Använda Google Nest Wifi- och Google Wifi-enheter i samma nätverk

Om du har både Google Nest Wifi- och Google Wifi-enheter finns det några olika konfigureringsalternativ. Du kan lägga till Google Wifi-åtkomstpunkter i ett Nest Wifi-nätverk, flytta Google Wifi-nätverket till Google Home-appen och lägga till Nest Wifi-enheter där eller skapa ett nytt nätverk med båda enheterna i Google Home-appen. Vilket alternativ du ska välja beror på vilken Wifi-enhet du har och vilken router du vill använda som primär router om du har flera stycken.

Steg 1. Välj den eller de Nest Wifi-enheter du har

Foto av Google Nest Wifi-router Foto av Google Nest Wifi-åtkomstpunkt
Nest Wifi-router, med eller utan Nest Wifi-åtkomstpunkt(er) Endast Nest Wifi-åtkomstpunkt(er)

Steg 2. Välj hur du vill konfigurera Nest Wifi- och Google Wifi-nätverket

Nest Wifi-router, med eller utan Nest Wifi-åtkomstpunkt(er)

Om du har en Nest Wifi-router kan du göra något av följande:

(Rekommenderas) Alternativ 1. Konfigurera ett nytt nätverk med Nest Wifi som primär router och Google Wifi- eller Nest Wifi-åtkomstpunkten som nätverksförlängare

För bästa möjliga Wi-Fi-räckvidd och nätverkshastighet rekommenderar vi att du använder Nest Wifi-routern som primär åtkomstpunkt i ditt kombinerade Wi-Fi-nätverk. Sedan kan du lägga till Google Wifi- och/eller Google Nest Wifi-åtkomstpunkter i det nya Nest Wifi-nätverket för ytterligare Wi-Fi-täckning.

Välj de anvisningar nedan som gäller din situation:

Jag vill lägga till Nest Wifi och Google Wifi i ett helt nytt nätverk.

Om du konfigurerar ett helt nytt nätverk och inte har några konfigurerade Wi-Fi-enheter sedan tidigare följer du anvisningarna för att konfigurera Nest Wifi.

Tips! Konfigurera Nest Wifi-routern först. Lägg sedan till Nest Wifi-enheter eller Google Wifi-enheter som ytterligare åtkomstpunkter i mesh-nätverket.

Jag vill lägga till Google Wifi-åtkomstpunkter i ett befintligt Nest Wifi-nätverk.

Om du har konfigurerat ett Nest Wifi-nätverk tidigare kan du lägga till Google Wifi-åtkomstpunkter enligt anvisningarna för att lägga till en åtkomstpunkt i ett Nest Wifi-nätverk.

Alternativ 2. Lägga till en Nest Wifi-router i ett befintligt Google Wifi-nätverk

Med det här alternativet lägger du till Nest Wifi-routern som en extra åtkomstpunkt för att få bättre täckning i ditt befintliga Google Wifi-nätverk. Med det här alternativet används inte de räckvidds- och hastighetsförbättringar som Nest Wifi-routern ger, men du kan behålla dina nuvarande Wi-Fi-nätverksinställningar och anpassade scheman.

Om du vill använda Nest Wifi med Google Wifi måste du använda Google Home-appen. Läs mer om vad som händer när du lägger till en Google Wifi-enhet och inställningar i Google Home-appen.

Obs! OnHub-enheter är inte kompatibla med Nest Wifi-enheter. Om ditt nuvarande nätverk innehåller en OnHub-enhet måste du återställa standardinställningarna på Google Wifi-enheterna och skapa ett nytt nätverk i Google Home-appen. Följ anvisningarna i Alternativ 1: Jag vill lägga till Nest Wifi-routern i ett Google Wifi-nätverk som redan har konfigurerats i Google Home-appen.

Gör så här
 1. Ladda ned Google Home-appen Google Home app.
 2. Om det här är första gången du använder Google Home-appen konfigurerar du ett hem.
 3. Välj var Nest Wifi-routern ska stå. 
 4. Anslut Nest Wifi-routern till ett eluttag. Efter omkring en minut blinkar lampan vitt, vilket betyder att den är på och klar att konfigurera.
 5. Öppna Google Home-appen Google Home app på telefonen eller surfplattan. 
 6. Tryck på Lägg till   Konfigurera enhet. 
 7. Tryck på  Konfigurera nya enheter i hemmet under Nya enheter.
 8. Välj ett hem.
 9. Den bör hitta Nest Wifi-enheten. Tryck på Ja för att fortsätta. Om du har flera enheter som går att konfigurera väljer du Nest Wifi-routern.
 10. Läs in QR-koden som finns på Nest Wifi-routerns undersida. 
  • Håll mobilen ungefär 12 cm bort för att läsa av. Läs mer om hur du läser av QR-koder.
  • Om du inte kan läsa av QR-koden trycker du på Fortsätt utan inläsning och anger sedan konfigurationskoden som finns på enhetens undersida.
 11. Om Google Wifi-nätverket har konfigurerats i Google Wifi-appen väljer du Lägg till i befintligt  OK. läggs Google Wifi-enheterna och inställningarna till i Google Home-appen.
 12. Slutför konfigureringen enligt anvisningarna i appen. 
 13. Om du vill lägga till en annan Wifi-enhet trycker du på Ja i appen för att fortsätta eller följer anvisningarna för att lägga till en åtkomstpunkt eller router senare.
 14. När du har lagt till alla Wifi-enheter görs ett mesh-test som en kontroll av att allt fungerar.
Endast Nest Wifi-åtkomstpunkt(er)

Om du har en eller flera Nest Wifi-åtkomstpunkter utan Nest Wifi-router kan du göra något av följande:

(Rekommenderas) Alternativ 1. Lägga till Nest Wifi-åtkomstpunkten i ett befintligt Google Wifi-nätverk

Du kan utöka Wi-Fi-nätverkets täckning och använda Google Assistent hemma genom att lägga till Google Nest Wifi-åtkomstpunkter i ett befintligt Google Wifi-nätverk.

Gör så här
 1. Välj var Nest Wifi-routern ska stå 
  • Placera enheten i ögonhöjd och låt den stå framme, till exempel på en hylla eller tv-bänk, för starkast möjliga signal. Den bör också placeras i ett rum där du vill interagera med Google-assistenten.
  • Läs mer om var Wifi-åtkomstpunkterna ska placeras.
 2. Anslut Nest Wifi-åtkomstpunkten till ett eluttag.
 3. Ladda ned Google Home-appen Google Home app
 4. Om det här är första gången du använder Google Home-appen konfigurerar du ett hem.
 5. Öppna Google Home-appen Google Home app på telefonen eller surfplattan. 
 6. Tryck på Lägg till   Konfigurera enhet. 
 7. Tryck på  Konfigurera nya enheter i hemmet under Nya enheter.
 8. Välj ett hem.
 9. Appen bör hitta Nest Wifi-enheten. Tryck på Ja för att fortsätta. Om du har flera enheter som går att konfigurera väljer du önskad Nest Wifi-åtkomstpunkt.
 10. Läs av QR-koden på enhetens undersida. 
  • Håll mobilen ungefär 12 cm bort för att läsa av. Läs mer om hur du läser av QR-koder.
  • Om du inte kan läsa av QR-koden trycker du på Fortsätt utan inläsning och anger sedan konfigurationskoden som finns på enhetens undersida.
 11. Om Google Wifi-nätverket har konfigurerats i Google Wifi-appen väljer du Lägg till i befintligt. läggs Google Wifi-enheten och inställningarna till i Google Home-appen.
 12. Slutför konfigureringen enligt anvisningarna i appen.
 13. Om du vill lägga till en annan åtkomstpunkt trycker du på Ja i appen när du ombeds göra det, eller upprepar dessa steg senare för att lägga till ytterligare åtkomstpunkter.
 14. När du har lagt till alla Wifi-enheter görs ett mesh-test som en kontroll av att allt fungerar.

Alternativ 2. Använda Nest Wifi-åtkomstpunkten endast som högtalare med Google Assistent

Om du inte har någon Google Wifi-enhet eller Nest Wifi-router, eller om du inte vill använda Nest Wifi-åtkomstpunkten som en Wi-Fi-enhet just nu, kan du fortfarande konfigurera enheten och använda den som en högtalare med Google Assistent.

Följ anvisningarna för att konfigurera en Google Nest Wifi-åtkomstpunkt.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt