Det gick inte att hitta Google Nest Wifi eller Google Wifi under konfigureringen

Problemet kan bero på att routern eller åtkomstpunkten inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att strömkabeln och Ethernet-kabeln är ordentligt anslutna. 

Steg 1: Hitta portarna

Ethernet- och strömportarna sitter på enhetens undersida eller baksida.

If you have a TP-Link OnHub, you’ll need to twist the outer shell counterclockwise and lift to reveal the ports.

Steg 2: Kontrollera strömkabeln

Kontrollera att strömkabeln är ansluten till enheten och att andra änden är ansluten till ett fungerande vägguttag. Efter ungefär en minut lyser lampan på enheten för att visa att den är påslagen.

Steg 3. Kontrollera Ethernet-kabeln

Anslut den medföljande Ethernet-kabeln till Nest Wifi-routern eller Google Wifi-åtkomstpunktens WAN-port. Anslut den andra änden till modemet och kontrollera att det startar. Obs! Google Nest Wifi-åtkomstpunkter har ingen Ethernet-port.

Exempel på konfigurering av Google Wifi och modem

 

Steg 4. Anslut till internet.

Håll den mobila enheten nära routern eller åtkomstpunkten och öppna Google Home-appen igen. Routern eller åtkomstpunkten ska nu vara anslutna till internet.

Nu ska Wifi-enheten pulsera antingen vitt eller blått. På Google Nest Wifi-åtkomstpunkter lyser lampan orange om mikrofonen är på (om du inte har inaktiverat den här standardinställningen i appen). Läs mer om lampornas signaler.

På Google Nest Wifi-routrar och Google Wifi-åtkomstpunkter öppnar du telefonens Wi-Fi-inställningar och letar efter ett Wi-Fi-nätverk som överensstämmer med etiketten på undersidan av enheten, om appen fortfarande inte hittar enheten. Testa att ansluta genom att använda konfigurationskoden under Wifi-åtkomstpunkten som lösenord.

Öppna Google Home-appen igen och fortsätt med konfigureringen.

Om enheten har konfigurerats tidigare återställer du standardinställningarna. Vänta tills Wifi-enheten är klar att konfigureras igen och lägg sedan till den i appen.

Kontakta oss om anvisningarna inte fungerar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt