Konfigurera ett nätverk som använder VLAN-taggning

Vissa internetleverantörer kräver att VLAN-taggning används när deras modem ska kommunicera med en trådlös router. Google Nest Wifi och Google Wifi har inte stöd för VLAN-taggning. Det kan leda till att konfigureringen misslyckas. 

Hör med internetleverantören om de använder VLAN-taggning eller om du har en IPTV- eller VoIP-tjänst via internetleverantören.

Använda Google Nest Wifi eller Google Wifi med en VLAN-taggad bredbandsanslutning

Du måste lägga till en switch i nätverket eller använda en andra router som har stöd för VLAN om Google Nest Wifi- och Google Wifi-enheter ska fungera.

Använda en switch för hanterade nätverk

Lägg till en separat switch för hanterade nätverk (kallas ibland en ”smart” switch) med VLAN-funktion. 

  1. Anslut modemets LAN-port till switchens WAN-port med en Ethernet-sladd. 
  2. Anslut switchens LAN-port till Google Nest Wifi-routerns eller den primära Google Wifi-åtkomstpunktens WAN-port med en Ethernet-sladd.
  3. När du är klar konfigurerar du Google Nest Wifi eller Google Wifi med Google Home-appen eller Google Wifi-appen.

Använda en router med stöd för VLAN

Om du redan har anslutit en router som har stöd för VLAN-taggning kan du lägga till Google Nest Wifi-routern eller den primära Google Wifi-åtkomstpunkten till den.

  1. Anslut modemets LAN-port till tredjepartsrouterns WAN-port med en Ethernet-sladd.
  2. Anslut tredjepartsroutern till Google Nest Wifi-routern eller den primära Wifi-åtkomstpunktens WAN-port med en Ethernet-sladd.
  3. När du är klar konfigurerar du Google Nest Wifi- eller Google Wifi-enheterna med Google Home-appen.

​Med den här konfigurationen kan två Wi-Fi-nätverk vara aktiverade samtidigt (Double NAT), vilket inte nödvändigtvis är ett problem. Om du upplever problem rekommenderar vi att du ställer in tredjepartsroutern i bryggläge och inaktiverar Wi-Fi på den, så att du undviker störningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt