Nie mogę zmienić niektórych ustawień urządzenia

Zasady ustalone przez administratora mogą uniemożliwiać Ci wykonywanie pewnych działań i zmianę niektórych ustawień urządzenia.

Uwaga: niektóre z tych informacji mogą się różnić zależnie od urządzenia.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Problemy z aplikacjami i kontaktami

Nie mogę wyszukiwać kontaktów do pracy w profilu osobistym
Jeśli administrator na to zezwala, możesz wyszukiwać kontakty do pracy tylko w aplikacjach kontaktów osobistych i telefonu na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym.
Nie mam dostępu do aplikacji
Administrator może tymczasowo zawieszać aplikacje. Próba uzyskania dostępu do zawieszonej aplikacji powoduje wyświetlenie komunikatu o jej wyłączeniu. Launcher może pokazywać ikony zawieszonych aplikacji jako wyszarzone. Jeśli potrzebujesz uzyskać dostęp do aplikacji, skontaktuj się z administratorem. Gdy administrator przywróci dostęp do zawieszonej aplikacji, będzie można z niej korzystać i widzieć jej powiadomienia.

Problemy z ustawieniami urządzeń

Nie mogę zmienić mojej ikony użytkownika
Jeśli masz urządzenie z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym, administrator może wybrać ikonę użytkownika dla profilu, którym steruje. Nie możesz tego zmienić.
Nie mogę włączyć roamingu danych
Aby ograniczyć użycie danych, administrator może wyłączyć roaming danych na urządzeniach należących do firmy z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym. Próba włączenia roamingu danych skutkuje wtedy komunikatem o wyłączeniu tej funkcji. Nadal możesz korzystać z sieci Wi-Fi, jeśli jest dostępna.
Nie mogę zmienić komunikatu na ekranie blokady
Administrator może ustawić komunikat na ekranie blokady na urządzeniach należących do firmy z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym. Taki komunikat zastępuje Twój komunikat na ekranie blokady. Nie możesz tego zmienić.
Nie mogę wyłączyć ani edytować sieci VPN w profilu do pracy

Na urządzeniach z Androidem 6.0 Marshmallow lub nowszym administrator może zapobiec konfigurowaniu wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przez użytkownika. Oprócz tego może wprowadzić wymaganie, aby aplikacje do pracy na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym zawsze łączyły się z siecią organizacji przez określoną sieć VPN. W takim przypadku nie możesz rozłączyć ani edytować sieci VPN do pracy. Nie wpływa to na sieć VPN w Twoim profilu osobistym.

Wskazówka: jeśli administrator ustalił, że aplikacje do pracy zawsze łączą się przez określoną sieć VPN, możesz dowiedzieć się więcej o tej sieci. Przesuń dwoma palcami od góry ekranu, również na ekranie blokady. Następnie wybierz Sieć może być monitorowana.

Nie mogę zmienić tapety
Na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym administrator może ustawić tapetę w profilu, którym steruje. Nie możesz tego zmienić.

Inne problemy

Administrator może też ograniczać inne ustawienia urządzenia, takie jak:

  • dodawanie nowych użytkowników;
  • konfigurowanie ustawień łączności Wi-Fi i Bluetooth oraz tetheringu;
  • konfigurowanie sieci komórkowych;
  • instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł;
  • korzystanie z nośników fizycznych, takich jak karty SD;
  • udostępnianie danych za pośrednictwem łączności NFC (Near Field Communication) przy użyciu Android Beam;
  • korzystanie z usług lokalizacyjnych.

Jeśli masz pytania dotyczące tych kwestii, skontaktuj się z administratorem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?