Lämplig placering av Wifi-enheter

Var du ställer Google Nest Wifi-routern och åtkomstpunkterna eller Google Wifi-åtkomstpunkterna har avgörande betydelse för om du ska få bra wifi-täckning hemma. Men det är ingen exakt vetenskap var de ska stå. Flera olika faktorer spelar in. Här är några:

 • Bostadens storlek
 • Bostadens planlösning
 • Var du brukar använda Wi-Fi
 • Bostadens planlösning
 • Wifi-åtkomstpunkternas placering

Ju större bostadsyta du har, desto fler extra åtkomstpunkter behöver du för att få wifi-täckning överallt hemma. 

Det här är en uppskattning av vilken täckning du får med ett Nest Wifi- eller Google Wifi-system:

Nest Wifi* Google Wifi**
Nest Wifi-router (fristående) Upp till ca 120 m² En Google Wifi-åtkomstpunkt Upp till ca 85 m²
Nest Wifi-router + en åtkomstpunkt Upp till ca 210 m² Två Google Wifi-åtkomstpunkter Upp till ca 170 m²
Nest Wifi-router + två åtkomstpunkter Upp till ca 300 m² Tre Google Wifi-åtkomstpunkter Upp till ca 255 m²

*Nest Wifi kräver en Google Nest Wifi-router och är kompatibelt med både Google Nest Wifi-åtkomstpunkter och Google Wifi-åtkomstpunkter. Nest Wifi-routern kan täcka upp till 120 m² och varje Nest Wifi-åtkomstpunkt upp till 90 m².

**Den beräknade täckningen för Google Nest Wifi och Google Wifi gäller hus med trästomme. I byggnader av andra material eller med ovanlig planlösning kan Wi-Fi-täckningen skilja.

**Det rekommenderade antalet Wifi-åtkomstpunkter som anges ovan är bara en vägledning. Hemmets material och planlösning kan påverka hur Wi-Fi-signaler färdas. I bostäder med tjocka väggar eller en mycket långsmal planlösning kan extra Wifi-åtkomstpunkter behövas för full täckning. Signalens styrka och hastighet beror på internetleverantören.

Som tumregel fungerar åtkomstpunkter bäst om de inte står mer än två rum ifrån varandra. Om wifi-signalen är svag längst bort i huset, till exempel, bör du inte ställa en Wifi-åtkomstpunkt just där. Ställ den halvvägs dit i stället. Försök ställa den högt, till exempel på en hylla.

Nest Wifi router and point Lämplig placering av Nest Wifi-enheter

Som Nest Wifi-enheter räknas Google Nest Wifi-routern och Nest Wifi-åtkomstpunkter med högtalare med Google Assistent. Det går även att lägga till Google Wifi-åtkomstpunkter i ett Nest Wifi-nätverk på samma sätt som Nest Wifi-åtkomstpunkter.

Routerns plats

Routern måste vara ansluten till ett modem. Detta kan styra var du måste ställa den, beroende på var modemet står och hur långa Ethernet- och strömkablar du har.

Ställ routern en bit upp från golvet om du kan så att den inte är skymd. Det kan till exempel vara på en hylla eller tv-bänk. Det ska helst vara en central plats i ögonhöjd.

Lägga till en Nest Wifi-åtkomstpunkt eller Google Wifi-åtkomstpunkt

Om du vill ha Wi-Fi-täckning överallt hemma måste anslutningen mellan varje åtkomstpunkt vara stark. Nest Wifi-routern och åtkomstpunkterna ska stå jämnt utspridda men inte för långt ifrån varandra.

 1. Börja där routern står.
 2. Tänk sedan efter på vilka andra ställen det behövs stark wifi-signal hemma. Ställ åtkomstpunkten ungefär halvvägs dit, men inte längre bort från routern eller en annan åtkomstpunkt än två rum.
  • Om det är en Nest Wifi-åtkomstpunkt du konfigurerar är det även här du kommer att interagera med Google-assistenten.
  • Ställ åtkomstpunkten så att den står fritt och undvik att placera den intill något som kan skärma av signalen.
 3. Hitta ett eluttag i närheten. Kontrollera att nätadaptern är ansluten till åtkomstpunkten och sätt sedan kontakten i eluttaget. Om du konfigurerar en Nest Wifi-åtkomstpunkt blinkar åtkomstpunktens lampa så att du ser att den slås på.
 1. När du har konfigurerat nätverket kan du köra ett mesh-test och kontrollera att alla åtkomstpunkter har bra anslutning. Flytta dem om det behövs.

Gör om detta för var och en av åtkomstpunkterna.

Google Wifi point Lämplig placering av Google Wifi-enheter 

Google Wifi byggs upp av Google Wifi-åtkomstpunkter. Du kan även lägga till Google Nest Wifi-åtkomstpunkter att komplettera med. En Nest Wifi-åtkomstpunkt kan inte användas som primär åtkomstpunkt (router). 

Den primära Google Wifi-åtkomstpunktens plats

Den primära Google Wifi-åtkomstpunkten måste vara ansluten till ett modem. Detta kan styra var du måste ställa den, beroende på var modemet står och hur långa Ethernet- och strömkablar du har.

Ställ åtkomstpunkten en bit upp från golvet om du kan så att den inte är skymd. Det kan till exempel vara på en hylla eller tv-bänk. Det ska helst vara en central plats i ögonhöjd.

Lägga till fler åtkomstpunkter

Om du vill ha wifi-täckning överallt hemma måste anslutningen mellan varje åtkomstpunkt vara stark. Åtkomstpunkterna ska stå jämnt utspridda men inte för långt ifrån varandra.

 1. Börja där den primära Google Wifi-åtkomstpunkten står.
 2. Tänk sedan efter på vilka andra ställen det behövs stark Wi-Fi-signal hemma. Ställ åtkomstpunkten ungefär halvvägs dit, men inte längre bort från routern eller en annan åtkomstpunkt än två rum. 
  • Om det är en Nest Wifi-åtkomstpunkt du konfigurerar är det även här du kommer att interagera med Google-assistenten.
  • Ställ åtkomstpunkten så att den står fritt och undvik att placera den intill något som kan skärma av signalen. 
 3. Anslut åtkomstpunkten till ett eluttag i närheten.
 4. När du har konfigurerat nätverket kan du köra ett mesh-test och kontrollera att alla åtkomstpunkterna har bra anslutning. Flytta dem om det behövs.

Gör om detta för var och en av åtkomstpunkterna.

Få bättre täckning

När du har konfigurerat enheterna kan du köra ett mesh-test och se om någon av åtkomstpunkterna har dålig anslutning. Om anslutningen är dålig följer du rekommendationerna nedan.

 • Fri sikt. Åtkomstpunkterna fungerar bättre om det är fri sikt mellan dem. Om du flyttar åtkomstpunkterna så att du undviker hinder som väggar, dörrar och akvarier mellan dem kan du få bättre resultat.
 • Inte på golvet. Om du ställer enheterna någon annanstans än på golvet, t.ex. på en hylla, kan täckningen förbättras avsevärt.
 • Tänk på mesh-nätverket i helhet. Åtkomstpunkterna drar nytta av varandra för att ge bra täckning hemma. Om någon av åtkomstpunkterna har svag signal kan du behöva åtgärda det genom att flytta en annan.
 • Om du fortfarande har dålig täckning på vissa platser i hemmet efter att ha flyttat åtkomstpunkterna kanske du vill komplettera med en eller flera åtkomstpunkter så att täckningen blir bättre.

Om du flyttar en åtkomstpunkt gör du om mesh-testet och kollar om du får bra anslutning så.

Nätverksstatistik

Wifi-nätverksstatistik för problem som tas upp i den här artikeln kan visas i hemflödet i Google Home. När en Nest Wifi- eller Google Wifi-enhet har identifierat ett nätverksproblem visas ett insiktskort i flödet i Google Home med information om ett möjligt problem och ett förslag till lösning.

Om du har fått ett insiktskort med nätverksstatistik kan du läsa mer om meddelandet nedan:

Flytta [Wifi-routern eller åtkomstpunkten] så att du får bättre signal

Det här meddelandet visas om Nest Wifi eller Google Wifi upptäcker att en åtkomstpunkt i nätverket har svag wifi-signal. 

Wifi-åtkomstpunkten är ansluten, men den genomsnittliga signalstyrkan har varit mindre än -77 dBm (decibelmilliwatt) under de senaste 24 timmarna.

Åtgärd: Förbättra täckningen i nätverket enligt anvisningarna ovan.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt