Wat is een werkprofiel?

Een werkprofiel scheidt zakelijke apps en gegevens op een Android-apparaat van persoonlijke apps en gegevens. Standaard worden werkprofielmeldingen en pictogrammen voor apps die in een werkprofiel zijn geïnstalleerd, gemarkeerd met een werkbadge (pictogram van een aktetas), zodat u ze kunt onderscheiden van persoonlijke apps.

Met werkprofielen kunnen IT-afdelingen een zakelijke omgeving veilig beheren, terwijl gebruikers hun apparaat nog steeds kunnen gebruiken voor hun persoonlijke apps en gegevens. Als uw organisatie dit ondersteunt, moet uw IT-afdeling instructies geven over hoe u een werkprofiel toevoegt aan uw apparaat met Android 5.0 Lollipop of hoger.

Wat kan mijn bedrijf beheren als ik een werkprofiel instel op mijn apparaat?

Wanneer u een werkprofiel instelt op een apparaat dat uw persoonlijke eigendom is, toont de apparaatbeleidcontroller-app de gebruiksvoorwaarden en een gedetailleerd overzicht van welke gegevens op uw apparaat worden vastgelegd. U moet de gebruikerslicentieovereenkomst lezen en ermee akkoord gaan om uw werkprofiel in te stellen.

In werkprofielen kunnen beheerders een deel van of al deze acties uitvoeren:
 • Voor afzonderlijke apps instellingen en beperkingen afdwingen op apparaten
 • Werkgegevens maken, bekijken en verwijderen in het werkprofiel
 • Op de achtergrond apps en certificaten installeren en verwijderen
 • Een lijst met apps opvragen die toegang hebben tot de gegevens in het werkprofiel
 • Gegevens in het werkprofiel op afstand wissen
 • Beperken wat kan worden gedeeld tussen persoonlijke profielen en werkprofielen
 • Blokkeren dat screenshots kunnen worden gemaakt in uw werkprofiel
 • Statistieken bekijken over uw beheerde account
 • Zakelijke toegang tot e-mailservers en interne gegevens beheren
 • Uw accountwachtwoord wijzigen
 • Netwerkactiviteit en locatiegegevens controleren
Voorbeelden van werkprofielbeleid:

Een beheerder kan bijvoorbeeld specificeren dat uw apparaat, voordat u een werkprofiel kunt instellen, een wachtwoord moet hebben van minstens vier tekens, en dat het nieuwste apparaatbeleid moet worden gebruikt. Later kan er verschillend beleid zijn om een apparaat te beschermen, zoals de mogelijkheid een account te wissen van een apparaat als het apparaat dertig dagen niet is gesynchroniseerd.

Welke gegevens van mijn apparaat zijn zichtbaar voor mijn organisatie?

Wanneer u een werkprofiel instelt op uw persoonlijke apparaat, worden sommige apparaatgegevens gedeeld met beheerders, maar worden alleen gegevens in het werkprofiel door uw organisatie beheerd. Gegevens en apps in uw persoonlijke ruimte blijven apart en privé.

Domeinbeheerders kunnen de volgende gegevens bekijken van uw apparaat:

 • Model, serienummer en ID
 • Telefoonnummer
 • Provider
 • Besturingssysteem
 • Buildnummer
 • Kernel-versie
 • Baseband-versie
 • MAC-adres
 • Taal

Bekijk het privacybeleid van uw domeinbeheerder voor meer informatie.

Hoe kom ik erachter of ik een werkprofiel heb?

Ga op uw apparaat naar Instellingen > Accounts. Als u een werkprofiel heeft, staat dit in het gedeelte 'Werk'.

Kan ik een werkprofiel hebben op een volledig beheerd apparaat?

Als u een volledig beheerd Android 8.0+ apparaat gebruikt, kan uw beheerder ervoor kiezen een afzonderlijk werkprofiel te maken op het apparaat. In dit geval is uw IT-afdeling de eigenaar van zowel het apparaat als het werkprofiel. Dit betekent dat ze bedrijfsgegevens en apps in het werkprofiel kunnen beheren en toegang hebben tot gegevens en apps buiten het werkprofiel (persoonlijk profiel).

Met een werkprofiel op uw volledig beheerde apparaat kan de IT-afdeling verschillende beleidsregels afdwingen voor het persoonlijke profiel en het werkprofiel. Voor het persoonlijke profiel kunnen bijvoorbeeld minder beleidsbeperkingen gelden, waardoor een bepaald niveau van persoonlijk gebruik wordt toegestaan, zodat u bijvoorbeeld persoonlijke accounts kunt toevoegen. Het werkprofiel dat door het bedrijf goedgekeurde apps en gegevens bevat, kan beperkter zijn en een lang wachtwoord en beperkt delen van gegevens vereisen.

Bekijk het privacybeleid van uw domeinbeheerder voor informatie over hoe uw organisatie gegevens beheert op apparaten die alleen voor zakelijk gebruik zijn bedoeld.

Hoe kan ik een werkprofiel verwijderen?

Als u uw werkprofiel wilt verwijderen, gaat u naar Instellingen > Accounts > Werkprofiel verwijderen. Tik op Verwijderen om de verwijdering van alle apps en gegevens in het werkprofiel te bevestigen.

Op volledig beheerde Android 8.0+ apparaten met een werkprofiel kunt u het werkprofiel alleen verwijderen als uw beheerder dit toestaat.

Op persoonlijke apparaten kunt u uw werkprofiel op elk gewenst moment verwijderen.

Zodra het werkprofiel is verwijderd, worden alle lokale gegevens op het apparaat in dat profiel verwijderd.

Als u een apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, worden alle gegevens (persoonlijke én werkgegevens) verwijderd van het apparaat. De eigenaar van het apparaat is echter de enige persoon die het apparaat kan terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?