Driftsätta Nest Wifi i ett befintligt Thread-nätverk

Google Nest Wifi-routern och Wifi-åtkomstpunkten är Thread-certifierade produkter och går därmed att lägga till i Thread-nätverk som en Thread-router. Processen för att tillhandahålla de användaruppgifter som behövs för att lägga till Nest Wifi-routern eller -åtkomstpunkten i ett Thread-nätverk kallas för driftsättning (commissioning). 

Använda Android-appen Thread 1.1 Commissioning

Du måste utföra följande steg för att lägga till en Google Nest Wifi-router eller -åtkomstpunkt i ett befintligt Thread-nätverk med hjälp av Android-appen Thread 1.1 Commissioning:

 1. Återställ Nest Wifi-routern eller Nest Wifi-åtkomstpunkten till standardinställningarna.Håll återställningsknappen på enhetens undersida nedtryckt i tio sekunder.
 2. Ta ett foto av QR-koden och använd en avkodare för QR-koder för att hitta text från koden. Texten ska se ut ungefär så här:

  1V:E100$P:4$R:1$D:190916$S:99170EXAN007P3$L:6416660047356EF7$H:6EF7.ybd$C:LL1W91HN$

  Obs! Skriv ned det sextonsiffriga hexademcimala värdet mellan $L: och $H:. Detta är Thread EUI-64. Skriv även ned det femsiffriga alfanumeriska värdet mellan $C: och $. Detta är konfigurationskoden. Båda krävs för driftsättning i Thread.
 3. Ladda ned Thread 1.1 Commissioning-appen från Google Play Butik på en mobil enhet med Android.

Obs! Android 7 eller tidigare stöds.

 1. Starta appen och välj en Thread-gränsrouter (Thread Border Router) i det befintliga Thread-nätverket i listan över tillgängliga gränsroutrar. Ange sedan lösenfrasen för driftsättning som har konfigurerats för Thread-nätverket.
 2. Ange EUI-64 och konfigurationskoden från steg 2 i de motsvarande fälten.
 3. Stäng av Nest Wifi-routern/-åtkomstpunkten och slå sedan på den igen. Nest Wifi-routern/-åtkomstpunkten bör läggas till i Thread-nätverket inom en minut.

Använda en kommandorad för Linux eller MacOS (avancerade användare)

Du kan använda ett kommandoradsverktyg för OpenThread, wpanctl,, för att driftsätta Nest Wifi-routern/-åtkomstpunkten i ett Thread-nätverk. Följ stegen ovan och ersätt steg 3–5 med följande:

 1. Kontrollera att Thread-enheten är en router som finns i det befintliga nätverket.
 2. Öppna ett fönster för driftsättning (det är öppet i fem minuter) med hjälp av följande kommandon:
 • $ wpanctl commissioner start
 • $ wpanctl commissioner joiner-add <eui-64> 300 <setup-code>

Obs! Ersätt <eui-64> och <setup-code> med EUI-64 och konfigurationskoden från steg 2.

 1. Fortsätt till steg 6 ovan innan fönstret stängs efter fem minuter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt