Co to jest profil do pracy?

Profil do pracy oddziela na urządzeniu z Androidem aplikacje i dane do pracy od aplikacji i danych osobistych. Domyślnie powiadomienia profilu do pracy i ikony aplikacji zainstalowanych w profilu do pracy są oznaczone służbową plakietką (ikoną aktówki), dzięki czemu można je odróżnić od aplikacji osobistych.

Dzięki profilom do pracy dział informatyczny może bezpiecznie zarządzać firmową infrastrukturą, nie ograniczając przy tym użytkownikom możliwości korzystania z osobistych aplikacji i informacji na urządzeniu. Jeśli Twoja organizacja obsługuje profil do pracy, dział IT powinien udostępnić instrukcje dotyczące dodawania go na urządzeniu z Androidem 5.0 Lollipop lub nowszym.

Jeśli skonfiguruję profil do pracy na swoim urządzeniu, co będzie mogła kontrolować moja organizacja?

Gdy skonfigurujesz profil do pracy na swoim prywatnym urządzeniu, aplikacja kontrolera zasad urządzeń wyświetli warunki korzystania z usługi oraz szczegóły dotyczące danych przechwytywanych i rejestrowanych na Twoim urządzeniu. Aby skonfigurować profil do pracy, musisz przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną.

Dzięki profilom do pracy administratorzy mogą wykonywać wszystkie lub niektóre z tych czynności:
 • wymuszanie ustawień i ograniczeń dla poszczególnych aplikacji na urządzeniach;
 • tworzenie, otwieranie i usuwanie danych służbowych w profilu do pracy;
 • dyskretne instalowanie i usuwanie aplikacji oraz certyfikatów;
 • wyświetlanie listy aplikacji, które mają dostęp do danych w profilu do pracy;
 • zdalne wymazywanie danych z profilu do pracy;
 • ograniczanie informacji, które można udostępniać między profilem do pracy i profilem osobistym;
 • uniemożliwianie przechwytywania ekranu profilu do pracy;
 • wyświetlanie statystyk na temat zarządzanego konta;
 • zarządzanie firmowym dostępem do serwerów pocztowych i wewnętrznych danych;
 • zmienianie haseł do kont;
 • monitorowanie aktywności w sieci i informacji o lokalizacji.
Przykładowe zasady dotyczące profilu do pracy:

Administrator może na przykład określić, aby profil do pracy można było skonfigurować tylko na tych urządzeniach, na których jest ustawione hasło zawierające co najmniej cztery znaki i jest zainstalowana najnowsza wersja zasad dotyczących urządzeń. Później może też wdrożyć inne zasady zabezpieczające urządzenia, na przykład usuwanie konta z urządzenia po 30 dniach bez synchronizacji.

Jakie dane związane z urządzeniem są widoczne dla mojej organizacji?

Gdy skonfigurujesz profil do pracy na swoim prywatnym urządzeniu, niektóre informacje z urządzenia są udostępniane administratorom, ale Twoja organizacja zarządza tylko danymi w profilu służbowym. Dane i aplikacje w przestrzeni osobistej są przechowywane oddzielnie i pozostają prywatne.

Administratorzy domeny mogą wyświetlać te informacje o urządzeniu:

 • model, numer seryjny i identyfikator;
 • numer telefonu;
 • nazwa operatora;
 • system operacyjny;
 • numer kompilacji;
 • wersja jądra;
 • wersja pasma podstawowego;
 • adres MAC;
 • język.

Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności administratora domeny.

Jak sprawdzić, czy mam profil do pracy?

Otwórz na urządzeniu Ustawienia > Konta. Jeśli masz profil do pracy, jest on wymieniony w sekcji Praca.

Czy mogę skonfigurować profil do pracy na w pełni zarządzanym urządzeniu?

Jeśli masz w pełni zarządzane urządzenie z Androidem 8.0 lub nowszym, Twój administrator może utworzyć na nim osobny profil do pracy. W takim przypadku właścicielem urządzenia i profilu do pracy będzie dział informatyczny. Oznacza to, że jego pracownicy mogą zarządzać firmowymi danymi i aplikacjami w profilu do pracy, a także uzyskiwać dostęp do danych i aplikacji w profilu osobistym.

Dzięki utworzeniu profilu do pracy na w pełni zarządzanym urządzeniu dział informatyczny może stosować oddzielne reguły w profilu osobistym i w profilu do pracy. Na przykład profil osobisty może mieć mniej ograniczeń i bardziej nadawać się do użytku osobistego, np. umożliwiając tworzenie osobistych kont. Z kolei profil do pracy zawierający dane firmowe i zatwierdzone aplikacje może narzucać pewne ograniczenia, np. w zakresie udostępniania danych, czy wymagać stosowania dłuższych haseł.

Informacje na temat sposobu zarządzania danymi przez Twoją organizację na urządzeniach tylko do pracy znajdziesz w polityce prywatności administratora domeny.

Jak usunąć profil do pracy?

Aby usunąć profil do pracy, otwórz Ustawienia > Konta > Usuń profil do pracy. Kliknij Usuń, by potwierdzić usunięcie wszystkich aplikacji i danych firmowych z profilu do pracy.

Na w pełni zarządzanych urządzeniach z Androidem 8.0 lub nowszym możesz usunąć profil do pracy tylko wtedy, gdy zezwoli na to administrator.

Na urządzeniu prywatnym profil do pracy możesz usunąć w każdej chwili.

Po usunięciu profilu do pracy z urządzenia zostaną skasowane wszystkie zapisane w nim dane lokalne.

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z urządzenia wszystkich danych (osobistych i służbowych). Pamiętaj, że ustawienia fabryczne może przywrócić tylko właściciel urządzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?