Kontaktowanie się z dostawcą usług EMM

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozwiązywaniu problemu związanego z wdrażaniem Androida, skontaktuj się z dostawcą usług do zarządzania urządzeniami mobilnymi (EMM) lub partnerem Android Enterprise. W razie potrzeby dostawca usług EMM może przekazać Twój problem do Google.

Pomaganie dostawcy usług EMM w rozwiązaniu problemu

Jeśli kontaktujesz się z dostawcą usług EMM lub partnerem Android Enterprise, zalecamy udostępnienie mu raportu z tymi informacjami, które mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemu:

  • szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu;
  • zaobserwowane zachowanie;
  • oczekiwane zachowanie;
  • częstość występowania problemu;
  • producent i model urządzeń, których dotyczy problem.

Zalecamy również dołączenie raportu o błędzie z urządzeń, na których występuje problem (w odpowiednich przypadkach):

  1. Odtwórz problem na urządzeniu.
  2. Zanotuj dzień i godzinę zaobserwowanego zachowania.
  3. Pobierz raport o błędzie wygenerowany na urządzeniu.
Jeśli problem ma związek z instalowaniem lub aktualizowaniem aplikacji, pobierz szczegółowy raport o błędzie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?