in plaats van een datum.
Recentste beveiligingslogboek 
[Datum en tijd]
Dit wordt weergegeven als beveiligingslogboeken zijn ingeschakeld of als er in het verleden minstens één beveiligingslogboek is opgehaald.

Wijzigingen door de beheerder van uw organisatie

Item Beschrijving
Geïnstalleerde apps
Minimaal XX apps*
Het totale aantal apps dat is geïnstalleerd door uw IT-beheerder.
Toegang tot locatie
Minimaal XX apps*
Het aantal apps waaraan uw IT-beheerder toegang tot uw locatie heeft gegeven.
Toegang tot microfoon
Minimaal XX apps*
Het aantal apps waaraan uw IT-beheerder toegang tot de microfoon van uw apparaat heeft gegeven.
Toegang tot camera
Minimaal XX apps*
Het aantal apps waaraan uw IT-beheerder toegang tot de camera van uw apparaat heeft gegeven.
Standaard-apps
XX apps*
Het totale aantal standaard-apps dat is ingesteld door uw IT-beheerder. Dit zijn de apps waarvoor uw beheerder instelt dat deze automatisch worden gebruikt voor bepaalde activiteiten. De standaard agenda-app wordt bijvoorbeeld geopend wanneer u een actie uitvoert die met de agenda te maken heeft. Hetzelfde geldt voor standaard-apps voor contacten, de browser, e-mail, etc.
Always-on VPN Dit wordt weergegeven als een 'always-on VPN' is ingesteld door uw IT-beheerder en niet door u is gewijzigd.
Standaardtoetsenbord
Ingesteld op [NaamToetsenbord]
De naam van de app die uw IT-beheerder heeft ingesteld als standaard invoermethode voor het apparaat.
Algemene HTTP-proxy ingesteld Dit wordt weergegeven als uw IT-beheerder een algemene proxy heeft ingesteld.
Vertrouwde certificaatgegevens
Minimaal XX CA-certificaten
Dit wordt weergegeven als minstens één certificaat is geïnstalleerd door uw IT-beheerder. Hier staat het aantal certificaten dat is geïnstalleerd door de beheerder.

*Opmerking over 'Minimaal XX apps': Op beheerde apparaten met een werkprofiel bestaat het aantal apps op het apparaat uit het totale aantal apps in het persoonlijke profiel en in het werkprofiel. Als een bepaalde app in beide profielen wordt geïnstalleerd, wordt deze twee keer geteld.

Uw toegang tot dit apparaat

Item Beschrijving
Beheerder kan het apparaat vergrendelen en het wachtwoord resetten Uw IT-beheerder kan het apparaat vergrendelen en het apparaatwachtwoord resetten.
Beheerder kan alle apparaatgegevens verwijderen Uw IT-beheerder kan het apparaat wissen en alle gegevens van het apparaat verwijderen.
Aantal mislukte wachtwoordpogingen voordat alle apparaatgegevens worden verwijderd 
XX pogingen
Dit wordt weergegeven als het maximum aantal wachtwoordpogingen is ingesteld door uw organisatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?