Google Nest Wifi- en Google Wifi-apparaten terugzetten op de fabrieksinstellingen

Als je je Google Nest Wifi- of Google Wifi-apparaten terugzet op de fabrieksinstellingen, worden alle huidige instellingen en gegevens gewist. Verwijderde gegevens zijn voor altijd verdwenen. Nadat je een apparaat hebt teruggezet op de fabrieksinstellingen, moet je je router en punt(en) opnieuw instellen. 

Je kunt de fabrieksinstellingen in de volgende gevallen terugzetten:

 • Je wilt je router of punt aan iemand anders geven.
 • Je wilt het apparaat terugsturen.
 • Je wilt alle gegevens van je router of punt wissen.
 • Je wilt opnieuw beginnen en je router of punt(en) helemaal opnieuw instellen.

Hiermee kun je Nest Wifi- en Google Wifi-apparaten resetten:

 • Google Home-app:
  • Gebruik de Google Home-app om apparaten te resetten die zijn ingesteld in de Google Home-app.
  • Hiermee worden je apparaten teruggezet op de fabrieksinstellingen en worden alle gegevens verwijderd uit de Google Home-app en cloudservices.
 • Google Wifi-app
  • Gebruik de Google Wifi-app om Google Wifi- en OnHub-apparaten te resetten die niet zijn ingesteld in de Google Home-app.
  • Hiermee worden je apparaten teruggezet op de fabrieksinstellingen en worden alle gegevens verwijderd uit de Google Wifi-app en cloudservices.
 • De knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op je apparaat
  • Gebruik de hardwareknop voor resetten als je apparaat niet toegankelijk is in de Google Home- of Google Wifi-app.

Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet. Je internettoegang wordt kort onderbroken. Nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet, moet je je apparaten opnieuw instellen.

Wat gebeurt er als ik de fabrieksinstellingen terugzet?

Fabrieksinstellingen terugzetten via de app (aanbevolen): Hiermee zet je je router of punt(en) terug op de fabrieksinstellingen. Gegevens van je router of Wifi-punt(en) en de Google Home-app of Google Wifi-app (inclusief huidige instellingen en alle gegevens die worden gebruikt voor cloudservices) worden gewist. Ook verwijder je je router of punt(en) meteen uit je Google-account.

Fabrieksinstellingen terugzetten via de hardwareknop: Hiermee worden gegevens van je router of punt(en) gewist, maar niet uit je app of cloud. Na zes maanden verwijdert Google de app- en cloudgegevens automatisch. Als je deze gegevens meteen wilt verwijderen, kun je de fabrieksinstellingen herstellen via de app. Nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet met de hardwareknop, worden je apparaat en netwerk nog steeds weergegeven in de app. Als je het apparaat en je vorige netwerk uit de app wilt verwijderen nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet via de apparaatknop, volg je de instructies om de fabrieksinstellingen terug te zetten via de app.

Opmerking: Als een apparaat langer dan 6 maanden offline is, verwijdert Google je cloudgegevens automatisch. Als je je apparaat opnieuw aansluit, moet je het opnieuw instellen.

Je router en alle punten terugzetten op de fabrieksinstellingen met de Google Home-app

Als je je apparaten reset via de app, worden alle instellingen en gegevens verwijderd van je Wifi-router en -punt(en) en uit cloudservices en de Google Home-app. Je router en Wifi-punt(en) worden ook uit je Google-account verwijderd.

 1. Open de Google Home-app Google Home app.
 2. Tik op Wifi . Instellingen Instellingen Netwerk terugzetten op fabrieksinstellingen OK.

Opmerking: De router is het apparaat dat je in eerste instantie als eerste hebt ingesteld en dat is verbonden met je modem. Als je alleen de router wilt terugzetten op de fabrieksinstellingen (het apparaat dat is aangesloten op je modem), volg je de instructies om je router of punt opnieuw in te stellen met de knop voor fabrieksinstellingen terugzetten.

Je punt terugzetten op de fabrieksinstellingen met de Google Home-app

Als je een punt reset via de app, worden alle instellingen en gegevens verwijderd van je punt, uit cloudservices en uit de Google Home-app. Hiermee wordt het wifi-apparaat ook uit je Google-account verwijderd.

 1. Open de Google Home-app Google Home app.
 2. Tik op de naam van het punt Instellingen Instellingen Wifi-punt terugzetten op fabrieksinstellingen Terugzetten op fabrieksinstellingen.

Je primaire punt en alle andere punten terugzetten op de fabrieksinstellingen met de Google Wifi-app

Als je je Google Wifi-punten reset via de Wifi-app, worden alle instellingen en gegevens verwijderd van je Wifi-punten en uit cloudservices en de Google Wifi-app. Ook verwijder je je Wifi-punt(en) uit je Google-account.

Opmerking: Als je je Google Wifi-netwerk hebt overgezet naar de Google Home-app, volg je in plaats daarvan de instructies voor de Google Home-app.

 1. Open de Google Wifi-app .
 2. Tik op het tabblad Instellingen en acties   Netwerk en algemeen.
 3. Tik onder Netwerk op Wifi-punt(en).
 4. Tik op Terugzetten op fabrieksinstellingen. Tik in het volgende scherm op Terugzetten op fabrieksinstellingen om te bevestigen.
 5. Het lampje van de Wifi-punten knippert blauw en gaat daarna blauw branden. Dit proces kan ongeveer tien minuten duren. Je kunt je Wifi-punt(en) pas aan een nieuw netwerk toevoegen als het resetten is voltooid.
 6. Als dit proces klaar is, geeft de app de melding 'Reset is voltooid' weer. Het lampje van je Google Wifi-punt(en) knippert langzaam blauw om aan te geven dat je kunt gaan instellen.

Opmerking: Als je één Wifi-punt wilt terugzetten op de fabrieksinstellingen, volg je de instructies om je punt te resetten met de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op je apparaat.

Je router of punt terugzetten op de fabrieksinstellingen met de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op je apparaat

Nest Wifi router Google Nest Wifi-router

De knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen bevindt zich op de onderkant van de router. Zoek naar een stip op de onderkant.

 1. Houd de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen tien seconden ingedrukt. Het lampje knippert geel en gaat dan geel branden. Als het lampje geel brandt, laat je de knop los.
 2. Hiermee wordt het resetproces gestart. Dit kan maximaal tien minuten duren. Haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens dit proces.
 3. Als de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, knippert het lampje op je router wit.
 4. Nadat het apparaat is gereset, wordt het nog steeds weergegeven in de Google Home-app. Als je het apparaat nu wilt verwijderen, volg je de instructies om de fabrieksinstellingen terug te zetten via de app. Als je het apparaat opnieuw wilt instellen, moet je een nieuw netwerk maken en punten opnieuw toevoegen.

Opmerking: Als je de knop te lang ingedrukt houdt (langer dan vijftien seconden), gaat het apparaatlampje geel knipperen en worden de fabrieksinstellingen niet teruggezet. In dit geval trek je de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek je deze er na een minuut weer in. 

Als je de fabrieksinstellingen terugzet met de hardwareknop, worden alle huidige instellingen en gegevens van je apparaat verwijderd. Alle gegevens die Google heeft verzameld en geanalyseerd voor cloudservices, blijven wel bewaard. Na zes maanden verwijdert Google deze cloudgegevens automatisch. Je kunt deze gegevens altijd verwijderen door de fabrieksinstellingen terug te zetten via de Google Home-app, zelfs in het netwerk dat nu offline is.

Nest Wifi point Google Nest Wifi-punt

De knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen bevindt zich op de onderkant van het punt. Zoek naar een stip op de onderkant.

 1. Houd de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op het punt ingedrukt. 
 2. Na ongeveer vijf seconden begint je apparaat met het proces om het terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Houd de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat je een geluid hoort dat bevestigt dat het apparaat wordt gereset.
 3. Nadat het apparaat is gereset, wordt het nog steeds weergegeven in de Google Home-app. Als je het apparaat en je vorige netwerk nu wilt verwijderen, volg je de instructies om de fabrieksinstellingen terug te zetten via de app.

Als je de fabrieksinstellingen terugzet met de hardwareknop, worden alle huidige instellingen en gegevens van je apparaat verwijderd. Alle gegevens die Google heeft verzameld en geanalyseerd voor cloudservices, blijven wel bewaard. Na zes maanden verwijdert Google deze cloudgegevens automatisch. Je kunt deze gegevens altijd verwijderen door de fabrieksinstellingen terug te zetten via de Google Home-app.

Google Wifi point Google Wifi-punt

Je vindt de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op de onderkant of op de achterkant van het apparaat.

 1. Koppel je punt los van de voedingsbron.
 2. Houd de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen op het apparaat ingedrukt. Houd de knop ingedrukt en steek de stekker van de stroomkabel weer in het stopcontact. Houd de knop nog ongeveer tien seconden ingedrukt. Het lampje van het punt gaat wit en vervolgens blauw knipperen. Als het lampje blauw knippert, kun je de knop loslaten.
 3. Het lampje van het punt blijft ongeveer 45 seconden blauw knipperen en gaat daarna blauw branden. Dit proces kan ongeveer tien minuten duren.
 4. Wacht maximaal tien minuten tot het apparaat volledig is gereset.
 5. Zodra dit is voltooid, knippert je punt blauw om aan te geven dat het kan worden ingesteld.
 6. Nadat het apparaat is gereset, wordt het nog steeds weergegeven in de Google Home- of Google Wifi-app. Als je het apparaat en je vorige netwerk nu wilt verwijderen, volg je de instructies om de fabrieksinstellingen terug te zetten via de app. Als je je primaire punt (router) reset, moet je een nieuw netwerk instellen en punten opnieuw toevoegen.

Opmerking: Als je de knop te lang ingedrukt houdt (langer dan vijftien seconden), gaat het apparaatlampje oranje knipperen en worden de fabrieksinstellingen niet teruggezet. Koppel in dat geval het apparaat los en probeer het opnieuw. 

Als je de fabrieksinstellingen terugzet met de hardwareknop, worden alle huidige instellingen en gegevens van je apparaat verwijderd. Alle gegevens die Google heeft verzameld en geanalyseerd voor cloudservices, blijven wel bewaard. Na zes maanden verwijdert Google deze cloudgegevens automatisch. Je kunt deze gegevens altijd verwijderen door de fabrieksinstellingen terug te zetten via de Google Home- of Google Wifi-app.

OnHub device OnHub
 1. Koppel de OnHub los van de voedingsbron.
 2. Zoek de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen.
  • OnHub van TP-Link: Draai de buitenkant tegen de klok in los en til deze op. De knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen bevindt zich boven de voedingspoort.
  • OnHub van ASUS: De knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen bevindt zich boven de USB-poort op de achterkant van het apparaat.
 3. Gebruik het uiteinde van een paperclip om de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen ingedrukt te houden. Houd de knop ingedrukt en steek de stekker van de stroomkabel weer in het stopcontact. Blijf de knop voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen ongeveer tien seconden ingedrukt houden.
 4. Hiermee wordt het resetproces gestart. Dit kan maximaal tien minuten duren. Schakel tijdens dit proces de stroom niet uit.
 5. Als je klaar bent, knippert het lampje van de OnHub blauw.
 6. Nadat het apparaat is gereset, wordt het nog steeds weergegeven in de Google Wifi-app. Als je het apparaat en je vorige netwerk nu wilt verwijderen, volg je de instructies om de fabrieksinstellingen terug te zetten via de app. Als je het apparaat opnieuw wilt instellen, moet je een nieuw netwerk maken en punten opnieuw toevoegen.

Opmerking: Als je de knop te lang ingedrukt houdt (langer dan vijftien seconden), gaat het apparaatlampje rood knipperen en worden de fabrieksinstellingen niet teruggezet. Koppel in dit geval de stekker los en probeer het opnieuw. 

Gerelateerde artikelen

Google Nest Wifi instellen
Google Wifi instellen
Je Wifi-apparaten opnieuw opstarten
Wat de verlichting betekent
Contact opnemen met Wifi-support

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen